Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 5. februar 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 

Indgiven tekst : B6-0063/2009

  Philip Claeys (NI). (NL) Hr. formand! Jeg stemte imod beslutningen om Kosovo af to grunde. For det første indeholder den et punkt, hvor der står, at medlemsstater, som endnu ikke har anerkendt Kosovos uafhængighed, bør gøre det. Et sådant punkt er i strid med princippet om subsidiaritet. Det er op til medlemsstaterne selv at beslutte det, og der er ikke brug for pres udefra, fra Kommissionen, Rådet eller Parlamentet.

Den anden grund til, at jeg har stemt imod beslutningen, har at gøre med det punkt, hvor der står, at Kosovo og faktisk hele regionen bør have klar mulighed for at blive medlem af EU. Efter min mening er det forkert af Parlamentet at udstede den slags løfter. Som tingene ser ud i øjeblikket, er der mange problemer i forbindelse med udvidelse og i forbindelse med flere af de nye medlemsstater, og det er helt forkert på nuværende tidspunkt at udstede løfter til lande som Kosovo om, at de vil kunne blive medlemmer af EU på et tidspunkt.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik