Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 4. februára 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 3.− 2050: budúcnosť začína dnes − odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ v oblasti boja proti zmene klímy (rozprava)
 4.Priority boja proti Alzheimerovej chorobe (písomné vyhlásenie): pozri zápisnicu
 5.Hlasovanie
  5.1.1 − 2050: budúcnosť začína dnes – odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ v oblasti boja proti zmene klímy (0495/2008, Karl-Heinz Florenz) (hlasovanie)
 6.Slávnostná schôdza – Palestínska samospráva
 7.Hlasovanie (pokračovanie)
  7.1.Sankcie voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt (A6-0026/2009, Claudio Fava) (hlasovanie)
  7.2.Výzva energetickej účinnosti prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (hlasovanie)
  7.3.Repatriácia a premiestnenie väzňov z Guantánama (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Kosovo (rozprava)
 12.Vplyv finančnej krízy na automobilový priemysel (rozprava)
 13.Konzulárna ochrana občanov Európskej únie v tretích krajinách (rozprava)
 14.Hodina otázok (otázky pre Radu)
 15.Ničivé následky búrky Klaus v južnej Európe (rozprava)
 16.Používanie použitého oleja s PCB v továrni na recykláciu v Írsku (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (738 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1591 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia