Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 4 februari 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 3.2050: De toekomst begint vandaag - Aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU-klimaatbeschermingsbeleid (debat)
 4.De prioriteiten in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer (schriftelijke verklaring): zie notulen
 5.Stemmingen
  5.1.2050: De toekomst begint vandaag - Aanbevelingen voor het toekomstig geïntegreerd beleid van de EU inzake klimaatverandering (A6-0495/2008, Karl-Heinz Florenz) (stemming)
 6.Plechtige vergadering - Palestijnse Autoriteit
 7.Stemmingen (voortzetting)
  7.1.Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (A6-0026/2009, Claudio Fava) (stemming)
  7.2.Energie-efficiëntie via informatie- en communicatietechnologieën (stemming)
  7.3.Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Kosovo (debat)
 12.Invloed van de financiële crisis op de auto-industrie (debat)
 13.Consulaire bescherming van EU-burgers in derde landen (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.De dramatische gevolgen van de doortocht van de zware storm "Klaus" in het zuiden van Europa (debat)
 16.Gebruik van PCB-afvalolie in een installatie voor het hergebruik van voedsel in Ierland (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (737 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1848 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid