Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 5. helmikuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

Äänestysselitykset
MPphoto
 

Käsiteltäväksi jätetty teksti : B6-0063/2009

  Philip Claeys (NI). - (NL) Arvoisa puhemies, äänestin Kosovoa koskevaa päätöslauselmaa vastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin tekstissä on kohta, jossa todetaan, että niiden EU:n jäsenvaltioiden, jotka eivät ole vielä tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä, pitäisi tehdä niin. Tämänhenkinen kohta rikkoo toissijaisuusperiaatetta. Jäsenvaltiot saavat tehdä päätöksensä itse, eivätkä ne tarvitse siihen Euroopan komission, neuvoston tai parlamentin ulkoista painostusta.

Toinen syy, jonka vuoksi olen äänestänyt päätöslausemaa vastaan, liittyy kohtaan, jossa todetaan, että Kosovolle ja itse asiassa koko alueelle pitäisi tarjota selkeät EU-jäsenyysnäkymät. Mielestäni on väärin, että parlamentti antaa tällaisia lupauksia. Asioiden nykytilassa laajentumiseen ja uusien jäsenvaltioiden määrään liittyy useita ongelmia, ja siksi tässä vaiheessa olisi täysin väärin luvata Kosovon kaltaisille maille, että ne saavat liittyä Euroopan unioniin jossakin vaiheessa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö