Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 5. februára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 

Predkladaný text : B6-0063/2009

  Philip Claeys (NI). - (NL) Proti vyhláseniu o Kosove som hlasoval z dvoch dôvodov. Po prvé, existuje odsek, ktorý hovorí, že členské štáty, ktoré doposiaľ neuznali nezávislosť Kosova, by tak mali ešte stále urobiť. Nuž, odsek takéhoto charakteru je v rozpore s princípom subsidiarity. Je na samotných členských štátoch, aby sa rozhodli, a na to nepotrebujú žiadny vonkajší tlak zo strany Európskej komisie, Rady či Parlamentu.

Druhý dôvod, prečo som hlasoval proti vyhláseniu, súvisí s odsekom, ktorý hovorí, že Kosovo a v skutočnosti celý región by mali mať jasnú perspektívu členstva v EÚ. Podľa mňa je nesprávne, aby Parlament dával také sľuby. V súčasnosti je s rozširovaním spojených množstvo problémov a tiež s mnohými novými členskými štátmi a bolo by úplne nesprávne v tomto období sľubovať krajinám, ako je Kosovo, že sa v určitej etape budú môcť stať súčasťou Európskej únie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia