Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2170(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0513/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2009 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0051

Συζητήσεις
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Constantin Dumitriu (A6-0004/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κύριε Πρόεδρε, ήταν μεγάλη μου χαρά να στηρίξω μια έκθεση που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διοικητική και νομική απλοποίηση, η οποία θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα και τη διατροφική αξία των τροφίμων στην Ευρώπη και στις τρίτες χώρες, και η οποία θα αποσαφηνίσει στους καταναλωτές τη χρήση των ασφαλών μεθόδων παραγωγής. Δεν ήμουν σύμφωνη με την απόδοση προτεραιότητας στον τομέα του ελαιολάδου ή στον τομέα της υγείας και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα συμπεριλάβει και τον αμπελοοινικό τομέα στα ειδικά προγράμματα προκειμένου να βελτιωθεί η είδηση του ποίηση του κοινού σχετικά με τους υψηλής ποιότητας οίνους που παράγονται στις διάφορες περιοχές της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ απλώς να δηλώσω ότι στήριξα αυτή την έκθεση. Άκουσα με ενδιαφέρον στη διάρκεια της συζήτησης ότι η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι θα συγχρηματοδοτήσει κατά 70% το σχέδιο προώθησης τηα κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, γεγονός που θα συμβάλει τα μέγιστα στην απορρόφηση του εν λόγω σχεδίου, το οποίο και χαιρετίζω.

 
  
  

- Έκθεση: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0407/2008)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ξανά που μου δώσατε το λόγο. Στήριξα την εν λόγω έκθεση διότι ακούγεται λογικό ότι πρέπει να έχουμε ένα κανονισμό που να προστατεύει τα συμφέροντα των αγροτών και τα συμφέροντα όσων παράγουν τις ζωοτροφές για αυτούς. Νομίζω ότι τώρα πρέπει, πλέον, να γνωστοποιήσουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη το τι σημαίνει αυτό για αυτούς, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις ζωοτροφών, είτε πρόκειται για χρήστες ζωοτροφών, διότι δεν αρκεί να έχουμε αυτόν τον κανονισμό χωρίς επαρκή γνωστοποίηση του σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, στήριξα την έκθεση για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών διότι αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα των αγροτών και των παραγωγών, καθώς και την ασφάλεια της υγείας των εκτρεφόμενων ζώων, και, στο ίδιο πλαίσιο, την ασφάλεια όσων θα καταναλώσουν αργότερα το κρέας – των ανθρώπων.

Ο σαφής προσδιορισμός των συστατικών των ζωοτροφών και το κοινοτικό μητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών θα διευκολύνουν τους αγρότες στη λήψη υπεύθυνων αποφάσεων σχετικά με την επιλογή του ορθού τύπου ζωοτροφών. Πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα, ωστόσο, να μου επιτραπεί να επισημάνω ότι η προστασία ενός εμπορικού μυστικού των παραγωγών δεν μπορεί να δικαιολογήσει την έλλειψη ουσιαστικών πληροφοριών και δεν μπορεί να επιτραπεί να οδηγήσει σε καταστάσεις όπως η επιδημία της ‘ασθένειας των τρελών αγελάδων’ ή της εμφάνισης διοξινών στις ζωοτροφές.

 
  
  

- Έκθεση: Jürgen Schröder (A6-0513/2008)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, το Νοέμβριο του 2007, επισκέφτηκα την Ουγκάντα για να συναντήσω τοπικούς επιχειρηματίες και τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Καθώς φεύγαμε από την Καμπάλα μέσω ενός σκονισμένου δρόμου, ο οδηγός μου έδειξε κάποιους πάγκους όπου πωλούνταν προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες. Γύρισε και μου είπε: ‘Αυτές οι τηλεφωνικές εταιρείες, αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν κάνει περισσότερα για να βγάλουν τους ανθρώπους από τη φτώχεια σε αυτή τη χώρα από οποιονδήποτε από τους δυτικούς σας μη κυβερνητικούς οργανισμούς’. Εκείνη τη στιγμή αυτό μου φάνηκε κάπως άδικο, αλλά αναδεικνύει το αίσθημα που νιώθουν τόσοι πολλοί επιχειρηματίες έναντι των πολιτικών ανάπτυξης της ΕΕ.

Στην πραγματικότητα, επιχειρηματίες σε πολλές φτωχές χώρες μου έχουν πει ότι πιστεύουν ότι τα προγράμματα ενισχύσεών μας και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί μας έχουν συμφέρον οι χώρες αυτές να μείνουν φτωχές. Συνεχίζω να θεωρώ αυτή την άποψη κάπως άδικη, αλλά αναδεικνύει το γεγονός ότι πρέπει να δείξουμε ότι στηρίζουμε τους επιχειρηματίες στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ένας από τους καλύτερους τρόπους για να το επιτύχουμε αυτό είναι μέσω της ενθάρρυνσης των ανοικτών αγορών σε παγκόσμια κλίμακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που μπορώ να στηρίξω την εξαιρετική έκθεση του κ. Schröder επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Οι συμφωνίες οικονομικών εταιρικών σχέσεων είναι ουσιαστικής σημασίας ως μέσο ανάπτυξης. Είναι το εμπόριο, όχι οι ενισχύσεις, που θα απαλλάξουν τις φτωχές χώρες από την φτώχεια.

Διανύουμε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με τη δυσάρεστη οσμή του προστατευτισμού να αναδύεται από τον ανεπτυγμένο κόσμο, ιδίως από τις ΗΠΑ, και ελπίζω όχι από την ΕΕ. Εάν διαμορφώσουμε ένα κλίμα προστατευτισμού, τότε όλο το ζήτημα του της ανακούφισης της φτώχιας διά του εμπορίου, όχι διά των ενισχύσεων, θα εκτραπεί από την πορεία του και θα εκπαραθυρωθεί. Δεν επιθυμούμε οι αναπτυσσόμενες χώρες, που θέλουν να συναλλάσσονται εμπορικά μαζί μας, να μην το μπορέσουν εξαιτίας των δικών μας εγωιστικών αναγκών που ακολουθούν λάθος δρόμο προκειμένου να προστατεύσουν τις δικές μας αγορές. Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό, μακροπρόθεσμα, για τις οικονομίες μας.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Κοσσυφοπέδιο (B6-0063/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Ψήφισα κατά του ψηφίσματος για το Κοσσυφοπέδιο για δύο λόγους. Καταρχήν, στο ψήφισμα περιλαμβάνεται μια παράγραφος όπου δηλώνεται ότι τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να το πράξουν. Λοιπόν, παράγραφος αυτού του χαρακτήρα έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας. Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν, και τα κράτη μέλη δεν χρειάζονται καμία εξωτερική πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο.

Ο δεύτερος λόγος για τον οποίον ψήφισα κατά του ψηφίσματος έχει να κάνει με την παράγραφο όπου δηλώνεται ότι το Κοσσυφοπέδιο, και ολόκληρη η περιοχή, θα πρέπει, στην πραγματικότητα, να έχει σαφή προοπτική ένταξης στην ΕΕ. Είναι εσφαλμένο, Κατά την άποψή μου, να δίδει το Κοινοβούλιο υποσχέσεις αυτού του είδους. Όπως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τη διεύρυνση, καθώς και με μια σειρά νέων κρατών μελών, και θα ήταν απολύτως εσφαλμένο να υποσχόμαστε σε χώρες όπως το Κοσσυφοπέδιο ότι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην ΕΕ σε κάποιο στάδιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Κύριε Πρόεδρε, από πού προέρχεται η εμμονή μας να διατηρούμε τα πολυεθνικά κράτη, ανεξαρτήτως της επιθυμίας των κατοίκων τους;

Το Κοσσυφοπέδιο είχε το αναμφισβήτητο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης: το δικαίωμα αυτό εκφράστηκε σε δημοψήφισμα με ποσοστό συμμετοχής και προσέλευση άνω του 90%. Ωστόσο, ως λογικό επακόλουθο αυτής της λογικής, το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι κάτοικοι του Κοσσυφοπεδίου σερβικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν συνωθηθεί βολικά κοντά στα σύνορα με τη Σερβία. Γιατί να μην επιτραπεί και σε αυτούς να απολαμβάνουν την αυτοδιαχείριση; Είναι κάτι που το κάνουμε de facto, γιατί να μην το κάνουμε και de jure;

Η απάντηση είναι διότι θα προτιμούσαμε να διατηρήσουμε το Κοσσυφοπέδιο ως ευρωπαϊκό προτεκτοράτο – ως σατραπεία, όπως ήταν και στην περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Τους επιβάλαμε μια έκδοση της σημαίας με τα 12 αστέρια και μια έκδοση του εθνικού μας ύμνου. Έχουμε ένα Κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου και θεσμικά όργανα που υπόκεινται στις κυρίαρχες απόψεις ενός διορισμένου Ευρωπαίου κομισάριου.

Πρέπει να επιτρέψουμε στον λαό του Κοσσυφοπεδίου να πραγματοποιήσει δημοψηφίσματα σχετικά με το διαχωρισμό – εάν είναι αυτό που επιθυμούν – και σχετικά με την εθνοτική αυτοδιαχείριση, και πρέπει να επιτρέψουμε το ίδιο δικαίωμα στους λαούς της ΕΕ. Pactio Olisipiensis Censenda Est!

 
  
  

- Έκθεση: Corien Wortmann-Kool (A6-0021/2009)

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Κύριε Πρόεδρε, η Κίνα είναι ένας πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ, όπως είναι και η Ταϊβάν. Ήθελα να επισύρω την προσοχή σε μια πολύ θετική εξέλιξη στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η εν λόγω επιτροπή ψήφισε μια γνωμοδότηση με την οποία καλείται η Κίνα να σεβαστεί τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, καταργώντας την υποχρεωτική άμβλωση και την υποχρεωτική στείρωση. Καλείται επίσης η Κίνα να τερματίσει τις πολιτικές διώξεις και τις άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πιστεύω ότι αυτό θέτει το ζήτημα του ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το εμπόριο από άλλους παράγοντες. Έθεσα αυτό το θέμα στην ομιλία στη Γάζα σχετικά με το εμπόριο με το Ισραήλ – εάν δεν αναδεικνύουμε θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διατρέχουμε τον κίνδυνο να χρησιμοποιούνται τα χρήματά μας για την ενθάρρυνση της εν λόγω παραβίασης. Ως εκ τούτου θέλω να συγχαρώ την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την αναγνώριση του αναγκαστικού χαρακτήρα της «πολιτικής του ενός παιδιού" της Κίνας και για το ότι συνέδεσε το εν λόγω ζήτημα με το ζήτημα του εμπορίου.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Κίνα απέκτησε ορισμένα τεράστια πλεονεκτήματα με την ένταξή της στον ΠΟΕ το 2001.. Άνοιξαν τις αγορές μας στην Κίνα, αλλά η Κίνα δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τις οποίες υπέγραψε, και ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση για αρκετά χρόνια. Είμαι θερμός υποστηρικτής της ιδέας της καθιέρωσης μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με αυτόν τον μείζονα οικονομικό παίκτη. Ωστόσο, η στρατηγική εταιρική σχέση πρέπει να βασίζεται στην υποχρέωση της Κίνας να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι χρειαζόμαστε εταιρικές σχέσεις με χώρες οι οποίες είναι δημοκρατικές και όχι ολοκληρωτικές. Εμείς στα νέα κράτη μέλη είμαστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τον ολοκληρωτισμό.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας που κατατέθηκε από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, διότι λαμβάνει τουλάχιστον υπόψη το γεγονός ότι η Ταϊβάν είναι μια σημαντική οικονομική, επιχειρηματική οντότητα, και στηρίζει τη συμμετοχή της Ταϊβάν ως παρατηρητή στους συναφείς διεθνείς οργανισμούς. Στην πραγματικότητα, η εν λόγω τροπολογία παραμένει υπερβολικά περιοριστική. Δεδομένου ότι η Ταϊβάν είναι μια δημοκρατική χώρα η οποία απολαμβάνει de facto την εθνική κυριαρχία, είναι, πράγματι, ντροπή να μην αναγνωρίζεται ως πλήρες μέλος σε όλους τους διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Η τροπολογία αναφέρεται στη συμμετοχή της Ταϊβάν στους εν λόγω οργανισμούς υπό την ιδιότητα του παρατηρητή. Λοιπόν, πιστεύω ότι η Ταϊβάν θα πρέπει να συμμετέχει ως πλήρες μέλος.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να εξηγήσω την ψήφο μου σχετικά με την έκθεση ΕΕ-Κίνας. Επρόκειτο, γενικά, για μια πολύ ισορροπημένη έκθεση και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το ότι ο εισηγητής, γενικά, δεν ξέφυγε από το θέμα του – που ήταν το εμπόριο – και δεν επικέντρωσε την προσοχή του σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, στα οποία γνωρίζω ότι μια σειρά συναδέλφων θα ήθελαν να είχε εστιάσει.

Ωστόσο, είχαν μια σημαντική ανησυχία σχετικά με την εν λόγω έκθεση η οποία αφορούσε την αναφορά στα μέσα εμπορικής άμυνας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι καταναλωτές στη χώρα μου – τη Βρετανία – και σε πολλές άλλες χώρες σε όλη την ΕΕ, ωφελήθηκαν από το άνοιγμα του εμπορίου με την Κίνα. Το εν λόγω άνοιγμα μας βοήθησε τη συγκεκριμένη περίοδο να καταπολεμήσουμε κινδύνους όπως ο πληθωρισμός. Ωστόσο, η προστασία μη ανταγωνιστικών κοινοτικών παραγωγών εις βάρος άλλων μερών που ωφελούνται είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με προσοχή. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία και να μην αγνοήσουμε τα οφέλη του εμπορίου με την Κίνα για τους καταναλωτές, τις εταιρείες με παγκοσμιοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού και τον τομέα λιανικής. Γενικά, το εμπόριο με την Κίνα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτο. Στο τέλος, αυτό θα οδηγήσει και στην επίλυση όλων των άλλων ζητημάτων, όπως η βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ζητημάτων εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η Κίνα είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους μας. Αντιστοιχεί επίσης στο ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Για πολλά χρόνια, μεταχειριζόμαστε την Κίνα σαν να ήταν ένα μικρό παιδί που έπρεπε να το επιπλήττουμε, σαν να ήμασταν εμείς κάποιο ανώτερο θεσμικό όργανο. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ιστορία της Κίνας υπερβαίνει τη δική μας κατά χιλιάδες χρόνια. Η Κίνα έχει διατηρήσει τις πολιτιστικές της παραδόσεις και τις αξίες της.

Επιθυμούμε να είναι η Κίνα μέλος της διεθνούς κοινότητας, αλλά εκείνο είναι πολύ σημαντική για την ΕΕ ως εμπορικός εταίρος, και ο τρόπος με τον οποίον πρέπει να τη μεταχειριζόμαστε είναι με σεβασμό ως ίσου ετέρου.

Εάν το κάνουμε αυτό, τότε η Κίνα όχι μόνο θα μας ακούσει, αλλά θα αυξήσει και τις εμπορικές της σχέσεις μαζί μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να επενδύουν περισσότερο στην Κίνα και η Κίνα σε εμάς. Αυτή τη στιγμή, η Κίνα διαθέτει τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία θα πρέπει να επενδυθούν εκτός της ίδιας της Κίνας. Η χώρα στην οποία θα πρέπει να κάνουν αυτές τις επενδύσεις είναι η ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, στήριξα την τροπολογία της κυρίας Wortmann-Kool να θεωρούμε την Ταϊβάν ως οικονομική και εμπορική οντότητα, διότι η Ταϊβάν είναι δημοκρατία για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι μια βιώσιμη ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες, τουλάχιστον σε πολιτικό και ηθικό επίπεδο, για τη στήριξη του καθεστώτος της Ταϊβάν, καθώς και να της παράσχουμε διεθνή πρόσβαση στους οργανισμούς που δεν σχετίζονται με κρατική υπόσταση.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Constantin Dumitriu (A6-0004/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης διότι οι ενέργειες ενημέρωσης στις οποίες προέβη η Κοινότητα ανταποκρίνονται σε μια πραγματική ανάγκη από την πλευρά των κρατών μελών να προωθήσουν την εικόνα των γεωργικών προϊόντων τους, τόσο μεταξύ των κοινοτικών καταναλωτών, όσο και των καταναλωτών σε άλλες χώρες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τη διατροφική αξία, καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων και των ασφαλών μεθόδων παραγωγής. Βοηθά επίσης στο άνοιγμα νέων σημείων διάθεσης και έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις πρωτοβουλίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η εν λόγω νομοθετική τροπολογία θα παράσχει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προτείνουν προγράμματα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία δεν εφαρμόζονται προγράμματα για τρίτες χώρες. Ως αποτέλεσμα αυτής της τροπολογίας, τα κράτη μέλη θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των ενεργειών στις οποίες στοχεύουν τα εν λόγω προγράμματα, και να αναζητήσουν τη συνδρομή διεθνών οργανισμών για την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η εν λόγω πρόταση στοχεύει στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 9 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 3/2008 ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη, ελλείψει προτάσεων από την βιομηχανία, να προτείνουν εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης σε επικράτειας τρίτων χωρών χωρίς την απαίτηση χρηματοδότησης από την βιομηχανία. Οι ισχύουσες διατάξεις απαιτούν 20% συνεισφορά της βιομηχανίας στη χρηματοδότηση, όταν η ΕΕ παρέχει μέγιστο ποσοστό 50% της χρηματοδότησης.

Το εν λόγω περιθώριο θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ξεκινούν μόνα τους εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης, χωρίς την οικονομική συμμετοχή της βιομηχανίας. Το δυναμικό αυτής της πρότασης να παράσχει ώθηση στη βιομηχανία των φρούτων και λαχανικών είναι σημαντικό και επιθυμητό, δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης. Ως εκ τούτου, στηρίζω με ικανοποίηση την εν λόγω πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Τα κράτη μέλη έχουν αλλαγή να προωθήσουν την εικόνα των γεωργικών προϊόντων τους, τόσο μεταξύ των κοινοτικών καταναλωτών, όσο και μεταξύ των καταναλωτών τρίτων χωρών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και τη διατροφική αξία, την ασφάλεια των τροφίμων και των μεθόδων παραγωγής.

Συμφωνώ ότι, ελλείψει υποβολής προγραμμάτων από οργανισμούς στον αγροεπιστιστικό τομέα, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να καταρτίζουν προγράμματα και να επιλέγουν, μέσω ανάθεσης, έναν οργανισμό για την υλοποίηση του προγράμματος.

Η πρόταση της Επιτροπής, στο βαθμό που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να διαμορφώνουν εθνικά προγράμματα, θα βελτιώσει την υφιστάμενη νομοθεσία.

Στηρίζω την έκθεση του Dumitriu και χαιρετίζω τη συμπερίληψη του αμπελοοινικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Το June List πιστεύει ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να καταργηθεί και ότι τα αγροτικά προϊόντα πρέπει να πωλούνται σε μια ελεύθερη αγορά χωρίς να επενδύει η ΕΕ χρηματικούς πόρους σε εκστρατείες ενημέρωσης και σε ενέργειες προώθησης των πωλήσεων για τα εν λόγω προϊόντα. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το ότι η ΕΕ πρόκειται να χρηματοδοτήσει ενέργειες προώθησης των πωλήσεων σε τρίτες χώρες, μια πολιτική η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό με αγροτικά προϊόντα μη κοινοτικών χωρών.

Τι κάνει η ΕΕ; Είναι λογικό η ΕΕ να χρησιμοποιεί τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων σε διαφημιστικές εκστρατείες για να πείσει τους ίδιους αυτούς να αγοράζουν τα αγαθά τα οποία έχουν ήδη επιδοτήσει; Φυσικά όχι. Η όλη πρόταση όζει κεκαλυμμένου προστατευτισμού.

Τον Ιανουάριο του 2009, ξεκίνησε μια νέα διαφημιστική εκστρατεία στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Δανία, στην οποία παροτρύνονταν ο λαός της Σουηδίας να αγοράζει περισσότερες τουλίπες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Resumé, η Ε επενδύει σύνολο 14 εκατομμυρίων σουηδικών κορόνων, για τρία χρόνια, στην εκστρατεία για τις τουλίπες στις χώρες που αναφέρθηκαν. Αυτού του είδους η σκανδαλώδης σπατάλη κοινοτικών κονδυλίων πρέπει να σταματήσει.

Αντιτίθεμαι έντονα σε αυτήν την έκθεση. Θα παρατηρήσω για μια ακόμη φορά ότι είναι ευτυχές το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει εξουσίες συναπόφασης σχετικά με την κοινοτική γεωργική πολιτική. Διαφορετικά, η ΕΕ θα έπεφτε στην παγίδα του προστατευτισμού και των μεγάλων επιδοτήσεων προς όλες τις ομάδες του γεωργικού τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Στηρίζω αυτή την πρόταση που επιδιώκει την απλοποίηση και ενδυνάμωση των προγραμμάτων ενημέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα. Στηρίζω αυτή την πρόταση διότι θα παράσχει χρηματοδότηση σε αγορές τρίτων χωρών με σκοπό την παροχή και βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα, τη διατροφική αξία και την ασφάλεια των ζωοτροφών και των μεθόδων παραγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Dumitriu για τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες. Συμφωνώ με την άποψη που εκφράστηκε πολλές φορές από την Επιτροπή ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τις διοικητικές διαδικασίες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ο εν λόγω κανονισμός επιτρέπει, στην πραγματικότητα, στην Κοινότητα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με μια σειρά γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις αγορές τρίτων χωρών προσαρμόζοντας αυτού του είδους τις δραστηριότητες σε κάθε συγκεκριμένη τοποθεσία.

Συμφωνώ με την πολιτική συναίνεση που σέβεται τις ανάγκες των κρατών μελών που ελπίζουν να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ να αποτιμούν τα γεωργικά τους προϊόντα κυρίως βάσει της ποιότητας, των διατροφικών χαρακτηριστικών, της ασφάλειας των τροφίμων και των μεθόδων παραγωγής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), γραπτώς. (RO Ψήφισα υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 3/2008 σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS)), διότι θεωρώ ότι ο πληθυσμός πρέπει να ενημερώνεται κατάλληλα σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα που καταναλώνει. Έχω επίσης την αίσθηση ότι η καλή προώθηση οποιουδήποτε προϊόντος μπορεί να παράσχει στους καταναλωτές χρήσιμες πληροφορίες.

 
  
  

- Έκθεση: Martine Roure (A6-0024/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Το καθεστώς του πρόσφυγα είναι αυτό που αποδίδεται σε άτομο το οποίο, λόγω βαθιά εδραιωμένου φόβου ότι διώκεται για λόγους φυλετικούς, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ή λόγω πολιτικής άποψης, βρίσκεται εκτός της χώρας της εθνικότητας του/της, και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του προαναφερθέντος φόβου, δεν είναι πρόθυμος/η να επωφεληθεί της προστασίας του δικού του κράτους. Αυτός είναι ένας ορισμός των Ηνωμένων Εθνών του 1951.

Η παρούσα επανεξέταση της ‘οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής’ του 2003, στην οποία προσδιορίζονται οι συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ευρώπη, στοχεύει στην επιβολή της εφαρμογής των εν λόγω κανόνων, όπως η πρόσβαση στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και οι τυπικοί κανόνες όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υποδοχής. Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου ένας αιτών άσυλο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Η Ιρλανδία, δυστυχώς, δεν συμμετείχε στην οδηγία του 2003 και εφαρμόζει ένα σύστημα ‘άμεσων παροχών’, παρέχοντας στέγαση, τροφή και ένα ποσό της τάξης των 19,10 ευρώ την εβδομάδα ανά ενήλικο, το οποίο είναι σχεδιασμένο να αποθαρρύνει τους αιτούντες άσυλο από το να επιλέγουν την Ιρλανδία και να τους κρατά μακριά από την επίσημη αγορά εργασίας για ολόκληρη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης ασύλου. Η νομοθεσία που έχει επί του παρόντος κατατεθεί στο Oireachtas (Κοινοβούλιο) – το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, την παραμονή και την προστασία 2008 – επιδιώκει την επέκταση αυτής της απαγόρευσης, παρά τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις τέτοιων αποφάσεων. Άλλα μέτρα της ιρλανδικής νομοθεσίας είναι η ποινικοποίηση των ‘εικονικών’ προσφυγών και το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων στους νόμιμους αντιπροσώπους τους που αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις.

Δεδομένου ότι η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην οδηγία του 2003, αισθάνθηκα την υποχρέωση της αποχής, αλλά θα ήθελα να επαινέσω τους στόχους της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,

Η κυρία Roure καλεί για την εφαρμογή ορισμένων ιδιαίτερα ελκυστικών συνθηκών υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο: έθιμα, ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας – είναι ευκολότερο να εξαφανιστεί κανείς έτσι – ευρεία πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχιατρικής περίθαλψης, στην παροχή νομικών συμβουλών, της πρόσβασης σε μεταφραστές και διερμηνείς, στην κατάρτιση, ακόμη και σε θέσεις εργασίας!

Φαίνεται ότι έχει ξεχάσει τον τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες κάνουν κατάχρηση των αιτήσεων για διεθνή προστασία προκειμένου να παρακάμπτουν την εθνική νομοθεσία περί των αλλοδαπών που εισέρχονται και παραμένουν στις χώρες μας, όταν τα πραγματικά κίνητρα τους είναι κοινωνικά και οικονομικά. ‘Ξεχνά’ επίσης ότι μπορούν να ψεύδονται σχετικά με την προέλευση τους και τη γλώσσα τους, μπορούν να καταστρέφουν τα έγγραφά τους και ούτω καθεξής, προκειμένου να μην απελαθούν.

Φαίνεται ακόμη ότι ‘ξεχνά’ ότι αυτό που απαιτεί να εφαρμοστεί για αυτούς τους αλλοδαπούς συχνά δεν είναι προσβάσιμο ούτε από τους ίδιους τους συμπολίτες μας, ξεκινώντας από την αξιοπρεπή στέγαση, τις θέσεις εργασίας και την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως σε περιοχές στις οποίες, όπως η στη Mayotte, το παλιρροϊκό κύμα της μετανάστευσης δημιουργεί τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα για τους κατοίκους.

Κατανοώ τη δυστυχία και τα όνειρα των μεταναστών, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα και ακόμα λιγότερο τα μέσα να φιλοξενήσουμε όλους τους ανθρώπους του κόσμου που τελούν σε απόλυτη ένδεια. Η έκθεση αυτή είναι επιζήμια και οι συνέπειές της παραπλανητικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Έχουμε ήδη συνηθίσει να εγκρίνει η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο ψηφίσματα χωρίς νομοθετικές συνέπειες, με περιεχόμενο που αντιτίθεται στα νομοθετικά ψηφίσματα που εκδίδει. Αυτή η τάση ενδυναμώνεται καθώς οι ευρωεκλογές πλησιάζουν.

Είμαστε αντιμέτωποι με ένα παράδειγμα αυτών των ‘δύο όψεων’, της πραγματικής όψης και της μάσκας της, εν προκειμένω της μάσκας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι – και είναι κάτι το οποίο ισχυριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό – είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο όσον αφορά την υποδοχή, την πρόσβαση στην ενημέρωση και το δικαίωμα στη διερμηνεία, στην δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών, στην υγειονομική περίθαλψη και την εργασία.

Είναι, οπωσδήποτε, σημαντικό να καταδικάσουμε την αύξηση του αριθμού των ατόμων που κρατούνται στο πλαίσιο του συστήματος του Δουβλίνου, με τη σχεδόν συνήθη χρήση μέτρων κράτησης και τους περιορισμούς της πρόσβασης στους κανόνες υποδοχής.

Είναι επίσης απαραίτητο, ωστόσο, να απαιτήσουμε το κλείσιμο των κέντρων κράτησης και να απορρίψουμε μια κοινοτική πολιτική που καθιερώνει, βάσει του κατώτερου παρονομαστή, κανόνες υποδοχής και τη διαδικασία χορήγησης ασύλου.

Εάν το κοινοβούλιο ενδιαφέρεται πραγματικά για το σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, τότε δεν θα έπρεπε να έχει εγκρίνει την οδηγία σχετικά με την ‘επιστροφή’ (που ποινικοποιεί τους μετανάστες και τους απελαύνει), την οδηγία σχετικά με τη ‘μπλε κάρτα’ (η οποία κάνει επιλογή μεταξύ των μεταναστών) και την οδηγία σχετικά με τις ‘κυρώσεις κατά των εργοδοτών’ (η οποία τιμωρεί και τους εργαζομένους), τις οποίες το πορτογαλικό κομμουνιστικό κόμμα απέρριψε.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. (FR) Όταν πρόκειται για τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε μετανάστες στην επικράτεια της ΕΕ, ο κανόνας είναι να δίνουμε όλο και περισσότερα. Πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως ο ατομισμός που διακρίνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι σε λάθος μέρος.

Η εν λόγω έκθεση είναι απλώς ένας μακρύς κατάλογος προτάσεων και συστάσεων με αποδέκτη τα κράτη μέλη, ούτως ώστε αυτά να παραχωρούν στις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που εισέρχονται κάθε χρόνο στην επικράτειά τους νόμιμα ή παράνομα, δικαιώματα τα οποία είναι όχι μόνο ισοδύναμα με αυτά των υπηκόων τους, αλλά και πολύ περισσότερα και αποτελεσματικότερα.

Πράγματι, τα κράτη μέλη της Ένωσης καλούνται, για παράδειγμα, να καταργήσουν τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας για αυτούς τους μετανάστες και να ψηφίσουν εθνικούς νόμους οι οποίοι, επιπλέον, προάγουν αυτού του είδους την πρόσβαση.

Μήπως πρέπει κανείς να συμπεράνει από αυτά ότι, στο εξής, οι υπήκοοι θα πρέπει να παραμερίζουν υπέρ της νόμιμης δυστυχίας των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, για οικονομικούς, πολιτικούς, κλιματολογικούς ή οικογενειακούς λόγους; Ναι, και αυτό είναι το νόημα της επιλεκτικής εισδοχής μεταναστών, το οποίο προτείνει ανεπιφύλακτα ο Πρόεδρος Σαρκοζί.

Σε αντίθεση με αυτά, πιστεύουμε ότι – ιδίως εκείνους κρίσης – οι θέσεις εργασίας, στην Ευρώπη, πρέπει να κρατιούνται για τους Ευρωπαίους, και, στη Γαλλία, για τους υπηκόους της Γαλλίας. Η εθνική ανάκαμψη των ευρωπαϊκών εθνών εξαρτάται από αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) σε αυτήν την έκθεση περιλαμβάνονται αρκετές θέσεις τις οποίες στηρίζω πλήρως, όπως το γεγονός ότι οι αιτούντες άσυλο πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και ότι πρέπει πάντα να διασφαλίζεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κριτική που αφορά μια σειρά των αποκαλούμενων κέντρων υποδοχής είναι δικαιολογημένη. Μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών υπολείπονται όσον αφορά την υποδοχή αιτούντων άσυλο και προσφύγων με αξιοπρεπή τρόπο.

Ωστόσο, στην έκθεση περιλαμβάνονται ορισμένες θέσεις τις οποίες δεν μπορώ να στηρίξω. Βασικός στόχος της έκθεσης είναι ότι η ΕΕ πρέπει να έχει κοινή πολιτική για τη μετανάστευση και πολιτική για το άσυλο. Καλεί, μεταξύ άλλων, τα άλλα κράτη μέλη να στηρίξουν εκείνες τις χώρες της ΕΕ που ‘αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις από τη μετανάστευση’. Το June List πιστεύει ότι η πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση αφορά τα κράτη μέλη, υπό τον όρο της τήρησης των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών. Μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο θα διέτρεχε τον κίνδυνο να καταλήξει σε μια ‘Ευρώπη φρούριο’, σαφή σημάδια της οποίας βλέπουμε ήδη σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), γραπτώς. − Απείχα από την ψηφοφορία για την εν λόγω έκθεση, διότι η Ιρλανδία δεν συμμετείχε στην έκδοση της οδηγίας του 2003.

Ο βασικός λόγος για αυτή τη θέση σχετίζεται με την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας.

Η απαγόρευση της εισόδου των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας πρόκειται να θεσπιστεί εκ νέου βάσει νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στο Dáil (ιρλανδικό Κοινοβούλιο).

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) H Έκθεση δεν αποδίδει την πραγματική έκταση της αθλιότητας των συνθηκών των προσφύγων και μεταναστών στα κέντρα υποδοχής και κράτησής τους στα κράτη μέλη της ΕΕ. Περιορίζεται στη διαπίστωση των τραγικών συνθηκών διαβίωσής τους, τις αποδίδει όμως στην ελλιπή εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ.

Έτσι από τη μία στηρίζει τη συνολική αντιμεταναστευτική νομοθεσία και πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, όπως καθορίζεται από το Σύμφωνο Mετανάστευσης, και το Σύστημα του Δουβλίνου για το άσυλο και από την άλλη διαμαρτύρεται για τα απάνθρωπα αποτελέσματά της! Aποτελεί τουλάχιστον πρόκληση, οι πολιτικές δυνάμεις του "ευρωμονόδρομου", που ψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο την Oδηγία με την οποία προβλέπεται, εκτός των άλλων, η κράτηση των "παράνομων" μεταναστών για 18 ολόκληρους μήνες, να εκφράζουν με τη συγκεκριμένη έκθεση, τη λύπη τους δήθεν για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησής τους και να ζητάνε να μην κρατούνται !

Tα "κροκοδείλια δάκρυα" του Ευρωκοινοβουλίου δεν μπορούν να αθωώσουν την απάνθρωπη, εκμεταλλευτική πολιτική της ΕΕ. Aκόμη και τα πιο στοιχειώδη μέτρα, πολύ περισσότερο μέτρα ουσιαστικής στήριξης των μεταναστών και των προσφύγων και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων τους, δεν μπορούν υλοποιηθούν παρά μόνο στη κατεύθυνση της σύγκρουσης και της ρήξης με την πολιτική της ΕΕ και το ίδιο το οικοδόμημά της.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) Τα κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, οφείλουν να κάνουν περισσότερα, αξιοποιώντας τις διεκδικήσεις και τις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Το Ευρωκοινοβούλιο επικρίνει τη στάση των κυβερνήσεων απέναντι στους εξαθλιωμένους μετανάστες που περνάνε τις πύλες της ΕΕ καθημερινά, με κίνδυνο της ζωής τους.

Χώρες, όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, οφείλουν να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες αρωγής που προσφέρει η ΕΕ και, επί τη βάσει του σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ανθρώπινες συνθήκες υποδοχής τους.

Ακόμη και με τις απαράδεκτες "εκπτώσεις" που τελευταία κάνουν η Κομισιόν και το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών και συνεχίζουν την πορεία προς μια "Ευρώπη-φρούριο", η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κάτω από τα κοινοτικά στάνταρντ προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η χορήγηση ασύλου είναι η έσχατη χειρονομία ενός κράτους και μιας ολόκληρης κοινότητας που αποδέχονται την ανικανότητά τους να υπερασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως και η βούληση, παρά ταύτα, να δράσουν σύμφωνα με αυτή την κλίμακα αξιών.

Ως εκ τούτου, το σύστημα που διέπει τη χορήγηση ασύλου πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από τη μετανάστευση. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να διευρύνουμε την έννοια του ασύλου, περιλαμβάνοντας ό,τι δεν είναι σχετικό με αυτή, τόσο λιγότερη αξία θα έχει, και η σύγχυση μόνο να βλάψει μπορεί τους νόμιμους αιτούντες άσυλο. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι κανόνες να είναι σαφείς, οι διαδικασίες ταχείες, και η μεταχείριση αξιοπρεπής σε κάθε περίπτωση. Αν και υπάρχει ανάγκη συντονισμού των ενεργειών και των επιλογών, το άσυλο, από την άποψη των αριθμών, του μεγέθους, αλλά και ως έννοια, δεν εγείρει τα ίδια ζητήματα με τη μετανάστευση, ακόμα και σε μια περιοχή χωρίς σύνορα. Τα κράτη μέλη έχουν τις δικές τους παραδόσεις σε ό,τι αφορά το άσυλο και αυτή η διαφορά δεν θα πρέπει να παραβλέπεται στο πλαίσιο του προαναφερθέντος συντονισμού.

Όσον αφορά τους αιτούντες άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίπτεται ή έχει απορριφθεί, το άσυλο στην προαναφερθείσα εκδοχή του, μια γενναιόδωρη αλλά στενή εκδοχή, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την επίδειξη μειωμένου ανθρωπισμού στο πλαίσιο της υποδοχής και μεταχείρισης ανθρώπων που θα είναι πάντα ευάλωτοι λόγω της κατάστασής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Καταψήφισα την έκθεση της κυρίας Roure σχετικά με την εφαρμογή στην ΕΕ της οδηγίας 2003/9/EΚ για τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Παρά το ότι αποδοκιμάζω το γεγονός ότι ορισμένες επισκέψεις κατέδειξαν ότι οι ισχύουσες οδηγίες εφαρμόζονται ανεπαρκώς ή δεν εφαρμόζονται καθόλου από ορισμένα κράτη μέλη, δεν συμφωνώ με τον ισχυρισμό της εισηγήτριας ότι υπάρχει μια σειρά ελλείψεων σχετικά με το επίπεδο των συνθηκών υποδοχής.

Επιπλέον, δεν συμφωνώ ότι τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας που έχουν συστήσει ορισμένα κράτη μέλη είναι μικρής χωρητικότητας και δεν φαίνεται να ικανοποιούν τις ανάγκες των μεταναστών. Τέλος, διαφωνώ με το κάλεσμα για απόδοση προτεραιότητας στην υποδοχή των αιτούντων άσυλο σε ανοιχτά κέντρα υποδοχής και όχι σε κλειστές μονάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Teychenné (PSE), γραπτώς. (FR) Χάρη σε αυτή την έκθεση, το Ευρωκοινοβούλιο επαναβεβαιώνει την αφοσίωσή του στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι, μέσα στην ίδια την ΕΕ, οι συνθήκες υποδοχής των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο δεν είναι παραδειγματικές.

Οι επισκέψεις των ευρωβουλευτών στα κέντρα κράτησης μεταξύ 2005 και 2008 παρείχαν τη δυνατότητα σύνταξης αυτής της έκθεσης, υπό την καθοδήγηση της κυρίας Roure. Η έκθεση αποκαλύπτει το μέγεθος των παρατυπιών στο σύστημα κράτησης μεταναστών στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας προβλήματα που σχετίζονται με την παροχή νομικών συμβουλών, την ιατρική περίθαλψη, την υγιεινή, την ακολασία και την ενημέρωση.

Αυτό, λοιπόν, που κάνει σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο είναι να σημαίνει ένα καμπανάκι κινδύνου. Τα κράτη μέλη πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και, όπου απαιτείται, πρέπει να εφαρμόζουν τις ισχύουσες οδηγίες ‘υποδοχής’ και ‘διαδικασιών’ το συντομότερο δυνατόν, ή να κινούνται προς την κατεύθυνση της εφαρμογής τους.

 
  
  

- Έκθεση: Cristiana Muscardini (A6-0001/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Το Εργατικό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απείχε από την ψηφοφορία αυτής της έκθεσης, όχι διότι αντιτιθέμεθα στην ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου, αλλά διότι η κυρία Muscardini δημιούργησε ένα δούρειο ίππο που περιέχει εντός του απαράδεκτες θέσεις για τα μέσα εμπορικής άμυνας.

Εκφράζουν την απογοήτευσή μας για το ότι η Eπιτροπή εγκατέλειψε την επανεξέταση λόγω δυσχερειών στο na διασφαλιστεί συναίνεση σχετικά με την πορεία προς τα μπρος. Η άποψή μας παραμένει ότι είναι επείγουσα η ανάγκη τροποποίησης του καθεστώτος εμπορικής άμυνας της Κοινότητας, προκειμένου να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Η έλλειψη μεταρρυθμίσεων σημαίνει ότι η βιομηχανία μας δεν βρίσκεται σε καλή θέση ώστε να εκμεταλλευτεί τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης. Αν και χαιρετίζουμε την συμπερίληψη στο πρόγραμμα εργασίας, από την τσεχική προεδρία, τη βελτίωση της διαφάνειας των μέσων εμπορικής άμυνας, αυτό δεν είναι αρκετό.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης της κυρίας Muscardini για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια σκληρή κριτική της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, παρά το ότι είναι διατυπωμένη στην επηρεασμένη και τεχνοκρατική γλώσσα που είναι προσφιλής σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Καλύπτει τα πάντα: τις πολιτικές που επικεντρώνονται στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων· τις ελλείψεις των μέτρων που προάγουν την πρόσβαση στις ξένες αγορές και διασφαλίζουν την εφαρμογή αμοιβαιότητας από τις τρίτες χώρες· τις δυσκολίες στην αξιολόγηση των μέσων εμπορικής προστασίας για τις μικρές επιχειρήσεις· τις ελλείψεις των μέτρων για την προστασία από την παραποίηση/απομίμηση και την παράνομη ή αθέμιτη χρήση γεωγραφικών ενδείξεων προέλευσης· και ούτω καθεξής.

Είναι, πράγματι, καιρός να σταματήσει η ΕΕ να θυσιάζει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της στον βωμό μιας μορφής ανταγωνιστικότητας και ελεύθερου εμπορίου που είναι η μόνη στον κόσμο που τα εφαρμόζει. Είναι καιρός να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο εξαγωγικό εμπόριο, να τις προστατεύσουμε πραγματικά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, και να πράξουμε ότι είναι λογικό για να προστατεύσουμε τις αγορές μας.

Το γεγονός είναι ότι, παραμένοντας αφοσιωμένος στην παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων ως στόχου καθαυτού, η εισηγήτρια συνεχίζει να προάγει ένα σύστημα που βασίζεται στην απόλυτη ελευθερία της κυκλοφορίας των αγαθών, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και της εργασίας, ένα σύστημα που μας έχει οδηγήσει σε μια βαθιά οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση, ένα σύστημα το οποίο η ΕΕ πρέπει οπωσδήποτε να αποποιηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Δεν είναι τυχαίο, καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, ότι εμφανίζονται ψηφίσματα διά των οποίων γίνεται απόπειρα να αναιρεθούν οι ευθύνες που προκύπτουν από τις πολιτικές που ενέκρινε η ΕΕ (ειδικότερα τα τελευταία 5 χρόνια) σχετικά με την πολύ σοβαρή κατάσταση στην οποία βρίσκονται γενικά οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως στην Πορτογαλία.

Είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και όχι οι μεγάλες πολυεθνικές, που είναι τα θύματα της απελευθέρωσης της αγοράς που προωθεί η ΕΕ (ως εάν ένα πλαίσιο στο οποίο ισχύει η ‘επιβίωση του ισχυρότερου’ θα μπορούσε να αποβεί υπέρ τους). Υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ‘συμμετέχουν’ στις ‘διεθνείς συναλλαγές’ λόγω της εξάρτησή τους από τις μεγάλες πολυεθνικές, για τις οποίες μεταποιούν προϊόντα σε τιμές που συχνά δεν αντιστοιχούν στο κόστος παραγωγής.

Είναι, χωρίς αμφιβολία, απαραίτητο να παρασχεθούν (και να εφαρμοστούν) μέσα εμπορικής άμυνας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις των γεωργικών προϊόντων, καθώς και να στηριχθεί η διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για ποιο λόγο λοιπόν η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων που αντιπροσωπεύονται στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία αντιστοιχεί στην πλειοψηφία που αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δεν εγκρίνει τον κανονισμό για τη σήμανση της καταγωγής, δεν εφαρμόζει στα εισαγόμενα προϊόντα τα ίδια πρότυπα ασφαλείας και προστασίας που απαιτούνται για τα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ, δεν χρησιμοποιεί το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 για να προστατεύσει την παραγωγή και την απασχόληση, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση της κυρίας Muscardini, για την οποία είχα την ευκαιρία να εργαστώ ως σύμβουλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Πολλά λέγονται επί του παρόντος σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του προτεινόμενου Νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πάνω από το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ωστόσο, η επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των εθνικών συνόρων, αποτελεί αντικείμενο των μεγάλων εταιρειών. Μόλις το 8% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξάγουν σε προορισμούς πέραν των εθνικών συνόρων τους. Εάν, ωστόσο, μιλάμε για επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων της ΕΕ, αυτό αφορά μόλις το 3% των επιχειρήσεων.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι διεθνοποιημένες επιχειρήσεις επιδεικνύουν μεγάλη ικανότητα καινοτομίας. Και η καινοτομία είναι η βασική προϋπόθεση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι οι πολιτικές για την εσωτερική αγορά θα προσφέρουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλα τα οφέλη που φέρνει η κοινή αγορά, και όταν είναι εφικτό, θα θέσουν τα θεμέλια για τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να στηριχθούν περισσότερο από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τομείς όπως η προώθηση των εξαγωγών ή η αναζήτηση πιθανών εμπορικών εταίρων, σε σχέση, ιδίως, με κορυφαία προϊόντα, υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), γραπτώς. (PL) Η έκθεση που παρουσίασε η κυρία Muscardini αφορά ένα σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό θέμα. Είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σήμερα, ενόψει της οικονομικής κατάρρευσης. Ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (έως 250 εργαζόμενοι, κύκλος εργασιών ≤ 50 εκατ. ευρώ) στην ΕΕ ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια, αριθμός που αποτελεί το 99% περίπου όλων των ενεργών εταιρειών στην αγορά μας. Σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εργάζονται πάνω από 75 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ως εκ τούτου, είναι δικαιολογημένες οι εκκλήσεις που απευθύνονται στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές για αποτελεσματική στήριξη αυτών των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της απρόσκοπτης πρόσβασης σε δάνεια. Επιπλέον, πρέπει να διευκολυνθούν οι εμπορικές συναλλαγές και να καταργηθούν οι γραφειοκρατικοί φραγμοί για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές.

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, των οποίων οι περίπλοκες και όχι πάντα σαφείς διαδικασίες παρεμποδίζουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αγορά θα πρέπει να καταστεί περισσότερο ανοικτή, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες. Όπως έδειξα στην έκθεση μου για την πολιτική για την καινοτομία, ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντικός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον είναι περισσότερο ευέλικτες και ανοικτές στις σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους οργάνωσης.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρήζουν ειδικής μεταχείρισης στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, όπου πρέπει να δοθεί προσοχή στην προστασία των ονομασιών προέλευσης των προϊόντων, και πρέπει να καταπολεμηθούν οι απομιμήσεις που είναι επιβλαβείς για την υγεία των πολιτών. Υιοθετώ επίσης την ιδέα της διοργάνωσης της ευρωπαϊκής εβδομάδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων το Μάιο του 2009. Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία να καταστήσουμε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών επί του θέματος διαθέσιμο σε όλη την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE), γραπτώς. − Παρά το ότι όλοι αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε το ρόλο που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις διεθνείς συναλλαγές, αποτελεί πραγματική ντροπή ότι μεγάλο μέρος αυτής της έκθεσης αφιερώθηκε στην υπεράσπιση των αποκαλούμενων μέσων εμπορικής άμυνας. Στην πραγματικότητα, τα μέσα εμπορικής άμυνας χρησιμοποιούνται από αναποτελεσματικούς παραγωγούς ως μορφή απροκάλυπτου προστατευτισμού ώστε να προστατευτούν από τον ανταγωνισμό, όχι μόνο από τους ανταγωνιστές εκτός ΕΕ, αλλά και από περισσότερο αποτελεσματικούς ανταγωνιστές σε όλη την ΕΕ οι οποίοι επωφελήθηκαν της παγκοσμιοποίησης και δημιούργησαν αλυσίδες εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα μέσα εμπορικής άμυνας αποβαίνουν εις βάρος των πωλητών λιανικής και των καταναλωτών οι οποίοι υποχρεώνονται να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για αγαθά που θα μπορούσαν να αγοράσουν σε καλύτερη τη αλλού. Αποβαίνουν επίσης εις βάρος των πλέον αποτελεσματικών και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γνωρίζουμε όλοι στις περιφέρειές μας πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από αυτά ακριβώς τα μέσα εμπορικής άμυνας τα οποία επιδιώκει να εγκωμιάσει η εν λόγω έκθεση. Αυτός είναι ο λόγος των οποίων οι Συντηρητικοί καταψήφισαν διστακτικά αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν σε 23 εκατομμύρια επιχειρήσεις (99% του συνόλου) και σε 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (70%) στην ΕΕ.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κυρίας Muscardini, διότι αποκαλύπτει τη βασική στρατηγική για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διάρκεια μιας δύσκολης οικονομικής περιόδου. Αυτή σχετίζεται με την πολιτική και οικονομική στήριξη που στοχεύει στην προαγωγή της καινοτομίας για τα προϊόντα και τις διαδικασίες και στη βελτίωση της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεθνοποίησης. Σημαίνει επίσης την υιοθέτηση μιας σθεναρή στάσης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις διαδικασίες διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών προκειμένου να μειωθεί το κόστος των τελωνειακών διατυπώσεων, το οποίο μπορεί να αντιστοιχεί έως και στο 15% της αξίας των εμπορευόμενων αγαθών, καθώς και αποτελεσματική καταγραφή της προέλευσης των αγαθών και επικαιροποιημένους τελωνειακούς ελέγχους.

Σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία, η διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μια λύση η οποία, στην παρούσα οικονομική κρίση, θα τις βοηθήσει ουσιαστικά να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Χαιρετίζω τη διοργάνωση της ‘ευρωπαϊκής εβδομάδας μικρομεσαίων επιχειρήσεων’ το Μάιο του 2009, κύριος στόχος της οποίας είναι να παράσχει ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο διεθνοποίησής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος αναζητά μια απάντηση για την παγκόσμια οικονομική κρίση, και ενώ οι τάσεις προστατευτισμού πληθύνονται, όπως συνέβη πρόσφατα με τη συζήτηση για τη ρήτρα ‘Αγοράζετε αμερικανικά προϊόντα’ στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, είναι καθήκον των κυβερνήσεων και των θεσμικών οργάνων της Κοινότητας να προστατεύουν τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων που ισχύουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις διεθνείς συναλλαγές.

Η αξία της προσβασιμότητας στις διεθνείς αγορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι προφανής. Όπως δείχνουν μελέτες, όταν αυτές οι εταιρείες δραστηριοποιούνται σε αγορές εκτός της ΕΕ, τείνουν να αποκτούν ορθές πρακτικές, να καινοτομούν και να γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές. Παρά ταύτα, γνωρίζουμε ότι κάποιες από αυτές δεν μπορούν και δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αξία, ωστόσο, και γνωρίζοντας ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες τυγχάνουν καλύτερης υποστήριξης στην παρούσα περίοδο προστατευτισμού, είναι απαραίτητο οι αρχές να ενεργούν προς υπεράσπιση των μικρομεσαίων εταιρειών, παρακολουθώντας και επιβάλλοντας τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμφωνίες.

Ταυτόχρονα, η αξίωση αυτή πρέπει να ισχύσει και όσον αφορά τις τρίτες χώρες. Το διεθνές εμπόριο θα διεξάγεται επί ίσοις όροις μόνον εφόσον υπάρχει αμοιβαιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης της κυρίας Muscardini για την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διεθνείς συναλλαγές. Για την ΕΕ, στην οποία κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η διεθνής παρουσία τους είναι σημαντική. Επί του παρόντος, μόνο το 8% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, ενώ η πλειονότητα των εξαγωγών διεξάγεται εντός της ΕΕ.

Οι λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εξάγουν εκτός της ΕΕ τείνουν να επικεντρώνονται σε ανεπτυγμένες και ουσιαστικά ορισμένες αγορές, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ελβετία· σπάνια πωλούν τα προϊόντα τους σε αναδυόμενες χώρες Ως εκ τούτου, παρά τις καλές προθέσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως το σχέδιο του Νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις, έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμη πριν να αποκτήσουν όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες μια πραγματικά διεθνή διάσταση.

 
  
  

- Έκθεση: Γεώργιος Παπαστάμκος (A6-0020/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια εξαιρετική εμπορική ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους επιχειρηματίες. Βοηθά στην υπερπήδηση των παραδοσιακών μη τεχνικών φραγμών, παρέχοντας πρόσβαση σε άλλως είναι προσβάσιμες αγορές.

Για τον ίδιο λόγο, αυτού του είδους του εμπορίου διασφαλίζει επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στις διεθνείς συναλλαγές. Η συμπερίληψη αυτού των εταίρων, ωστόσο, εξαρτάται από τη δημιουργία μιας βασικής υποδομής, στη δημιουργία της οποίας πρέπει να συμβάλουμε άνευ όρων.

Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι η πειρατεία, η παραποίηση/απομίμηση ή η παραβίαση δεδομένων δεν είναι εγγενή σε αυτού του τύπου το εμπόριο, αλλά αποτελούν μάλλον προσαρμογές παλαιών πρακτικών. Με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, πρέπει να παρέχουμε όλες τις εγγυήσεις του παραδοσιακού εμπορίου.

Ο νομικός ιστός γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι παρωχημένος από πολλές πλευρές, εμποδίζοντάς μας από το να τον αντιμετωπίσουμε με κριτική ματιά: για παράδειγμα, η διακυβέρνηση του Διαδικτύου δεν υπόκειται ακόμη σε κάποια κατάλληλη, διεθνώς αποδεκτή δομή, και εγείρονται ζητήματα διεθνούς ιδιωτικού δικαίου ή ελέγχων.

Σε ό,τι αφορά τον ΠΟΕ, επικρατεί σύγχυση σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, και παρά τα επίμονα σχετικά αιτήματα, οι διαπραγματεύσεις επ’ αυτού του τύπου του εμπορίου συνεχίζουν να παραπέμπονται σε ένα επικίνδυνο διμερές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. − (PT) Το Διαδίκτυο διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο από ποτέ στις διεθνείς σχέσεις και στο διεθνές εμπόριο. Συνεχίζουν, ωστόσο, να υφίστανται σοβαρές ελλείψεις από την άποψη της προστασίας των χρηστών και των καταναλωτών, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους, και της διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας ή του αγοραζόμενου προϊόντος.

Η εν λόγω έκθεση, καίτοι αναφέρει αυτά τα γεγονότα, δεν παρουσιάζει προτάσεις που θα καθιστούσαν εφικτή τη βελτίωση της προστασίας των χρηστών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει της χρήσης μιας υπηρεσίας τόσο φανερά δημόσιου χαρακτήρα, όπως οι επικοινωνίες.

Παρότι διαθέτει κάποιες πτυχές τις οποίες αντιμετωπίζουμε θετικά, κεντρικός στόχος της είναι η προαγωγή της ανάπτυξης και της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου ως εργαλείου για τη διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών και ως μέσου που μπορεί να συμβάλει στην υπερπήδηση των υφιστάμενων δυσκολιών σε ό,τι αφορά το άνοιγμα περισσότερων αγορών. Αυτό σημαίνει ότι κύριο μέλημα της είναι η διευκόλυνση και προαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή, της παραγωγής, της προώθησης, της πώλησης και διανομής προϊόντων μέσω δικτύων τηλεπικοινωνιών, υπέρ της απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου.

Γι' αυτό το λόγο απέχουμε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Το Διαδίκτυο έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες όσον αφορά το εμπόριο των αγαθών και των υπηρεσιών. Αυτό αφορά και τις διασυνοριακές συναλλαγές. Η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου μας κάνει αισιόδοξους σε ό,τι αφορά το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο Διαδίκτυο.

Ωστόσο, συνεχίζουν να υπάρχουν φραγμοί, όπως η γλώσσα, οι οποίοι θα είναι δύσκολο να εξαλειφθούν. Ένας άλλος σοβαρός κίνδυνος για τις διεθνείς συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου είναι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και προστασίας του καταναλωτή. Ευελπιστώ ότι η προτεινόμενη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών θα εξαλείψει ορισμένους από αυτούς τους φραγμούς και θα αποτελέσει ένα πρόσθετο ερέθισμα για την ανάπτυξη του εμπορίου μέσω του Διαδικτύου.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το Διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν στις διεθνείς αγορές με πολύ χαμηλό κόστος σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, και προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης τους, οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν.

Ωστόσο, το εμπόριο μέσω του Διαδικτύου εγείρει επίσης κάποια ζητήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά την πώληση παραποιήσεων προϊόντων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι παραποιήσεις προϊόντων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το εμπόριο μέσω του Διαδικτύου, ιδίως διότι οι άνθρωποι που πωλούν παραποιημένα προϊόντα διεθνώς δεν μπορούν να προσαχθούν εύκολα ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο πέφτουν συχνά θύματα απάτης, όπως η κλοπή χρημάτων με ηλεκτρονικά μέσα. Όλα αυτά τα φαινόμενα υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο εμπόριο μέσω του Διαδικτύου, γεγονός που επιβραδύνει την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου μέσω του Διαδικτύου.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE), γραπτώς. − Θα ήθελα να επαινέσω αυτή την έκθεση ως μια ευρεία και καλά ισορροπημένη έκθεση που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το θέμα της επίδρασης του Διαδικτύου στις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Το Διαδίκτυο έχει επιτρέψει ακόμη και στις μικρότερες επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε μια παγκόσμια αγορά, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο πριν από μερικά μόνο χρόνια, ενισχύοντας το εμπόριο και επιτρέποντας να αναδειχθούν οι θετικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης. Έχει ανοίξει νέες αγορές και εξάλειψε προηγούμενους φραγμούς για τις εμπορικές συναλλαγές.

Σωστά επισημαίνεται στην έκθεση ότι, παρά την αύξηση των φαινομένων απάτης και παραποίησης, αυτό δεν πρέπει να αποδίδεται στο ίδιο το Διαδίκτυο, αλλά πρέπει να θεωρείται μάλλον ζήτημα που προϋπήρχε και το οποίο χρήζει αντιμετώπισης με νέους και καινοτόμους τρόπους, εφόσον αυτοί δεν παραβλάπτουν τις πολιτικές ελευθερίες μας. Επισημαίνεται επίσης ότι το Διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία πολιτιστικής ποικιλομορφίας, παρά ως απειλή. Τέλος, αναγνωρίζεται ότι η απελευθέρωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, όπως οι τηλεπικοινωνίες, έχει οδηγήσει σε μια εκρηκτική ανάπτυξη των επενδύσεων σε υποδομές, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή περαιτέρω κανόνων σε αυτές τις βιομηχανίες, όπως διαφαίνεται ότι είναι ο σκοπός της Επιτροπής επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Χαιρετίζω αυτή την έκθεση που επισημαίνει τις νέες ευκαιρίες και τις νέες αγορές που δημιουργούνται από τον χαρακτήρα και την τεχνολογική εξέλιξη του Διαδικτύου. Αναγνωρίζει το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Διαδίκτυο στη γεφύρωση του χάσματος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Βορρά και Νότου, στο άνοιγμα νέων διαύλων που θα συνδέουν τις αναπτυσσόμενες χώρες που διαθέτουν προηγμένα συστήματα συναλλαγών, και στην αύξηση των ρευμάτων συναλλαγών. Στην έκθεση αναφέρεται ότι αυτό θα διευκολύνει την αρμονική ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στο παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών, άποψη την οποία στηρίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζω την έκθεση του συναδέλφου μου σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει το Διαδίκτυο στην προώθηση του των συναλλαγών. Ενόψει του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού χρηστών του Διαδικτύου, υπάρχει ανάγκη βελτιωμένης ρύθμισης του εν λόγω διευρυνόμενου τομέα. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να ενθαρρύνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο ως μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση στη συμβατική μέθοδο επιχειρηματικών συναλλαγών και ως ένα τρόπο προώθησης των διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ.

Απαιτείται η λήψη σειράς κοινοτικών μέτρων για την εξάλειψη των ενδεχόμενων φραγμών που παρεμποδίζουν την καλύτερη χρήση του Διαδικτύου για εμπορικούς σκοπούς. Σε αυτά περιλαμβάνονται μέτρα σχεδιασμένα για την αποθάρρυνση και αποτροπή της απάτης και της κλοπής προσωπικών δεδομένων. Τα εν λόγω κοινοτικά μέτρα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους χρήστες να εμπιστεύονται περισσότερο το επιγραμμικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, πρέπει να προσδιοριστούν κοινοτικά πρότυπα για τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ΕΕ πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή αυτών των προτύπων, παρέχοντας, κατά αυτό τον τρόπο, στους παράγοντες του ηλεκτρονικού εμπορίου την ευκαιρία να αναγνωριστούν ως αξιόπιστη προμηθευτές.

Χάρη στον παγκόσμιο χαρακτήρα του Διαδικτύου και στην παρεχόμενη ευκαιρία πραγματοποίησης των οφελών εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες, ευελπιστώ ότι θα δούμε να σημειώνεται πρόοδος και εντός του ΠΟΕ από την άποψη της προώθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου σε παγκόσμια κλίμακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι αποσκοπεί στο να επισημάνει τους τομείς του διεθνούς εμπορίου στους οποίους το Διαδίκτυο λειτούργησε ως καταλύτης, δημιουργώντας νέες συνθήκες για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης, αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προτύπων και της σημαντικής συμβολής τους στην καινοτομία και τον ανταγωνισμό, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης πραγματικών δυνατοτήτων επιλογής για τον καταναλωτή. Ο εισηγητής προτείνει οι εμπορικές συμφωνίες που υπογράφονται από την ΕΕ να προωθούν την ανοιχτή, εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου για τους σκοπούς του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπό την προϋπόθεση της απεριόριστης πρόσβασης των καταναλωτών στις υπηρεσίες, στα ηλεκτρονικά προϊόντα και στη χρήση τους, εκτός εάν υφίσταται απαγόρευση σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας.

Στηρίζω το αίτημα του εισηγητή προς την Επιτροπή θα σχεδιάσει μια συνολική στρατηγική που θα βοηθήσει στην εξάλειψη των φραγμών που συνεχίζουν να υφίστανται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την άποψη της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων σχεδιασμένης να παρέχει ενημερωτική στήριξη και συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση των συμμετεχόντων που δεν διαθέτουν πείρα ηλεκτρονικού εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Παπαστάμκου για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και το Διαδίκτυο. Πράγματι, στηρίζουν το στόχο του εισηγητή να επισημάνει τους τομείς του διεθνούς εμπορίου στους οποίους το Διαδίκτυο λειτούργησε ως καταλύτης, δημιουργώντας νέες συνθήκες για την ανάπτυξη των διεθνών εμπορικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεν είναι δύσκολο να δει κανείς το αμοιβαίο όφελος μεταξύ των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και του Διαδικτύου. Επιπλέον, είμαι πεπεισμένος ότι η ανάπτυξη του επιγραμμικού εμπορίου επιφυλάσσει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές. Τα κύρια οφέλη, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, είναι η πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής αγαθών και υπηρεσιών, οι ανταγωνιστικές τιμές, το χαμηλό κόστος διαβίωσης και η βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Χάρη στην αύξηση των διαθέσιμων πληροφοριών, οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να βρίσκουν καλύτερα αγαθά και υπηρεσίες, με πρόσβαση 24 ώρες την ημέρα σε αυτά, από το σπίτι ή από τον χώρο εργασίας.

 
  
  

- Έκθεση: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0407/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της συμβιβαστικής λύσης που επιτεύχθηκε και θεωρώ τον νέο κανονισμό ιδιαίτερα θετικό διότι θα καταστήσει εφικτή την εναρμόνιση των προϋποθέσεων για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των ζωοτροφών, και θα διασφαλίσει την παροχή επαρκούς πληροφόρησης προς τους εκτροφείς ζώων και τους καταναλωτές κρέατος, διασφαλίζοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Επιθυμώ να τονίσω τη σημασία της ‘ανοικτής δήλωσης’, ενός καταλόγου ουσιών που χρησιμοποιούνται στο μείγμα των ζωοτροφών κατά φθίνουσα σειρά του σχετικού βάρους τους, η οποία θα βοηθήσει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης από την πλευρά των γεωργών και των καταναλωτών.

Επιπλέον, οι παραγωγοί θα διαθέτουν πλέον σαφέστερους κανόνες σχετικά με τη διάθεση ζωοτροφών στην αγορά, οι οποίοι θα επιτρέπουν την ευκολότερη αποφυγή πιθανών παραβατικών πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου περιέχει ορισμένες εποικοδομητικές τροπολογίες, όπως η συμπερίληψη στην ετικέτα του γεγονότος ότι σε ορισμένες σύνθετες ζωοτροφές για μη μηρυκαστικά περιέχονται κρεατάλευρα και οστεάλευρα.

Ωστόσο, στις τροπολογίες της έκθεσης περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους αρμόδιους σε επίπεδο αρχών και όχι από τους πολιτικούς. Για παράδειγμα, η διατύπωση του παραθέσιμου κειμένου ‘από το στόμα διατροφή των ζώων: η εισαγωγή ζωοτροφών στη γαστρεντερική οδό ενός ζώου μέσω του στόματος με σκοπό την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του ζώου και/ή τη διατήρηση της παραγωγικότητας κανονικά υγιών ζώων’, ‘κάδοι γλειψίματος με ανόργανες ουσίες’ ή ‘περιττώματα, ούρα καθώς και διαχωρισμένο περιεχόμενο της πεπτικής οδού που προκύπτει από την κένωση ή την αφαίρεση της πεπτικής οδού, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε μορφής επεξεργασίας ή πρόσμειξης’.

Πρόκειται βεβαίως για σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά θα πρέπει να αφήνονται στη μέριμνα των εμπειρογνωμόνων των εθνικών αρχών.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, δεδομένου ότι περιλαμβάνει ορισμένες προτάσεις που είναι, καταρχήν, σημαντικές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στηρίζω την προσέγγιση της έκθεσης σε ό,τι αφορά την ενασχόλησή της με συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η έκθεση Baringdorf για τη διάθεση στην αγορά και χρήση των ζωοτροφών είναι μείζονος σημασίας για τη γεωργία και την αγορά τροφίμων, υπό το φως των πρόσφατων σκανδάλων σχετικά με τη διατροφή των ζώων, τις ασθένειες που εμφανίστηκαν σε ζώα εξαιτίας της έλλειψης ενημέρωση σχετικά με τα συστατικά που περιέχονται στις ζωοτροφές με τις οποίες διατρέφονται, το σκάνδαλο των διοξινών, της ασθένειας των τρελών αγελάδων, κ.τ.λ..

Μεγαλύτερη ελευθερία και ευθύνες θα δοθούν στις επιχειρήσεις του τομέα χορτονομών. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρού προβλήματος που σχετίζεται με μόλυνση από δηλητηριώδες ουσίες ή επιβλαβή ζωοτροφές, οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη των ζώων ή στο περιβάλλον θα είναι τεράστιες. Εάν ο παραγωγός δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να επιλύσει το πρόβλημα, ενδέχεται να παρουσιαστούν ακόμη σοβαρότερα προβλήματα.

Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο, λόγος για τον οποίον ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, να παρέχονται στους γεωργούς και στους γεωργικούς εργάτες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των ζωοτροφών, αλλά και επαρκής προστασία από τις χρηματοπιστωτικές, κοινωνικές και οικονομικές απώλειες σε περίπτωση καταστροφής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. (PL) Εκφράζω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή για το ότι επικέντρωσε την προσοχή του σε ένα τόσο δύσκολο και αμφιλεγόμενο θέμα. Η επισήμανση των ζωοτροφών και ο συντονισμός της σε κοινοτικό επίπεδο απαιτεί το συμβιβασμό των συμφερόντων των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν το προϊόν που αγοράζουν, εάν είναι ασφαλές καθώς και τη σύνθεση του, με τα δικαιωμάτων των παραγωγών, οι οποίοι θέλουν να υπερασπίσουν το δικαίωμά τους να προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία τους.

Η προσφυγή των επιχειρήσεων και των κρατών μελών κατά της απαίτησης να αναγράφονται ‘συγκεκριμένες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος’ στις ετικέτες των ζωοτροφών δείχνει τη θεμελιώδη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εν λόγω ομάδων συμφερόντων.

Η διαδικασία συμβιβασμού που επιτεύχθηκε με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου φαίνεται, σε πρώτη ματιά, να είναι λογική, απέχει, εντούτοις, από την πραγματικότητα, διότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα γεωργό ο οποίος, ενώ ήδη εργάζεται νυχθημερόν, επιδεικνύει επαρκές ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θέμα, ώστε να χάσει χρόνο και χρήμα σε περίπλοκες διαδικασίες προσφυγής.

Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των ζωοτροφών θα πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα, όχι μόνο λόγω του αναφαίρετου δικαιώματος των καταναλωτών αλλά, πάνω απ' όλα, λόγω του βασικού στόχου της οδηγίας που είναι η προστασία της υγείας. Ποιος, εάν όχι ο παραγωγός, θα εγγυηθεί ότι οι ζωοτροφές δεν έχουν τροποποιηθεί γενετικά, για παράδειγμα; Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να ευνοεί τις καταχρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Graefe zu Baringdorfσχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των ζωοτροφών. Στηρίζω την πρόταση, που καλεί για την ολοκληρωτική αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ζωοτροφές, να ασχοληθούμε όχι μόνο με την απλοποίηση των υφιστάμενων προτύπων, αλλά και με την ευθυγράμμιση της εν λόγω νομοθεσίας με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα.

Μεταξύ των βασικών θέσεων της έκθεσης, υποστηρίζω αναμφισβήτητα την παράθεση καταλόγου με τις πρώτες ύλες ζωοτροφών από τις οποίες συντίθενται οι σύνθετες ζωοτροφές καθώς και των ακριβών ποσοτήτων τους (η ‘ανοικτή δήλωση’), ο οποίος ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα του Ευρωκοινοβουλίου μετά την κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ). Τέλος, συμφωνώ με τον εισηγητή σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και σχετικά με την επισήμανση των ζωοτροφών.

 
  
  

- Έκθεση: Jürgen Schröder (A6-0513/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς. (FR) Η Επιτροπή καθιστά τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) το άλφα και το ωμέγα της στρατηγικής της για την ανάπτυξη. Η έκθεση Schröder και ευρωπαϊκή δεξιά πράττουν το ίδιο.

Δεδομένου ότι στηρίζουμε τις οικείες χώρες, οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές δεν εγκρίνουν αυτή την προσέγγιση. Σε ό,τι μας αφορά, οι εν λόγω ΣΟΕΣ είναι μια απάτη. Υπάρχει ακόμα χρόνος να προωθήσουμε έναν άλλον τρόπος σκέψης, να καταστήσουμε τις ΣΟΕΣ πραγματικά μέσα ανάπτυξης, στηρίζοντας την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επί των θεμάτων για τα οποία υπάρχουν οι μεγαλύτερες διαφορές, όπως υποσχέθηκαν να κάνουν ο κ. Barroso και η κυρία Ashton· επιλέγοντας την επιλεκτική περιφερειακή συσπείρωση, όπως αυτή πραγματοποιείται από τις ίδιες τις χώρες ΑΚΕ· τιμώντας τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά την συνδρομή σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές που υπεσχέθημεν το 2005 αντί της ‘λεηλασίας’ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· διασφαλίζοντας πραγματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαδικασίας, με τα κοινοβούλια των χωρών ΑΚΕ σε ηγετικό ρόλο, καθώς και τη συμμετοχή των κοινωνιών των πολιτών στο Νότο· και απορρίπτοντας τη ‘στρατηγική της μπουλντόζας’ που στοχεύει στην επέκταση των διαπραγματεύσεων για τις υπηρεσίες και τα ζητήματα της ‘Σιγκαπούρης’, όταν οι χώρες ΑΚΕ δεν είναι έτοιμες να το πράξουν.

Αυτός δεν είναι ο ‘χάρτης πορείας’ που περιγράφεται στην έκθεση Schröder. Γι' αυτό το λόγο θα ψηφίσω κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Για μια ακόμη φορά, ιδίως εξαιτίας της αντίστασης των διαφόρων χωρών στην Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό (ΑΚΕ), παρά το ότι υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει ‘πολιτικώς ορθή’ γλώσσα, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να αποκρύψει την πραγματική προέλευση και τις αληθινές προθέσεις των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ.

Ενώ το άρθρο 36 παράγραφος 1 της συμφωνίας Κοτονού κατοχυρώνει τη σύναψη ‘εμπορικών συμφωνιών συμβατών με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), αίροντας προοδευτικά τους φραγμούς στο μεταξύ τους εμπόριο και ενισχύοντας τη συνεργασία σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με το εμπόριο’, αυτό που η ΕΕ σκοπεύει να κάνει είναι να υπερβεί τα καθιερωμένα και να επιτύχει αυτό που, μέχρι σήμερα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί στον ΠΟΕ, παρά το ότι το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης υλοποιείται γι' αυτό το σκοπό, μειώνοντας, ταυτόχρονα, τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να μπει από το παράθυρο αφού απέτυχε να μπει από την πόρτα.

Στόχος της ΕΕ είναι η απελευθέρωση του εμπορίου, βάσει του οποίου οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί και οικονομικοί όμιλοι προσπαθούν να διασφαλίσουν το άνοιγμα των αγορών, να πωλήσουν αγαθά και υπηρεσίες, να εκμεταλλευτούν τις πρώτες ύλες και να επιβάλουν ένα μοντέλο παραγωγής που στοχεύει στις εξαγωγές, σύμφωνα με τα συμφέροντά τους.

Χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική για την προώθηση της αποτελεσματικής ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Schröder για τον αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΕΟΣ) στην ανάπτυξη.

Οι ‘ενδιάμεσες’ συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα είναι απλώς η αρχή μιας μακράς και γόνιμης συνεργασίες με αυτές τις χώρες εκτός της Ευρώπης. Στην περίπτωση των ΣΕΟΣ, μια διαδικασία απελευθέρωσης διάρκειας 15 ετών θεωρήθηκε αποδεκτή από την ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ. Επιπλέον, η ελάχιστη απαίτηση για την κάλυψη ‘ουσιαστικά όλων των εμπορικών συναλλαγών’ δεν θα είναι λιγότερο από το 80% των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των εταίρων. Ως εκ τούτου, είμαι πεπεισμένος ότι η ανάπτυξη περαιτέρω συμφωνιών μπορεί να επιφέρει μόνο βελτίωση της οικονομικής θέσης και των δύο συμβαλλομένων μερών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την επίδραση των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) στην αναπτυξιακή συνεργασία περιέχει λίγες έγκυρες θέσεις. Καλεί για περισσότερη κυβερνητική βοήθεια (στο κάτω-κάτω, οι χώρες ΑΚΕ δέχονται το μεγαλύτερο βάρος της χρηματοπιστωτικής κρίσης) και τονίζει ότι οι ΣΟΕΣ είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο που δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά την περιφερειακή ολοκλήρωση στο Νότο. Παρά ταύτα, στηρίζω την εναλλακτική λύση που κατατέθηκε από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Θα ήταν, εν τέλει, λογικότερο εάν το Ευρωκοινοβούλιο περίμενε να δείξει την έγκριση του για τις ΣΟΕΣ έως ότου τα κοινοβούλια των εμπλεκόμενων χωρών ΑΚΕ καθορίσουν τις θέσεις τους. Από την άποψή μου, το κοινοβουλευτικό σώμα που παρακολουθεί τις ΣΟΕΣ θα έπρεπε να είναι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και όχι ένα σώμα που έχει συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό θα έχει μόνο διαιρετικό αποτέλεσμα και θα εξασθενίσει τη θέση των χωρών στον Νότο που δεν έχουν τα οικονομικά ή προσωπικά μέσα στη διάθεσή τους ώστε να παρίστανται σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις. Επιπλέον, ένα χωριστό σώμα δεν είναι διαφανές και δεν επιτρέπει ολιστική προσέγγιση των θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Teychenné (PSE), γραπτώς. – (FR) Αν και οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) παρέχουν σε μεγάλο βαθμό μια δομή στις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), το Ευρωκοινοβούλιο στέλνει ένα πολύ κακό μήνυμα υιοθετώντας αυτή την έκθεση.

Η Ευρώπη πρέπει οπωσδήποτε να αντιστρέψει τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται και πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες ΑΚΕ, εάν επιθυμεί να μη συμβάλει στην καταστροφή τους. Η εν λόγω έκθεση υποστηρίζει την ύπαρξη ενός συστήματος που βασίζεται στην υποτιθέμενη ισότητα μεταξύ των μερών, όταν η ΕΕ είναι, στην πραγματικότητα, η ηγέτιδα οικονομική δύναμη στον κόσμο, ενώ οι χώρες ΑΚΕ υπολείπονται πάρα πολύ. Υπάρχει σήμερα επείγουσα ανάγκη υιοθέτησης μιας ασύμετρης και συναινετικής προσέγγισης που θα δώσει τελικά στις εν λόγω χώρες μια ευκαιρία συμμετοχής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Οι συνάδελφοί μου του Σοσιαλιστικού κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο κι εγώ καταψηφίσαμε την έκθεση. Η υιοθέτησή της από το Ευρωκοινοβούλιο αποδεικνύει πράγματι ότι η Ευρώπη κυβερνιέται από τη δεξιά, και ότι αυτό πρέπει να αλλάξει!

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Κοσσυφοπέδιο (B6-0063/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), γραπτώς. − Η αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως κυρίαρχου κράτους από πολλές χώρες έχει πιθανώς δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει. Δεν είμαι σίγουρος εάν το Κοσσυφοπέδιο ήταν έτοιμο για ανεξαρτησία. Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου φοβούμενα ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προηγούμενο εντός των δικών τους συνόρων έχει περιπλέξει ακόμα περισσότερο το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου.

Η Ε έχει πλέον αναλάβει την κύρια ευθύνη παροχής βοήθειας στο εσωτερικό του Κοσσυφοπεδίου. Αυτή η δέσμευση δεν θα πρέπει να είναι απεριόριστη είτε από την άποψη του χρόνου, είτε από την άποψη των οικονομικών πόρων. Υπάρχει πραγματική ανησυχίες σχετικά με την πολιτική σταθερότητα του Κοσσυφοπεδίου, την έκταση της διαφθοράς, την επιρροή του εσωτερικού και εξωτερικού οργανωμένου εγκλήματος και τη μεταχείριση των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Σέρβων.

Είναι ζωτικής σημασίας τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να επαγρυπνούν και να είναι έτοιμα να επέμβουν σε περίπτωση που το Κοσσυφοπέδιο δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα που πρέπει αναπόφευκτα να συνοδεύουν το καθεστώς του κυρίαρχου κράτους.

Παρά τις ανησυχίες μου, στήριξα το εν λόγω ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Τίποτα δεν είναι ευχάριστο σε σχέση με την κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο η σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει εκεί η ΕΕ.

Η EULEX, την αποστολή της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο, είναι, στην προκειμένη περίπτωση, απλώς ο ‘στρατιωτικός’ βραχίονας των Ηνωμένων Εθνών, με την ευθύνη να επιτηρεί την εφαρμογή μιας μόνιμης κυβέρνησης και διοίκησης των Κοσοβάρων, κατά παράβαση του ψηφίσματος 1244 των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αναγνωρίζει την κυριαρχία της Σερβίας σε αυτήν την επαρχία.

Οι καλές προθέσεις που έχουν εκφρασθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, οι συμβουλές και τα αιτήματα δύσκολα μπορούν να αποκρύψουν την τραγική πραγματικότητα: την καταπίεση των μειονοτήτων, ιδίως, της σερβικής μειονότητας, σε μια περιοχή που έχει παραδοθεί – εξαιτίας των ενεργειών της διεθνούς και, ιδίως, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας – στη διαφθορά, στο οργανωμένο έγκλημα, στην αλβανική μαφία και ίσως και σε ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT). Σκοπός του παρόντος ψηφίσματος είναι να υποβαθμιστεί η σημασία της στήριξης της ΕΕ στην παράνομη μονομερή κήρυξη ανεξαρτησίας από τη σερβική επαρχία του Κοσσυφοπεδίου.

Ο, απαράδεκτος, σκοπός του Ευρωκοινοβουλίου είναι να ‘νομιμοποιήσει’ τη δημιουργία ενός προτεκτοράτου που δημιουργήθηκε και επιβλήθηκε μέσω επέμβαση και στρατιωτικής κατοχής από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, για το οποίο διασφαλίζει την οικονομική και στρατιωτική κυριαρχία τους σε αυτήν την πολύ σημαντική περιοχή της Ευρώπης. Η ύπαρξη ενός ‘ψευδοκράτους’ υπό ‘επιτηρούμενη κυριαρχία’, το οποίο προστατεύεται από την ΕΕ/ΝΑΤΟ, ιδίως μέσω της ‘EULEX’ και των ‘αντιβασιλέων’, του ‘Διεθνούς μη στρατιωτικού αντιπροσώπου’ και του ‘Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης’, που έχουν δικαστικές, αστυνομικές και τελωνειακές αρμοδιότητες, καθώς και ‘εκτελεστικές αρμοδιότητες’ και αρμοδιότητες παρακολούθησης, συνιστά απαράδεκτη ενέργεια νεο-αποικιοκρατίας.

Με αυτό το ψήφισμα, διαπιστώσαμε ότι ‘οι σημαντικότερες αποστολές της Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Άμυνας (της ΕΕ) μέχρι σήμερα’ αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και επικίνδυνο προηγούμενο από την όψη του διεθνούς δικαίου, με απρόβλεπτες επιπτώσεις για τη σταθερότητα των συνόρων, ιδίως στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ορισμένοι από αυτούς που κραύγαζαν για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Γεωργίας είναι, στο τέλος, οι ίδιοι που προώθησαν και στήριξαν την επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία.

Αυτό το ψήφισμα απλώς αντιπροσωπεύει μια ακόμα άσκηση υποκρισίας και κυνισμού από την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Για σχεδόν 20 χρόνια, το Ευρωκοινοβούλιο παρέμεινε απλός θεατής ενώ ο λαός του Κοσσυφοπεδίου αποχαιρετούσε σταδιακά τη Σερβία. Σε αυτή την ολομέλεια, οι συζητήσεις για το Κοσσυφοπέδιο δεν αφορούν συχνά το ίδιο το Κοσσυφοπέδιο, αλλά κυρίως την επίδρασή του στον υπόλοιπο κόσμο. Όσοι είναι και κατά της ανεξαρτησίας ασχολούνται κυρίως με το ότι η καθεμιά από τις δύο αποφάσεις δημιουργεί προηγούμενο για άλλες περιοχές και με τον κίνδυνο, ως αποτέλεσμα, να ενδώσει η ΕΕ στην ιδέα της αύξησης της εξουσίας της.

Επιχειρηματολογώ υπέρ της αντίθετης άποψης επί 30 χρόνια, τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωκοινοβουλίου. Η δημοκρατία απαιτεί από εμάς, πάνω απ’ όλα, να φροντίζουμε για τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ίδιων των λαών. Μετά από αιώνες τουρκικής εξουσίας και σερβικής εξουσίας τον τελευταίο αιώνα, το τελευταίο που χρειάζονται είναι ο έξωθεν εξαναγκασμός. Εάν δεν τους επιτρέπεται να προσαρτηθούν στην Αλβανία, επιθυμούν πραγματική ανεξαρτησία.

Τα τελευταία 10 χρόνια, κάνω πολιτική από την πλευρά της λαϊκής βάσης, από την άποψη των φτωχών, των μειονεκτούντων, των ανθρώπων που υποφέρουν ως αποτέλεσμα της έλλειψης δημοκρατίας και δημόσιων παροχών, των θυμάτων περιβαλλοντικών καταστροφών ή πολέμων, με λίγα λόγια, καθενός που είναι σε μειονεκτική θέση λόγω της έλλειψης ισότητας για όλους. Θα ψηφίσω κατά του σχεδίου EULEX διότι δεν προφέρει λύσεις υπέρ των συμφερόντων του απλού λαού του Κοσσυφοπεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) Tο Ευρωκοινοβούλιο με το ψήφισμά του όχι μόνο αναγνωρίζει ως ξεχωριστό κράτος το Kοσσυφοπέδιο, αλλά και παροτρύνει προκλητικά όσα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του, να προχωρήσουν σε αυτήν, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και το ίδιο το ψήφισμα 1244 του ΣA του OHΕ.

Στην κατεύθυνση αυτή προωθεί τη συγκρότηση της Δύναμης Aσφαλείας του Kοσσυφοπεδίου (KFR), δηλαδή χωριστού στρατού, ο οποίος βέβαια θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της κατοχικής NATOϊκής δύναμης KFOR.

Mε την εγκατάσταση και ανάπτυξη της αστυνομικο-δικαστικής δύναμης καταστολής EULEX στο Kοσσυφοπέδιο και τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις κλπ., επιδιώκεται η επιβολή των συμφερόντων της ΕΕ και η επιτάχυνση της ενσωμάτωσής τoυ στις ευρωενωσιακές δομές. Έτσι, ολοκληρώνεται η μετατροπή του Kοσσυφοπέδιου σε ένα ευρωνατοϊκό προτεκτοράτο.

O πρώτος αιματηρός κύκλος διαμελισμού της Γιουγκοσλαβίας και η επαναχάραξη νέων συνόρων κλείνει, ανοίγοντας νέες πληγές σε βαλκανικό και παγκόσμιο επίπεδο με τον ιμπεριαλιστικό νόμο του διαίρει και βασίλευε, που θα προκαλέσει νέες εντάσεις και επεμβάσεις.

Tο KKΕ καταψήφισε το απαράδεκτο ψήφισμα, επισημαίνοντας την ανάγκη έντασης του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα και τη σύγκρουση με την ΕΕ και την πολιτική της, προβάλλοντας την απαίτηση για αποχώρηση των ελληνικών και όλων των ευρωνατοϊκών κατοχικών στρατευμάτων από το Kοσσυφοπέδιο και όλα τα Bαλκάνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Καταψήφισα αυτό το ψήφισμα διότι η Ρουμανία δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Καταψήφισα αυτή την πρόταση ψηφίσματος για το Κοσσυφοπέδιο, διότι διαφωνώ με αρκετές θέσεις που περιέχονται σε αυτήν.

Προσωπικά, δεν θεωρώ την καθιέρωση ενός λειτουργικού συστήματος προστασίας μαρτύρων αναγκαία για την αποτελεσματική κίνηση νομικών διαδικασιών κατά υψηλά ιστάμενων δραστών στο Κοσσυφοπέδιο, ιδίως, σε ό,τι αφορά εγκλήματα πολέμου. Επιπλέον, δεν πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας για το Κοσσυφοπέδιο η προώθηση προγραμμάτων με στόχο, για παράδειγμα, την αποκατάσταση νεκροταφείων που έχουν υποστεί βανδαλισμούς με την άμεση συμμετοχή τοπικών παραγόντων: γεγονός είναι ότι τέτοιου είδους προγράμματα δεν θα είχαν καμία πρακτική αξία για τις κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου και δεν θα συνέβαλαν στη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των εθνοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου γνωρίζουν καλά τις απόψεις που έχω χάσει κατά το παρελθόν όχι μόνο σε σχέση με το Κοσσυφοπέδιο, αλλά με το σύνολο των Βαλκανίων.

Κατά τη γνώμη μου, το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω συναινετικής προσέγγισης στην οποία θα συμμετέχει όχι μόνο, κυρίως, η Σερβία, αλλά και οι γειτονικές χώρες.

Υπάρχουν πολλά σημεία σε αυτήν την έκθεση με τα οποία συμφωνώ, αλλά η εμμονή στο ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει ένα ανεξάρτητο Κοσσυφοπέδιο δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να στηρίξω.

Η ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συναίνεση και με τη σύμφωνη γνώμη της Σερβίας. Η αδυναμία αναγνώρισης αυτού του γεγονότος απλώς δημιουργεί, κατά τη γνώμη μου, προβλήματα για το μέλλον και προκαλεί αντισερβική στάση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ως εκ τούτου, η έγκριση της τροπολογίας 3 καθιστά το ψήφισμα φατριαστικό και υπονομεύει σοβαρά το υπόλοιπο του κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι, δυστυχώς, δεν μπορώ να το στηρίξω.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Η ψηφοφορία για την τροπολογία 3 και η τελική ψηφοφορία ήταν, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά σημαντικές. Ψήφισα κατά και στις δύο περιπτώσεις. Με την τροπολογία 3, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά από τις χώρες της ΕΕ να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. Κατά τη γνώμη μου, η συνολική διαδικασία ανεξαρτητοποίησης είναι βιαστική και εσφαλμένα σχεδιασμένη. Είμαι εις γνώση του γεγονότος ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας, ακόμη και με την παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων και οργανισμών, ήταν μακροχρόνιες και πολλοί θεώρησαν ότι δεν υπήρχε περίπτωση εξεύρεσης λύσης ή ακόμη και συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες χώρες της ΕΕ και οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν το σχέδιο Aktisari. Παρά ταύτα, πιστεύω ότι κάθε μονομερής κήρυξη ανεξαρτησίας είναι απλώς πηγή μελλοντικών προβλημάτων και ενδεχόμενων συγκρούσεων. Το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την κήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου απλώς επιβεβαίωσε αυτό που λέω. Εάν πρόκειται να προστατεύσουμε την ειρήνη στην περιοχή μας, τότε η οποιαδήποτε διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν είναι ούτε μακρά ούτε μάταιη.

 
  
  

- Έκθεση: Corien Wortmann-Kool (A6-0021/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), γραπτώς. − Η εν λόγω έκθεση αντανακλά την αυξανόμενη ισχύ της Κίνας ως εμπορικού έθνους. Επικεντρώνεται επίσης στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, οι οποίες φαίνονται έτοιμες να αυξηθούν μετά την υπογραφή των εμπορικών συμφωνιών των στενών της Ταϊβάν.

Οι στενότεροι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν έχουν τη δυναμική να διευκολύνουν τη διαμόρφωση μιας πιο θετικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά το ευρύτερο ζήτημα των σχέσεων των στενών της Ταϊβάν. Ωστόσο, αυτή η εκτόνωση των σχέσεων δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα παρά εάν συνοδεύεται από την ένταξη της Ταϊβάν στους διεθνείς οργανισμούς, ιδίως σε όσους σχετίζονται με το εμπόριο, όπως η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.

Το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσει την έντονη στήριξή του στη δηλωμένη πολιτική του Συμβουλίου υπέρ της στήριξης της ουσιαστικής συμμετοχής της Ταϊβάν στους διεθνείς οργανισμούς. Το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να πιέσει την Κίνα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συνεχιζόμενης διστακτικότητάς της να επιτρέψει στην Ταϊβάν να αρθρώσει το λόγο της στη διεθνή σκηνή. Η ευημερία και η υγεία των 23 εκατομμυρίων πολιτών της Ταϊβάν δεν θα πρέπει να είναι όμηροι πολιτικών σκοπών.

Δεδομένης της στήριξης μου στην ουσιαστική συμμετοχή της Ταϊβάν στους διεθνείς οργανισμούς, ψήφισε υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Wortmann-Kool διότι στηρίζω την ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας. Η χώρα αυτή σημείωσε δραματική οικονομική ανάπτυξη και κατέστη ένας από τους μεγαλύτερους οικονομικούς παράγοντες της παγκόσμιας αγοράς. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας έχουν επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την Ευρώπη το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Κίνας από το 2006. Η Κίνα κατείχε τη δεύτερη θέση στον κατάλογο εμπορικών εταίρων της ΕΕ το 2007.

Σήμερα, είναι απαραίτητη η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Κίνας με σκοπό την εξεύρεση λύσης στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Πιστεύω ότι δεδομένου ότι η Κίνα είναι μια από τις κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας ανάπτυξης, θα πρέπει να αναλάβει πλήρη ευθύνη του να διασφαλίσει την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές της αμοιβαιότητας, της αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πρόληψης της αλλαγής του κλίματος, του θεμιτού ανταγωνισμού, της συμμόρφωσης με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, χωρίς να ξεχνούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΕΕ πρέπει να επιμείνει στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας των καταναλωτών, ούτως ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να μην διατρέχουν πλέον τον κίνδυνο να αγοράσουν προϊόντα που είναι επικίνδυνα για την υγεία τους, αγαθά με κεκαλυμμένα ελαττώματα ή παραποιημένα προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Κάθε χρόνο, το Ευρωκοινοβούλιο εκδίδει ένα κείμενο για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, και κάθε χρόνο τα πορίσματα του χειροτερεύουν: παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ντάμπινγκ, μη συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Κίνας, είτε σε σχέση με τον ΠΟΕ ή με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, παραποίηση/απομίμηση, πολιτική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που μοιάζει με κλοπή, και ούτω καθεξής. Ο κατάλογος μεγαλώνει και είναι τρομακτικός.

Ακόμη πιο τρομακτική είναι η συνεχιζόμενη πίστη του εισηγητή στο μύθο της ‘δημοκρατικής αλλαγής μέσω του εμπορίου’, η μεγαλύτερη αντίφαση του οποίου είναι η τρέχουσα κατάσταση στην Κίνα. Αυτός ο μύθος χρησιμεύει ως άλλοθι όσων τοποθετούν τα εμπορικά συμφέροντα των λίγων υπεράνω του σεβασμού των αξιών που διακηρύσσουν, ούτως ώστε, βέβαια, να μη χρειαστεί να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις: εφαρμογή μέτρων εμπορικής άμυνας και μέσων κυρώσεων.

Πιστεύετε χωρίς αμφιβολία ότι η Κίνα θα πρέπει να καταστεί το εργαστήριο του κόσμου, παράγοντας, σε χαμηλό κόστος, αγαθά λιγότερο ή περισσότερο – με έμφαση στο λιγότερο – υψηλής ποιότητας.

Προτιμούμε μια πολιτική που συνίσταται στην παραγωγή στην Ευρώπη, από Ευρωπαίους, των αγαθών που καταναλώνουμε, και στην ανάκτηση της βιομηχανικής ανεξαρτησίας εντός μιας ευρωπαϊκής αγοράς που προστατεύεται απόλυτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Από το 2006, η ΕΕ είναι μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, και από το 2007, η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρώπης. Η Κίνα αντιστοιχεί στο 6% του παγκόσμιου εμπορίου.

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει κάνει μεγάλα βήματα από την περίοδο της έκθεσης που είχα την τιμή να παρουσιάσω στο Ευρωκοινοβούλιο το 2002. Φαίνεται, ωστόσο, ότι πολλές πτυχές που έχρηζαν βελτίωσης εκείνη την εποχή συνεχίζουν να υφίστανται, παρά το ότι, από μερικές απόψεις, σε πολλά ζητήματα έχουν σημειωθεί αξιοσημείωτο πρόοδοι.

Από την όψη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι σαφής η έλλειψη προετοιμασίας της κινεζικής βιομηχανίας, και γι' αυτό απαιτείται παροχή μεγαλύτερων κινήτρων από την πλευρά της Ευρώπης.

Η Κίνα και η ΕΕ διαπραγματεύονται μια Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας από τον Οκτώβριο του 2007, με αποτελέσματα τα οποία δεν έχουμε ακόμη δει. Ενόψει της ευρωπαϊκής στήριξης πολλών πτυχών του διεθνούς εμπορίου, η Κίνα δεν θα πρέπει να παραβεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Έχουν δημιουργηθεί φραγμοί υπό μορφή κανόνων και κανονισμών, οι οποίοι περιορίζουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών σε στρατηγικούς τομείς.

Το Νοέμβριο, η ΛΔΚ δήλωσε την πρόθεσή της να εγκαταλείψει το σύστημα των διπλών ελέγχων των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων που εφαρμόζεται από το 2007. Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δεν διευκολύνουν τη διεξαγωγή συζήτησης, αλλά ενδέχεται να είμαστε αντιμέτωποι με μια αντιπαράθεση στον εμπορικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό να εξεταστούν τα πολλά ζητήματα που θίγει αυτό το ψήφισμα, πιστεύουμε ότι είναι ουσιαστικό να τονίσουμε ότι στηρίζουμε την ενίσχυση πραγματικών και αποτελεσματικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Κίνας, βάσει αμοιβαία επωφελούς ανταπόκρισης στις ανάγκες των διαφορετικών λαών, και οι οποίες συμβάλουν στην αμοιβαία ανάπτυξη, με σεβασμό της αρχής της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και με σεβασμό των εθνικών κυριαρχιών.

Βάσει αυτών των αρχών, και παρά το ότι το ψήφισμα περιέχει ορισμένες πτυχές με τις οποίες συμφωνούμε, εκφράζουμε τη σαφή αντίθεσή μας με αυτό διότι υιοθετεί το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, υπεραμυνόμενη, δηλαδή, τη συνέχιση της απελευθέρωσης του εμπορίου, σε αυτή την περίπτωση, με την Κίνα.

Το ψήφισμα, αποκρύπτοντας τις ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες της απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου, παρωθεί προς την κατεύθυνση του ανοίγματος των αγορών μεταξύ ΕΕ της Κίνας, δίδει έμφαση στις προσπάθειες επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου του ΠΟΕ και ‘τονίζει ότι η νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Κίνας θα πρέπει να στοχεύει στην εδραίωση του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου’.

Όπως αποδείχθηκε σε άλλα παρόμοια ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου, ο στόχος είναι η ανταπόκριση στις επεκτατικές ανάγκες των μεγάλων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων της ΕΕ, γεγονός που αντιστρατεύεται την ανταπόκριση στις ανάγκες των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες της ΕΕ, ιδίως της Πορτογαλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Στηρίζω τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν την έκθεση για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά της Κίνας, την άρση των φραγμών στις εμπορικές συναλλαγές δια της αύξησης της προσβασιμότητας των ξένων εταιρειών στην Κίνα και της επικέντρωσης στη διαμόρφωση ισότιμων όρων οικονομικού ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Στην παρούσα παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των βασικών εξωτερικών οικονομικών εταίρων της αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με το παρελθόν. Η οικονομική σταθερότητα και η αειφορία των εμπορικών ρευμάτων στο οποία συμμετέχει η ΕΕ αφορούν ολοένα και περισσότερο τη μελλοντική ασφάλεια μας. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κυρίας Wortmann-Kool για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, διότι πιστεύω ότι πρόκειται για ένα βήμα προς μια καλύτερη διάρθρωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της EΕ και ενός κρίσιμης σημασίας παγκόσμιου εταίρου.

Η ανάγκη για αυτήν την έκθεση αναδεικνύεται από τη σκληρή πραγματικότητα του εμπορικού ελλείμματος των 160 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα στοιχεία σε αυτήν την έκθεση δεν είναι μόνο αιτήματα από την πλευρά της ΕΕ σε σχέση με ορισμένες πτυχές της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής του Πεκίνου, αλλά και προτάσεις των οποίων η εφαρμογή θα ωφελήσει την Κίνα εσωτερικά, καθώς και ότι σε ό,τι αφορά την μελλοντική της ανάπτυξη. Η καλύτερη ρύθμιση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η μείωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δραματική οικονομική ανάπτυξη του ασιατικού εταίρου μας και η μείωση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας αγαθών είναι τομείς στους οποίους το Πεκίνο έχει ήδη επιδείξει αξιοσημείωτη πρόοδο. Εάν αυτή η πρόοδος μπορεί να διατηρηθεί και στο μέλλον, αυτό μόνο να συμβάλει μπορεί την ανάπτυξη της Κίνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), γραπτώς. (SK) Βασιζόμενη και στη δική μου προσωπική εμπειρία που απέκτησα στη διάρκεια μιας συνεδρίασης μιας αντιπροσωπείας από την επιτροπή για την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών στην Κίνα μεταξύ 16 και 21 Μαρτίου 2008, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Corien Wortmann-Kool για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα.

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ και Κίνας αυξήθηκαν δραματικά από το 2000. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας και η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ.

Αν και η Κίνα απολαμβάνει σημαντικών πλεονεκτημάτων ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της στον ΠΟΕ, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να υπερπηδήσουν μεγάλους φραγμούς στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στην κινεζική αγορά, τα κύρια εκ των οποίων είναι η παραβίαση των δικαιωμάτων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ένα διφορούμενο σύστημα προτύπων. Χαιρετίζω την πρόθεση εγκαινίασης ενός προγράμματος ‘Πύλης για την Κίνα’ που αποσκοπεί κυρίως στην καθιέρωση προγραμμάτων κατάρτισης για διευθυντές επιχειρήσεων στην Κίνα, με σκοπό τη στήριξη της πρόσβασης στην κινεζική αγορά των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως το 2010.

Η έκθεση παρέχει συστάσεις για τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Κίνας που πρέπει να βασίζονται στις αρχές της αμοιβαιότητας, της αειφόρου ανάπτυξης, του σεβασμού των ορίων του περιβάλλοντος, της συμβολής στους παγκόσμιους στόχους καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, του θεμιτού οικονομικού ανταγωνισμού και του εμπορίου που συμμορφώνεται με τις κοινές αξίες μας και τους κανόνες του ΠΟΕ. Χαιρέτισα την τροποποιημένη πρόταση στην οποία η ΕΕ θεωρεί την Ταϊβάν ως εμπορική οντότητα και στηρίζει τη συμμετοχή της στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η συζήτηση για τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα επαναφέρει πάντα το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη χώρα. Είναι κατανοητό. Οι ενστάσεις που εγείρονται από τις σχέσεις με την Κίνα μπορούν να γίνουν κατανοητές υπό το φως διαφόρων αξιολογήσεων, οι οποίες είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, δικαιολογημένες.

Η διαπίστωση ότι η κινεζική οικονομική ανάπτυξη δεν συνοδεύεται από παράλληλη πρόοδο σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, ούτε σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της σε διεθνές επίπεδο, η εκμετάλλευση των εργαζομένων, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την εργασία που είναι ασυγκρίτως λιγότερο απαιτητικό, η παραμέληση των περιβαλλοντικών θεμάτων και των κανόνων για την πνευματική ιδιοκτησία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτελούν φραγμούς για ανοιχτές εμπορικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από σεβασμό της διεθνούς ορθής πρακτικής. Παρόλα αυτά, αυτές οι εμπορικές σχέσεις υφίστανται και αναπτύσσονται. Ο ρόλος της Κίνας στην σύγχρονη παγκόσμια οικονομία είναι μοναδικός και η συμμετοχή της στην υπερνίκηση της παρούσας κρίσης είναι ζωτικής σημασίας.

Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να επιμείνουμε στο σεβασμό των κανόνων και των αρχών του διεθνούς εμπορίου, της ισότιμης πρόσβασης στις αγορές και της προάσπισης της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς να παραβλέπουμε την πραγματικότητα και την αυξανόμενη αλληλεξάρτησή μας. Πράγματι, πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρον την παρούσα κατάσταση, τουλάχιστον για να επηρεάσουμε καλύτερα αυτή τη μεγάλη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), γραπτώς. (PL) Στο πλαίσιο της ψηφοφορίας για την έκθεση για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, ψήφισα υπέρ της υιοθέτησής της.

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, ενώ η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας από το 2006. Πρόκειται για μια χώρα η οποία είναι από τις μεγαλύτερες κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό οι εμπορικές σχέσεις των ευρωπαϊκών χωρών με την Κίνα να βασίζονται, πάνω απ' όλα, στις αρχές της αμοιβαιότητας, της αειφόρου ανάπτυξης, του σεβασμού των ορίων του περιβάλλοντος και του θεμιτού ανταγωνισμού.

Η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα πρέπει να συνοδεύεται στενά από πολιτικό διάλογο στον οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κίνα θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες στον τομέα της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που σχετίζεται με την παραγωγή παραποιημένων αγαθών και αγαθών που αποτελούν προϊόν πειρατείας εντός της Κίνας.

Πρόβλημα αποτελεί επίσης το υψηλό επίπεδο της ρύπανσης που προκαλείται από την κινεζική βιομηχανία, καθώς και η αυξανόμενη κατανάλωση φυσικών πόρων από την Κίνα.

Η διακοπή των διαπραγματεύσεων με τους απεσταλμένους του Δαλάι λάμα σκιάζει τις σχέσεις με την Κίνα. Η Κίνα πρέπει να τερματίσει κάθε μορφή δίωξης του Θιβετιανού λαού.

Για να διασφαλιστεί το σωστό επίπεδο εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, αυτές πρέπει να βασίζονται σε μια στρατηγική εταιρική σχέση δέσμευσης που κατοχυρώνει τις αρχές της αμοιβαιότητας, του θεμιτού ανταγωνισμού και του εμπορίου, σύμφωνα με τις κοινές αξίες μας και τους κανόνες του ΠΟΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Δεν χαιρετίζω την πρόταση της κυρίας Wortmann-Kool για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, δεδομένου ότι διαφωνώ με διαφορά σημεία της έκθεσης.

Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά βήματα στα οποία πρέπει να προβεί η ΕΕ, δεν συμφωνώ ότι είναι απαραίτητο να αποτρέπουμε τα προβλήματα μέσω διμερούς διαλόγου. Το γεγονός είναι ότι η συνάθροιση υπεύθυνων λήψης αποφάσεων από την κινεζική ηγεσία και των ομολόγων τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή αντιμετώπιση ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ιδίως στους τομείς των επενδύσεων, της πρόσβαση στην αγορά, της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με το εμπόριο. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία, από την πλευρά της κινεζικής κυβέρνησης, να συμμορφωθεί με τις οικονομικές συμφωνίες που συνάφθηκαν με την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), γραπτώς. − Σε αυτή την έκθεση αναφέρονται οι αυξανόμενες εμπορικές συναλλαγές της Κίνας με την Ταϊβάν, τις οποίες χαιρετίζω. Υπό την προεδρία του κ. Ma, η Ταϊβάν έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης των εμπορικών σχέσεων της με την Κίνα και του τερματισμού της συμπεριφοράς δημιουργίας εμποδίων την οποία επέδειξαν κατά το παρελθόν οι κομμουνιστές ηγέτες του Πεκίνου έναντι των εμπορικών σχέσεων με την Ταϊβάν.

Ωστόσο, εάν πρόκειται ποτέ η Ταϊβάν να ενσωματωθεί στο πλαίσιο των περιφερειακών οικονομιών της νοτιοανατολικής Ασίας, πρέπει να γίνει αποδεκτή στους διεθνείς οργανισμούς, ανεξαρτήτως του εάν είναι αναγνωρισμένη ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος.

Δεδομένων των διαφόρων κινδύνων για την υγεία που εμφανίστηκαν στην ανατολική Ασία τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται με την διακίνηση αγαθών και ανθρώπων – όπως ο ιός SARS, η γρίπη των πτηνών και το σκάνδαλο της μελαμίνης στο γάλα – είναι απαραίτητο να δοθεί στην Ταϊβάν το καθεστώς του παρατηρητή στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας. Μια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε τις εμπορικές συναλλαγές των στενών της Ταϊβάν, θα αναβάθμιζε τα πρότυπα ποιότητος στην περιοχή και θα οδηγούσε την Ταϊβάν στη διεθνή σκηνή.

Ο τρόπος με τον οποίο η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει τις διαφωνίες της με την Ταϊβάν για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης σε ζητήματα δημόσιας υγείας πρέπει να αποδοκιμαστεί. Όπως πρέπει να αποδοκιμαστεί και η επαίσχυντη στάση σιωπής που τόσοι πολλοί άνθρωποι τηρούν στην Ευρώπη λόγω της πίεσης που ασκείται από την Κίνα.

Ψήφισε υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου