Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Neljapäev, 5. veebruar 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

Sööda turuleviimine ja kasutamine (arutelu)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE).(DE) Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, soovin alustada tänusõnadega raportöörile, härra Graefe zu Baringdorfile, kuna tal on õnnestunud koostada tõeliselt rakendatav kompromiss esimesel lugemisel. Samuti on osutunud võimalikuks viia tarbijakaitse ja toiduohutus vastavusse intellektuaalse omandiõiguse vajaliku kaitsega.

Põllumajandusettevõtjad peavad saama olla kindlad, et kasutatav sööt sisaldab märgistuslehel näidatut. Söödatööstuse mustad lambad on põhjustanud põllumajanduses ja sellest väljaspoolgi suuri majanduskahjusid. Tänan veelkord, härra Graefe zu Baringdorf.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika