Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2008/0131(CNS)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A6-0004/2009

Textos apresentados :

A6-0004/2009

Debates :

PV 05/02/2009 - 4
CRE 05/02/2009 - 4

Votação :

PV 05/02/2009 - 5.1
Declarações de voto
Declarações de voto

Textos aprovados :

P6_TA(2009)0046

Relato integral dos debates
Quinta-feira, 5 de Fevereiro de 2009 - Estrasburgo Edição revista

4. Acções de informação e promoção a favor de produtos agrícolas (debate)
Vídeo das intervenções
PV
MPphoto
 
 

  El Presidente. − El siguiente punto es el informe de Constantin Dumitriu, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 3/2008 sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países (COM(2008)0431 - C6-0313/2008 - 2008/0131(CNS)) (A6-0004/2009).

 
  
MPphoto
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), Raportor. – Mă bucur că avem oportunitatea de a dezbate, în sesiune plenară, o componentă importantă nu doar pentru sectorul agricol la nivel comunitar, ci pentru competitivitatea per ansamblu a economiei europene.

Într-un moment în care economiile ţărilor noastre au de suferit ca urmare a crizei globale şi în care creşterea cererii de produse agricole este o necesitate, modificarea Regulamentului 3/2008 referitor la acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe ne oferă pârghii suplimentare pentru a sprijini producătorii agricoli şi, implicit, economia comunitară.

Regulamentul Consiliului European 3/2008, reunind într-un text unic regulamentele 2702/1999 şi 2826/2000, a venit în întâmpinarea noii abordări politice a Comisiei Europene privind simplificarea legislaţiei şi corespunde obiectivului de facilitare a procedurilor administrative în cadrul instituţiilor europene. În temeiul acestui regulament, comunitatea poate desfăşura activităţi de informare pe piaţa internă şi pe pieţele din ţări terţe pentru un anumit număr de produse agricole, reţinând în acelaşi timp caracterul specific al acţiunilor în funcţie de piaţa de desfăşurare.

Această politică răspunde unei nevoi reale a statelor membre de a promova imaginea produselor lor agricole, mai ales avantajele în ceea ce priveşte calitatea, valoarea nutritivă, normele de siguranţă alimentară, atât în rândul consumatorilor europeni, cât şi al celor din alte ţări. În plus, ea contribuie la deschiderea unei noi pieţe de desfacere şi are un efect de multiplicare a iniţiativelor naţionale şi private.

Modificările iniţiate de Comisia Europeană vizează să se permită statelor membre interesate să conceapă un program pertinent, în cazul în care organizaţiile care formulează propuneri nu doresc să prezinte programe de realizat în ţările terţe. Astfel, statele membre vor avea posibilitatea să extindă domeniul de aplicare al acţiunilor vizate de aceste programe şi să solicite, de asemenea, ajutorul organizaţiilor internaţionale pentru punerea în aplicare a acestor acţiuni. Propunerea de raport pe care o dezbatem prevede unele adăugiri şi adaptări ale propunerii Comisiei, necesare pentru a clarifica şi completa raţionamentul regulamentului.

În primul rând, propunem introducerea consultărilor cu asociaţiile/organizaţiile profesionale active din sectoarele vizate din statele membre în procesul elaborării programelor de informare cu privire la produsele agricole, atât pe piaţa internă, cât şi în terţe ţări. Având în vedere expertiza şi rolul important pe care aceste asociaţii/organizaţii îl au în asigurarea şi controlul calităţii, consultarea lor este absolut necesară. Susţinem, în acelaşi timp, elaborarea acestor programe în baza unei evaluări a necesităţii şi oportunităţii lor, astfel încât să avem siguranţă că fondurile sunt cheltuite eficient în programe care răspund obiectivului de a contribui la promovarea produselor comunitare.

De asemenea, propunem extinderea domeniilor unde organizaţiile internaţionale pot fi însărcinate cu implementarea programelor de informare pentru ţări terţe. Acţiunile de promovare şi publicitate sunt relevante şi pentru sectorul vinului, atât pe piaţa internă a Uniunii Europene, cât şi în ţări terţe. Şi în sectorul vinului, ca şi în sectorul uleiului de măsline şi al măslinelor de masă, există organisme internaţionale, precum Organizaţia internaţională de vie şi vin, care pot asigura punerea în aplicare a programelor propuse de statele membre în ţări terţe, făcând astfel cunoscute caracteristicile şi avantajele vinurilor cu denumire de origine protejată şi cele cu indicaţie geografică protejată.

O altă modificare pe care v-o propunem vizează creşterea procentului de cofinanţare din partea Uniunii Europene de la 60% la 70%, în condiţiile în care accesul la finanţare, în particular pentru micii producători, este din ce în ce mai dificil, datorită crizei financiare. Fără un sprijin financiar, aceştia riscă să ajungă în stare de faliment, fiind lipsiţi de pârghii pentru a-şi promova produsele şi confruntându-se cu o scădere a cererii pieţei.

Scopul final al acestor propuneri este să conducă la o cerere mai mare pe piaţă pentru a creşte producţia şi a sprijini economia europeană per ansamblu. Atingerea acestui scop ne va ajuta să depăşim aceste momente dificile pe care le traversăm. Calitatea produselor agricole şi alimentare din Uniunea Europeană este un avantaj pe care trebuie să-l valorificăm pentru a asigura competitivitatea economiei europene şi a asigura venituri mai mari pentru producători.

Sper că recomandările pe care le vom adopta vor fi cât mai curând preluate de către Comisia Europeană şi statele membre, pentru că nu ne putem permite să pierdem timpul în astfel de momente când cetăţenii europeni sunt loviţi de efectele unei crize economice extrem de grave. Bineînţeles că măsurile propuse nu vor soluţiona toate problemele legate de comercializarea şi promovarea produselor agroalimentare comunitare.

Simplificarea procedurilor birocratice referitoare la înregistrarea produselor tradiţionale, instituirea unei mărci „Produs în Uniunea Europeană”, soluţionarea problemei produselor importate din ţări terţe cu standarde inferioare de calitate şi siguranţă sunt, toate, teme pe care trebuie să le avem în vedere pentru a creşte cota de piaţă a produselor comunitare. Vă mulţumesc şi aştept observaţiile şi întrebările dumneavoastră.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − Mr President, firstly I would like to thank the rapporteur, Mr Dumitriu, and the members of the Agriculture Committee, for an excellent report on the Commission proposal on information and promotion measures for agricultural products on the internal and external markets.

I would like to stress the importance of the issues addressed in this report. I think we all agree that the promotion of European agricultural products is of huge importance, both internally and externally. I am convinced that trade in agricultural products will continue to grow in the future – even if we have to admit that we face a setback at the present time owing to the economic crisis. However, there will be huge opportunities for our European products in third-country markets, and our promotion campaign should help European producers explore those new markets.

Before going into the content of the report, I would like to put it into perspective. In 2008, the Commission adopted 42 programmes on the internal market and on third countries, representing a budget of EUR 128 million over three years. According to the rules, half of that amount was then to be financed by the Community.

The aim of the Commission proposal is to make it possible for Member States to launch programmes cofinanced by the European Union in third countries – as described by the rapporteur – because today this possibility only exists for the internal market. It should also be possible for those programmes to be implemented by international organisations.

The three most important amendments from the rapporteur and his colleagues are as follows: firstly, to make it compulsory for Member States to consult trade associations about the proposed programmes; secondly, to specify that implementation by international organisations is not only a possibility reserved for the International Olive Oil Council, but a general possibility, for example – as mentioned here today – also in the wine sector; and, on the budget side, to increase the cofinancing rate.

With regard to those amendments, I would emphasise that Member States do, in fact, already consult trade associations in order to make sure that they have the support of producers. I would prefer that partnership approach to continue on a voluntary basis.

My mentioning of the International Olive Oil Council is only meant as an example, because of the discussions that have recently taken place on the whole olive oil sector. It certainly does not exclude other international organisations, such as the International Organisation of Vine and Wine.

Regarding the funding of the budget, there is of course ongoing discussion on the level of cofinancing by the Community, but we discussed this issue when merging the two regulations dealing with promotion and information in 2008, so I do not think we should re-open the discussion on this issue.

Could I just take the opportunity to say that, when we agreed the wine reform, we did recognise the importance of promoting our products on third-country markets. Therefore, in the interests of spending the budget for wine in a smarter and more intelligent way, we proposed the earmarking of EUR 120 million each year for the promotion of our wine products on third country markets, as a special budget line. However, since Member States – and especially the new Member States – did not want to be in a position where that money was earmarked in such a way that, if it was not spent, then it was lost, we included the EUR 120 million in the national envelopes, so that Member States can decide for themselves. In any case, this gives a clear signal that the Community does care and does recognise the importance of strong promotion of our European products. I look forward to the discussion here today.

 
  
MPphoto
 

  Петя Ставрева, от името на групата PPE-DE. – Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Комисар, уважаеми колеги, бих искала да поздравя докладчика, г-н Dumitriu, за неговия обективен доклад, който отразява реалните нужди на сектора в Общността за насърчаване на европейските производители.

В доклада са заложени мерки, които ще допринесат за разкриването на нови пазари и за реализиране на селскостопанската продукция на нашите фермери. Тази политика отговаря на действителните потребности на държавите-членки, които желаят да популяризират своето земеделско производство, както сред потребителите в Общността, така и сред тези в трети държави.

Много добра възможност е да се постави акцентът върху качеството, хранителната стойност, методите на производство и безопасността на произведените храни. Подкрепям предложението на докладчика да се даде възможност на заинтересованите държави да предложат програми за информиране за трети страни, ако те са лишени от тази възможност.

Това изменение ще позволи на европейските страни да разширят приложното поле на действията, предвидени от тези програми, и да поискат помощ от международни организации за прилагането им. Смятам, че в процеса на изработване на тези програми следва да се отчита важната роля на асоциациите и браншовите организации в отделните страни, които имат обективен поглед върху случващото се в отделните браншове.

Трябва да отбележим и значението на някои международни организации в насърчаването на спецификата и предимствата в хранителните продукти, специфични за определени райони в Европейския съюз. Подкрепям предложението на докладчика процентът на финансовото участие на Общността да бъде увеличен, за да се предостави допълнителна помощ за проектите, подбрани от държавите-членки. Призовавам Ви да подкрепите доклада на г-н Dumitriu.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Golik, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Serdeczne gratulacje dla posła Dumitriu za dobre sprawozdanie – kontynuację tych sprawozdań, które opracowano wcześniej i w których mówiliśmy o promocji i sumach pieniędzy przeznaczonych na promocję Unii Europejskiej w krajach trzecich.

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich odgrywają olbrzymią rolę w tworzeniu pozytywnego wizerunku marki made in Europe. Podkreślam to od dawna, a od kilku lat aktywnie działam na rzecz uproszczenia całego systemu promocyjno-informacyjnego. Wielokrotnie w swoich wystąpieniach podkreślałem konieczność promowania marki made in Europe właśnie na rynkach krajów trzecich. Jest to szczególnie zasadne w dzisiejszych uwarunkowaniach formalno-prawnych.

Zgodnie z treścią deklaracji 6. Konferencji Ministerialnej WTO w Hong Kongu, stosowanie wszelkich form subsydiowania eksportu, w tym refundacji wywozowych, zostanie zaniechane w 2013 roku. Ze względu na poziom komplikacji przy organizacji kampanii promocyjnych na rynkach krajów trzecich oraz wyższe kwoty prowadzenia działań na znaczną odległość, szczególnie w Azji czy Ameryce, mechanizm wsparcia działań promocyjnych nie cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony organizacji branżowych.

Propozycja Komisji Europejskiej pozwala na pobudzenie ich aktywności. Programy promocji realizowane przez kraj członkowski dają szansę na włączenie we współpracę podmiotów, które same nie zdołały poprowadzić i sfinansować tych działań. Niemniej jednak należy w dalszym ciągu dążyć do zwiększenia procentowego udziału Wspólnoty w finansowaniu tego typu projektów. Za przykład podam Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie wydaje się kilkakrotnie więcej na działania promocyjne niż suma wszystkich pieniędzy przeznaczonych i na wino i na działania w zakresie innych promocyjnych produktów w całej Unii Europejskiej.

W obliczu liberalizacji przepływów handlowych towarów rolnych instrument wspierający promocję produkcji wspólnotowej na rynkach państw trzecich może okazać się jedynym dostępnym narzędziem pozostającym w zgodności z wytyczonymi ramami porozumienia w sprawie rolnictwa WTO w ramach rundy DDA WTO. Promocja marki made in Europe jest szansą na utrzymanie konkurencyjności, a w dłuższej perspektywie czasowej nawet wzmocnienia atrakcyjności europejskich produktów rolno-spożywczych i rozszerzenia dla nich rynku zbytu.

Chciałbym podziękować Komisji za te działania, o których wielokrotnie mówiliśmy w Parlamencie Europejskim, a które zostały uwzględnione, a szczególnie za zmniejszenie kwot dla organizacji branżowych z 20% do 10% i zwiększenie puli środków na działania promocyjne.

 
  
MPphoto
 

  Seán Ó Neachtain, thar ceann an Ghrúpa UEN. – A Uachtaráin, cuirim fáilte mhór roimh thuarascáil an Uasail Dumitriu agus ba mhaith comhghairdeachas a dhéanamh leis as ucht a chuid oibre.

Tugann an buiséad seo deis iontach do na Ballstáit margaí a aimsiú ní hamháin san Eoraip féin ach taobh amuigh. Ba mhaith liom, ag teacht as Éirinn, a rá go dtugann sé an-chabhair dúinne in Éirinn, an táirge bia folláin úr atá againn a dhíol ar mhargaí an domhain go háirithe san Áise.

Ach cosúil le mo chomhghleacaithe ba mhaith liom a rá go bhfeicim anseo deis níos fearr simpliú a dhéanamh ar na rialacha a bhaineann leis an mbuiséad seo sa chaoi gur féidir teacht ar an soláthar airgid le haghaidh margáintíochta níos éasca ná mar atá sé faoi láthair agus, ar ndóigh, ní mór freisin an buiséad a mhéadú mar atá ráite. Tá sé seo fíorthábhachtach ní hamháin do na Ballstát ach don Eoraip trí chéile.

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Werbung ist wichtig, da stimme ich Ihnen zu. Nur, Werbung geschieht nicht nur, wenn man sie offensiv und professionell betreibt, sondern sie erfolgt auch durch Vorkommnisse, die in dem Gebiet stattfinden, aus dem die Nahrungsmittel kommen.

Wenn wir in der Welt mit mad cows, also mit Rinderwahnsinn, in Verbindung gebracht werden, wenn also unser Wappentier durch uns verrückt gemacht worden ist oder wenn wie jetzt durch die Dioxin-Problematik – die natürlich auch um die Welt geht – Rückholaktionen in den Ländern stattfinden, wenn in unseren Nachrichten im Fernsehen weltweit Millionen von abgeschlachteten kranken Kühen gezeigt werden, dann ist das auch eine Werbung, nur, diese ist negativ.

Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in einen Widerspruch geraten. Auf der einen Seite sprechen wir von guten Produkten, auf der anderen Seite stehen die negativen Meldungen. Aber wir arbeiten daran. Das haben wir ja eben in der Debatte und mit dem, was wir zum Abschluss gebracht haben, gesehen.

Wenn wir Werbung nach außen betreiben wollen – ja, richtig, wir haben auch allen Grund dazu, wir haben gute Produkte – dann möchte ich nicht, dass eine generelle Werbung betrieben wird, sondern dass die Vielfalt Europas auch in dieser Werbung sichtbar wird. Sie wissen, dass wir in Deutschland eine Situation haben, in der das Bundesverfassungsgericht eine Werbung, eine Art Zwangswerbung mit einer Zwangsabgabe gestrichen hat. Es hat darauf hingewiesen, dass eine Werbung, die nicht zwischen den einzelnen Qualitäten differenziert, eben nicht den Absatz erhöht, sondern dass es wichtig ist, dass die einzelnen Erzeuger/Erzeugerinnen für ihre spezifischen Produkte Werbung machen können.

Es kommt auch immer mehr darauf an – nicht nur innerhalb Europas, sondern auch nach außen –, nicht nur die Endqualität eines Produktes zu beschreiben, sondern die Prozessqualität. Was ist mit dem Tierschutz, was ist mit der Umwelt, mit den Inhaltsstoffen, mit der Struktur der Landwirtschaft, was ist mit dem fairen Handel? Das alles sind Kriterien, die nicht unbedingt die Endqualität bestimmen, die aber für die Verbraucherinnen und Verbraucher immer wichtiger werden. Also müssen wir auch dieses in die Werbung einbauen und müssen sehen, dass damit der Ruf Europas in der Welt weiterhin gestärkt wird.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, neste debate importa ter em conta que é importante melhorar as condições e os apoios a acções de informação e promoção a favor dos produtos agrícolas, seja na União Europeia, seja nos países terceiros, alargando o âmbito das propostas que a Comissão Europeia apresentou.

Por isso, apoiamos as propostas do relator e da Comissão da Agricultura, designadamente as que visam uma maior intervenção e reforço do papel das associações e organizações profissionais que operam no sector, em função das suas competências e da sua importância no que respeita à garantia e controlo de qualidade, incluindo das associações e organizações do Estado-Membro que elaborar o programa, bem como o aumento da percentagem da participação financeira da Comunidade. É importante que haja uma ajuda adicional, sobretudo aos projectos seleccionados pelos Estados-Membros.

De igual modo, consideramos que as acções de promoção e de publicidade em países terceiros devem poder beneficiar outras produções importantes além do azeite e da azeitona, com destaque para os vinhos com denominação de origem ou indicação geográfica protegida. E a este propósito, recordo aqui o papel importante de associações de agricultores, com destaque para as adegas cooperativas e outras associações de pequenos e médios agricultores cuja existência é fundamental para assegurar o escoamento da produção de agricultores que, sozinhos, não têm condições de sobrevivência.

E mais uma vez, apelo a que haja apoios reforçados para estas organizações de agricultores cumprirem cabalmente o seu papel na defesa da agricultura familiar e na promoção dos produtos agrícolas de boa qualidade que produzem e que são indispensáveis para garantir uma alimentação saudável à população dos nossos países.

Assim, iremos votar favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 

  Witold Tomczak, w imieniu grupy IND/DEM. – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Unia Europejska jest znaczącym eksporterem wielu produktów rolniczych, ale o przyszłości rolnictwa unijnego zdecyduje konsumpcja na rynku wewnętrznym. Jej pobudzenie może dać korzyści rolnikom, konsumentom i całym gospodarkom.

W wielu państwach członkowskich spożycie produktów spożywczych niezbędnych dla dobrego zdrowia jest niewielkie, a jego wzrost, poprzez dobrą informację i promocję, jest jak najbardziej wskazany. Ważne jest jednak, by z omawianych programów skorzystali unijni rolnicy, a szczególnie drobne i średnie gospodarstwa, które stanowią aż 95% wszystkich gospodarstw.

Programy te winny wzbogacać wiedzę konsumentów o zdrowym odżywianiu i jednocześnie pozostawiać im możliwość wyboru. Dlatego warto podjąć następujące działania: organizowanie konsultacji ze specjalistami do spraw żywienia, szkolenie sprzedawców, którzy powinni być także doradcami konsumentów w sprawach żywności. Konieczna jest dobra prezentacja informacji o zaletach zdrowotnych promowanych produktów i sposobach ich produkcji. Informacja na etykietach jest niewystarczająca.

Zagrożeniem dla tego programu może być promocja żywności produkowanej masowo przez duże koncerny spożywcze, które mogą napisać efektowne programy, mając do dyspozycji najlepszych specjalistów. Tylko czy wtedy promocja żywności o wysokiej jakości nie zostanie skompromitowana?

Bardzo ważna jest także czytelność dat ważności na produktach oraz wzrost świadomości konsumentów o znaczeniu wszystkich informacji znajdujących się na etykietach produktów.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE). - Îl felicit mai întâi pe colegul nostru pentru eforturile pe care le-a depus ca raportor, în sensul unei simplificări a legislaţiei comunitare în vederea reducerii poverii administrative de care avem atâta nevoie.

Activităţile de informare desfăşurate de Uniunea Europeană răspund unei nevoi reale a statelor membre de a promova imaginea produselor lor agricole, atât în rândul consumatorilor europeni, cât şi a celor din alte ţări, îndeosebi în ceea ce priveşte calitatea, valoarea nutritivă şi siguranţa alimentelor şi a metodelor de producţie. Ca raportor pe tema calităţii, ţin foarte mult la acest avantaj competitiv al produselor noastre europene.

Modificarea legislativă va oferi posibilitatea statelor membre interesate să propună programe de informare şi în cazul absenţei unor programe propuse pentru ţările terţe. Ca urmare a acestei modificări, statele membre vor avea posibilitatea să extindă domeniul de aplicare a acţiunilor vizate de aceste programe şi să solicite, de asemenea, ajutorul organizaţiilor internaţionale pentru punerea în aplicare a acestor acţiuni. Procentul de participare financiară a Uniunii Europene trebuie sporit, pentru a acorda un sprijin suplimentar proiectelor selectate de statele membre, în contextul înăspririi generale a condiţiilor de obţinere a necesarului pentru cofinanţare de către organizaţii şi autorităţi naţionale.

Susţin ideea că organismul însărcinat cu punerea în aplicare a programului selectat să fie o organizaţie internaţională, în special în cazul în care programul vizează promovarea sectorului uleiului de măsline şi al măslinelor de masă, dar şi al vinurilor cu denumire de origine protejată şi al celor cu indicaţie geografică protejată în ţările terţe.

Totodată, trebuie avut în vedere rolul important pe care asociaţiile/organizaţiile profesionale active din sectoarele vizate din statele membre îl au în procesul elaborării programelor de informare cu privire la produsele agricole. În încheiere, aş vrea să-i mulţumesc încă o dată raportorului şi în mod special doamnei comisar pentru că a acceptat toate propunerile pe care noi le-am făcut în conţinutul raportului.

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio (PSE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo assistito negli ultimi mesi, soprattutto in questa legislatura, ad una progressiva riduzione del sostegno diretto ai nostri agricoltori e delle regole che proteggevano le nostre produzioni dalle importazioni da paesi extraeuropei, più a buon mercato, per liberare le risorse necessarie ad affrontare le nuove sfide nel nostro Millennio – ambientale, economica e sociale – e per rispettare gli accordi di commercio internazionale.

Come membro della commissione AGRI e soprattutto della delegazione di un paese che ha fatto della qualità dei suoi prodotti agricoli – e penso all'olio di oliva, al vino e ai formaggi, un marchio riconosciuto e rispettato a livello globale – non posso che approvare qualunque azione la Commissione proponga per salvaguardare la produzione di prodotti europei di alta qualità e favorirne, ove possibile, la commercializzazione sia sul mercato interno che all'estero.

Questo programma di informazione infatti è particolarmente importante, in quanto dovrebbe rendere chiaro ai consumatori europei e non come i nostri prodotti non siano in concorrenza con quelli, magari meno cari, provenienti da altri paesi, ma rappresentino al contrario un'alternativa che punta sulla qualità e sul modello di produzione rispettoso dell'ambiente e delle norme sociali, del benessere animale, che si ripercuote naturalmente sulla salute umana.

Le norme che votiamo in quest'Aula quotidianamente possono avere un prezzo da pagare soprattutto per i nostri produttori. E' per questo che dobbiamo offrire loro tutto l'aiuto possibile, affinché la ricchezza e la qualità dei nostri prodotti non si perda e non si appiattisca in un mercato globale sempre più omogeneo. Per questo approvo gli emendamenti del relatore che mirano ad aumentare il cofinanziamento della Commissione, le azioni finanziabili e soprattutto la partecipazione di associazioni di produttori, che meglio di chiunque possono difendere le prerogative qualitative dei loro prodotti di fronte a consumatori sempre più esigenti.

 
  
MPphoto
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE). - Discutăm astăzi un raport extrem de important pentru agricultura europeană. Aşa cum sublinia şi raportorul, calitatea şi siguranţa produselor europene sunt un avantaj competitiv încă insuficient exploatat.

Acţiunile de informare şi promovare a acestor produse, a calităţii lor, a normelor de siguranţă alimentară pe care le respectă pot genera o reacţie în lanţ prin creşterea cererii, creşterea producţiei şi a profiturilor agricultorilor, crearea de noi locuri de muncă şi, implicit, creşterea economică. Aceste acţiuni trebuie direcţionate în egală măsură către consumatorii de pe piaţa internă şi cei din ţări terţe.

Să nu uităm că pe piaţa internă ne confruntăm cu o competiţie din partea unor producători din alte state, cu produse uneori mai ieftine, dar şi, de multe ori, cu standarde calitative şi de siguranţă mult mai joase. Consumatorii trebuie să recunoască produsele comunitare, să ştie de ce sunt mai sănătoase decât altele şi, nu în ultimul rând, să ştie că, achiziţionându-le, sprijină fermierii şi producătorii agroalimentari europeni, adică economia europeană.

Apreciez în mod deosebit iniţiativa raportorului de a recunoaşte rolul important pe care îl au asociaţiile şi organizaţiile profesionale pentru că, de cele mai multe ori, acestea au o expertiză pe care instituţiile statului nu o au şi cunosc mai bine realităţile şi nevoile de pe piaţă. În acelaşi timp, cred că propunerea de a creşte procentul de cofinanţare este una absolut necesară în contextul actualei crize a creditelor şi am convingerea că, astfel, va creşte rata de utilizări a acestor fonduri.

În final, aş vrea să-l felicit pe domnul Dumitriu, pe raportor, pentru munca depusă şi propunerile sale şi cred că toţi colegii mei sunt de aceeaşi părere.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - Doresc să-l felicit pe domnul raportor, domnul Dumitriu. Sectorul agricol este important pentru economia statelor membre pentru că asigură atât hrana populaţiei, exportul de produse agricole, dar şi un important număr de locuri de muncă. Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă să asigure hrana populaţiei în cantităţi suficiente şi la preţuri accesibile.

Evident, pe o piaţă competitivă, acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe devin tot mai importante. În definirea programelor de promovare a produselor agricole asociaţiile sau organizaţiile profesionale trebuie să fie consultate. Consider că acest regulament va sprijini agricultorii europeni să-şi promoveze produsele agricole.

România are foarte multe produse agroalimentare pe care, din păcate, nu le regăsim pe pieţele europene, deşi multe dintre acestea sunt ecologice. O campanie de promovare a acestora va aduce beneficii atât cumpărătorilor europeni, cât şi producătorilor agricoli români. Evident, mai ales în situaţii de criză economică, sectorul agricol rămâne unul dintre sectoarele care trebuie să se bucure de o atenţie specială, de programe şi finanţări adecvate.

În situaţie de criză, statele membre sunt obligate să-şi stabilească cu mai mare atenţie priorităţile. De aceea, consider că agricultura trebuie să rămână un domeniu care să fie sprijinit pentru că este important pentru economia europeană.

 
  
MPphoto
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE). - În primul rând, doresc să-l felicit pe raportor pentru munca depusă pe acest raport care ridică o problemă foarte importantă. Există o nevoie reală a statelor membre de a promova imaginea produselor lor agricole, atât în rândul consumatorilor din Comunitatea Europeană, cât şi a celor din alte ţări.

Doresc să scot în evidenţă două propuneri enunţate în acest raport. Se cere ca procentul de participare financiară a Comunităţii Europene să fie sporit pentru a acorda un sprijin suplimentar proiectelor selectate de statele membre, în contextul înăspririi generale a condiţiilor de obţinere a necesarului pentru cofinanţare de către organizaţii şi autorităţi naţionale.

Paragraful al doilea din acest amendament cere ca participarea financiară a Comunităţii Europene să fie de 70% în cazul măsurilor de promovare a fructelor şi legumelor destinate copiilor din şcoli. Consider aceste amendamente oportune şi sper ca această iniţiativă să fie susţinută de un număr cât mai mare de europarlamentari.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE-DE). - Îl felicit pe raportor pentru efortul depus şi pentru contribuţia sa în ceea ce priveşte lărgirea ariei de aplicabilitate a programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe.

Una dintre cele mai importante modificări pe care le aduce acest raport este creşterea cu 10% atât a cofinanţării europene pentru programele de promovare a produselor agricole europene, cât şi a alocărilor bugetare pentru promovarea consumului produselor lactate, a fructelor şi legumelor în şcoli.

Pe de o parte, Europa va beneficia de o promovare mai activă pentru un număr mai mare de produse agricole, iar, pe de altă parte, cei mai importanţi beneficiari ai ajutorului comunitar vor fi copiii şi elevii.

Consider că măsurile propuse sunt foarte importante, deoarece, acum mai mult ca oricând, avem nevoie de investiţii în domeniile ce se dezvoltă rapid şi pot duce la relansarea economiei. Agricultura este un astfel de domeniu, iar Uniunea Europeană poate contribui semnificativ la promovarea lui.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Mr President, the major food manufacturers around the globe spend billions promoting themselves – maybe using EU-produced food, but concentrating not on its origin but on their own brands. We have celebrity TV chefs promoting their particular version of food production, with access to the airwaves and budgets of millions. And here we are talking about a relatively small amount of money to promote all of Europe’s food, both throughout the world and internally. It is a big ask! It is a very good report, which I fully support, and I endorse the comments of our Commissioner here to day.

I am particularly interested in the idea that we need to promote outside our borders, and I would agree wholeheartedly with that, but we also have to be realistic about how we are going to compete, and whether we are competitive on a global market. Perhaps the Commissioner would take that up in her responses. The question of our standards has got to be acknowledged and recognised. Is that being acknowledged and recognised at the WTO?

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). - Mr President, I very strongly support promotion of our high-quality food. In today’s difficult market the quality product is the best refuge, but it does need fulsome promotion. Sixty per cent cofinancing would be good if it can be obtained, and I regret that the Commissioner was unable to be as forthcoming as we hoped she would be in that regard.

In respect of my own region I would very emphatically call upon the regional government – not one blessed with much initiative or with funds given how much it wastes on its top-heavy administration and needless cross-border bodies – to exert itself to draw down this EU funding, and thereby give our excellent local produce the best chance in the marketplace. Along with what I hope will be 70% support from Europe to promote food and vegetables to our schools, I trust this opportunity will not be lost by a lackadaisical local department.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Mr President, I wish to begin by thanking the Commission for the recent approval of 50% funding for An Bord Bia’s proposal on information provision for meat in Asia over the next three years, which is much appreciated.

While I am very supportive of this proposal, could I be allowed two commercial caveats. Firstly, some countries, such as Ireland, may be unlikely to draw up information programmes if the trade does not show an interest. Secondly, while the proposed increase in funding to 60%, and to 70% for fruit and vegetable promotion, would be very welcome in the current economic environment, realistically the incentive to expand generic promotion may be limited as contributors and non-contributors alike will benefit from the programmes.

I would like to thank the rapporteur.

 
  
MPphoto
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE). - Îmi exprim susţinerea pentru raportul prezentat de domnul Dimitriu privind acţiunile de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă. Consider că este necesară creşterea procentului de participare financiară a Comunităţii Europene pentru a se acorda un sprijin suplimentar proiectelor selectate de statele membre.

În special, este esenţială creşterea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene la 70% din costul real al noului program de promovare a fructelor şi legumelor destinate copiilor din şcolile Uniunii Europene. Această măsură va contribui substanţial la implementarea programului de promovare a fructelor şi legumelor în şcoli, iar acest efort trebuie făcut pentru sănătatea copiilor noştri.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Mr President, I would like to congratulate the rapporteur on a very good report.

Commissioner, I would like to endorse what you said. I believe the future of European agriculture policy is very much with the market. We have got to go out there and promote our high-quality products. You mentioned the wine reform – previously we were taking a lot of low-quality wine out of the market, buying it into intervention and then making it into biofuel, which was absolutely the wrong way to go. What we should be doing is promoting quality food. We have got a great diversity of wines, cheeses, meats, olive oil, fruits, vegetables – you name it. Europe is rich in all these and we must go out and market them in the future.

I think, as we move beyond the Health Check into the new agriculture policy in 2013 and beyond, we have got to make sure that we use more money to promote our products and to link into the marketplace, because that is where the future lies.

As one last comment, can I say to the Commissioner that perhaps he should go to America and convince President Obama that Roquefort cheese is extremely good and that perhaps he can reduce the tariff that President Bush put on it before he left office.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! Konsumenci europejscy i z krajów trzecich otrzymują zbyt mało informacji o jakości i standardach europejskiej żywności. Wymogi, które stawiamy producentom europejskim są wyjątkowo wysokie. Konsument powinien mieć tego świadomość, gdyż będzie to wpływało na jego decyzje o wyborze odpowiednich towarów.

Jestem za promocją i informacją, choć częściej mówię o informacji jako o bardziej obiektywnej formie przekazu. Musimy także stawiać określone wymogi i standardy co do jakości informacji i sposobu prowadzenia promocji. Wreszcie popieram, aby Unia, a także budżety krajowe wspierały programy informacyjne i promocyjne w zakresie żywności. W okresie kryzysu ważna jest promocja i informacja, która będzie przeciwdziałała zmniejszaniu popytu, konsumpcji, w tym spożycia żywności.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Member of the Commission. − Mr President, my thanks for all the contributions. It is great to hear such enthusiasm and interest in this important issue. I think that all the comments here are to a certain extent very much in line with the Commission’s view on the proposal.

I would like to take this opportunity to respond to some of the questions or issues raised here. First of all on the financing – this has been raised by quite a few of you – to increase the cofinancing rate. I think, though, that we have to be very cautious and careful when we try to monitor the benefit of the Community financing because I fear that if we increase the cofinancing, the bottom line will be that there will be less promotion. That would be a bad outcome and that is the reason why we have maintained our proposal.

Quality has been mentioned quite a few times today and I agree with you. I think we have a golden opportunity to discuss this quality issue that is also linked to how we promote our products in the Third World, how we explain to consumers what they get when they buy European.

Last October we presented a Green Paper on quality and we have had lots of contributions; there are more than 1 000 contributions on the website from all over Europe. We are now digesting all these different ideas and we will present a communication in May. We should take this opportunity when the discussion takes place here in Parliament on communication to make a link – how do we improve our possibilities to make it visible and make it understandable. Here the labelling issue, which is both difficult and important, comes into the discussions so I am looking forward to having a discussion with you on this issue in the autumn.

Finally, regarding the school fruit scheme which has been raised here today – it is not part of the proposal, but just to keep you updated – we introduced a school fruit scheme with a cofinancing rate of 70% to the increase awareness of young people and to take the opportunity to underline the importance of good eating habits among school children.

Once again my thanks to the rapporteur, Mr Dumitriu, for a very good report. I think it is very well mirrored here today by the dynamic discussion that we have had.

 
  
MPphoto
 

  Constantin Dumitriu, Raportor. − O să-mi cer scuze dacă o să întârzii câteva secunde peste cele două minute acordate. Vă mulţumesc pentru observaţiile şi aprecierile extrem de pertinente pe care le-aţi avut pe marginea acestui raport. Am încredere că şi restul colegilor vor considera oportune noile reglementări propuse şi vom avea un vot favorabil.

Doresc să informez colegii că voi spijini sugestiile lor, în special în vederea unei promovări a diversităţii europene, a etichetării calităţii europene şi a unui sprijin financiar comunitar mai consistent. La întrebarea: de ce vinul, alături de uleiul de măsline printre organizaţiile internaţionale care pot implementa proiecte de promovare, aş vrea să vă răspund cu o altă întrebare: de ce uleiul de măsline? Răspunsul meu este favorabil pentru ambele. Sunt produse de export ale statelor Uniunii Europene cu mare succes. Au organizaţii internaţionale puternice şi cu experienţă, care au dovedit deja capacitatea lor de a gestiona programe complexe, iar prevederile raportului nu exclud alte domenii. La a doua întrebare, de ce 70% cofinanţare, procentul iniţial era de 60% şi am considerat necesar ca, în actualul context economic, să-l mărim.

Aşa cum arată experienţa absorţiei fondurilor europene de până acum, una din marile probleme rămâne obţinerea cofinanţării, iar acum ne confruntăm suplimentar şi cu o criză a creditelor. Aşadar, se impune o creştere a acestui procent, altfel riscăm să rămânem cu fondurile neutilizate. Doamna comisar Fischer Boel, doresc să vă mulţumesc pentru importanţa pe care aţi dat-o acestui raport, dar şi pentru aprecierile făcute. Deşi acesta este un raport de consultare, sper şi doresc ca aceste amendamente să fie incluse în noua propunere a Comisiei.

Concluzionând şi sintetizând, exită două motive pentru care acest raport este necesar. Statele membre vor avea posibilitatea să extindă domeniul de aplicare a acţiunilor vizate de aceste programe şi să solicite ajutorul organizaţiilor internaţionale pentru punerea în aplicare a acestor acţiuni. Acordă un rol mai mare organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale în elaborarea şi implementarea programelor de informare şi promovare a produselor şi, nu în ultimul rând, intră în logica propunerilor de adaptare a legislaţiei europene, astfel încât să facă mai accesibilă utilizarea fondurilor europene prin mărirea procentului de cofinanţare într-o perioadă în care accesul la creditare este extrem de dificil. Pentru a avea o recomandare suplimentară, menţionez că raportul a fost adoptat în unanimitate de către membrii Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Doresc să mulţumesc pe această cale colegilor din Comisie pentru sprijinul acordat, doresc să-i mulţumesc personal domnului Neil Parish pentru susţinerea dată şi, nu în ultimul rând, domnului Lutz Goepel pentru încrederea pe care mi-a dat-o atunci când mi-a încredinţat acest raport.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi.

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 
Aviso legal - Política de privacidade