Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2211(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0076/2009

Debatai :

PV 05/02/2009 - 11.3
CRE 05/02/2009 - 11.3

Balsavimas :

PV 05/02/2009 - 12.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0056

Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2009 m. vasario 5 d. - Strasbūras Tekstas OL

11.3. Brazilijos atsisakymas išduoti Cesare Battisti
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. – Kitas klausimas yra diskusijos dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl Brazilijos atsisakymo išduoti Cesare Battisti.(1)

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro , autorius.(IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, kalėjimo pareigūnas Antonio Santoro, mėsininkas Lino Sabadin, juvelyras Perluigi Torregiani ir policijos pareigūnas Andrea Campagna – tai vardai tų piliečių, kurie nuo 1978 m. birželio 6 d. iki 1979 m. balandžio 19 d. neteko gyvybių kartu su daugeliu kitų piliečių, ir šias iškreiptas žmogžudystes įvykdė teroristinės organizacijos, siekusios nuversti demokratinę santvarką Italijoje. Vieno iš žudikų vardas yra Cesare Battisti.

Visų pirma norėčiau pakartoti dėl apgailestavimo, kurį išreiškė Italijos Prezidentas G. Napolitano dėl Brazilijos Prezidento L. I. Lula priimto sprendimo suteikti pabėgėlio statusą Italijos teroristui Cesare Battisti, kurį už „vadovavimo metais“ įvykdytas minėtas keturias žmogžudystes teismas nuteisė kalėti iki gyvos galvos.

Leiskite jums priminti, kad Battisti buvo pripažintas kaltas ne tik Italijos, bet ir Prancūzijos teismo, ir Europos Žmogaus Teisių Teismo. Tai nepaaiškinamas ir labai rimtas Brazilijos poelgis, kurio negali ir neturi nepastebėti Europos institucijos. Mes esame įsipareigoję Battisti aukų giminėms, tačiau svarbiausia, kad mes taip pat esame įpareigoti, nes Europos Sąjunga prieš daugelį metų nustatė kovos su terorizmu strategiją, kuri turi užtikrinti piliečių saugumą ir saugoti demokratines institucijas. Todėl stovėjimas šalia ir stebėjimas prieštarautų pastangoms, metų metus dėtoms bendrai kovai prieš nuolatos gresiantį pavojų.

Europos liaudies partija (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija taip pat tikisi, kad Brazilija apsigalvos ir rimtai apsvarstys šį labai opų, tačiau visiškai teisingą ir teisėtą prašymą. Brazilija yra puiki demokratinė šalis, visada palaikiusi gerus santykius su Europa ir Italija, būtent todėl taip nustebino prieš mūsų veidus užtrenktos durys. Iš tiesų vardan mūsų šalis siejančios draugystės ir pagarbos, vardan Braziliją ir Europos Sąjungą siejančios draugystės ir politinio bei ekonominio bendradarbiavimo susitarimų abiejų šalių atsakas privalo būti ryžtingas ir veiksmingas.

Europa privalo vieningai palaikyti Italijos Vyriausybės veiksmus, kuriais šalis siekia teisėto politinio ir diplomatinio spaudimo ir teisinės pagalbos, kad būtų įvykdytas teisingumas. Brazilijos priimtas sprendimas labai prieštarauja Europos Sąjungos įvaizdžiui, kadangi sudaromas įspūdis, kad vienoje iš valstybių narių vyksta politinis persekiojimas ir kankinimai. Trumpai tariant, susiduriame su nepriimtina situacija, kuri visų pirma neturi jokio realaus pagrindo.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, autorius. (ES) Gerb. pirmininke, manau, kad M. Mauro labai gerai apibūdino faktus. Battisti yra žudikas:« jis nužudė keturis žmones. Italijos teismas jį taip pat pripažino kaltu dėl kitų veikų, pavyzdžiui, priklausymo ginkluotai grupuotei, ginklų laikymo – sunkiu nusikaltimu laikomo daugelio Europos šalių – ir smurto naudojimo.

Šis vyras Italijos teismo buvo pripažintas kaltu. Dabar sužinome, kad gruodžio 17 d. Brazilijos Vyriausybė, demokratinė Vyriausybė, jam suteikė politinio pabėgėlio statusą.

Kaip sakė M. Mauro, Europos Sąjunga privalo išreikšti solidarumą Italijos Vyriausybei ir parodyti Brazilijai, draugiškai ir demokratinei šaliai, kad ji padarė klaidą.

Brazilijos institucijos pranešė, kad dėl šio atvejo kreiptasi į Federalinį Aukščiausiąjį Teismą, tačiau liūdna, kad šis klausimas buvo sprendžiama tokiu būdu.

Taip pat būtina prisiminti, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas atmetė C. Battisti prašymą dėl apsaugos ir kad Europos Sąjunga savo veiksmus grindžia pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms, kurios yra svarbi Europos Konstitucijos sudedamoji dalis.

Todėl atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Brazilijos draugystės saitus, Brazilijos valdžios institucijoms reikėtų priminti, kad ES yra tvirtas sąjungininkas ir draugas ir todėl mainais tikimės, kad šios institucijos nesielgs taip, kaip tai darė anksčiau.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, autorius. − (SV) Norėčiau, kad būtume diskutavę dėl Filipinų, kur ES galėjo iš tikrųjų prisidėti išsaugant daugelio žmonių gyvybes. Dabar diskutuojame dėl atskiro asmens teisminės bylos, kuri šiuo metu nagrinėjama teisme ir dėl kurios turime įžūlumo sakyti, kad stosime į kovą už teisinės valstybės principą. Ten, iš kur esu kilęs, vienas pagrindinių teisinės valstybės principų yra parlamento nesikišimas į atskiras teismines bylas.

Mano frakcijos ir mano nuomone, parlamente netinka svarstyti atskiros bylos, kuri vis dar nagrinėjama teisme. Deja, tai vyksta ne pirmą ir ne paskutinį kartą, kadangi netrukus balsuosime dėl M. Medinos Ortegos pranešimo, taigi elgiamasi lygiai taip pat. Švedijos teismo byloje prieš Pirate Bay dėl autorių teisių pažeidimų Parlamentas komentavo kaltumo klausimą tuo metu, kai byla vis dar buvo nagrinėjama. Aš tiktai tikiuosi, kad tai netaps įpročiu, nes, jei taip bus, tai būtent mes Europoje tapsime tais, kurie prieštaraus ir priešinsis mūsų pačių įtvirtintam teisinės valstybės principui, o tai būtų labai nesėkminga. Ačiū.

Atsiprašau, bet pamiršau paminėti kai ką svarbaus.

Jei nesame patenkinti tuo, kaip Brazilija ir Europa nagrinėja ekstradicijos atvejus, ir jei nesame patenkinti tuo, kaip aiškinama mūsų teisė valstybių narių teismuose, turėtume taip pakeisti teisę, kad ji būtų vienoda visiems. Neturėtume įsibrauti ir bandyti daryti įtakos atskirai bylai. Tai teisėjų, prokurorų ir advokatų, o ne Parlamento darbas. Mes kuriame įstatymus, o teisinės valstybės principas reikalauja, kad teismai juos aiškintų.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, autorė.(IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, tikrai negarbinga, kad EP narys šioje salėje pasisakytų net neperskaitęs rezoliucijos teksto, kurį parengė ir pasirašė visos pagrindinės frakcijos, ir kalbėtų dalykus, kurie yra netiesa: bylos nagrinėjimas buvo baigtas prieš daugelį metų.

Leiskite man toliau tirti problemą. Draugiškos šalies, su kuria bendradarbiaujame, Vyriausybė negali ginti daug kartų teisto teroristo ir daugkartinio žudiko kliedesių. Norėtume akcentuoti Sąjungai pirmininkaujančiai valstybei skirtame laiške jau esamą poreikį dalyvauti diskusijose Taryboje, kuriose atsižvelgiant į šią neįtikėtiną situaciją ir naujus tarptautinio terorizmo atvejus būtų nagrinėjamas klausimas dėl bendros taisyklės, susijusios su ekstradicija dvidešimt septyniose valstybėse narėse arba tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, ir būtų priimti reikiami sprendimai.

Negalima leisti, kad asmuo, žudęs beginklius žmones ir naudojęsis visomis įmanomomis priemonėmis, išvengtų įstatymo ir aukų giminių atpildo ir dabar pereitų į persekiojamos aukos poziciją ir kad būtų sukurti pavojingi žalos įstatymams ir visuomenei precedentai.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, ALDE frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, asmenys, kuriuos mūsų teismai pripažino kaltais, privalo sulaukti atpildo ir jokia pasaulio šalis neturi suteikti jiems prieglobsčio.

Cesare Battisti yra Italijoje nuteistas žudikas ir Brazilijos valdžios institucijų požiūris jį ginti nuo ES teisingumo yra ne tik nepriimtinas, bet ir smerktinas pačia stipriausia išraiška, ir mes, kaip ir visos kitos ES valdžios institucijos ir organizacijos, turime visišką teisę tai pasakyti. Tikiuosi, kad Brazilijos Vyriausybė atsitokės ir persvarsčiusi šį atvejį pasielgs taip, kaip iš jos tikimasi, ir kaip galima greičiau išduos Cesare Battisti Italijai, kol šis dalykas dar nesukėlė rimtų padarinių šiaip geriems ES ir Brazilijos santykiams. Brazilija neprivalo tapti prieglauda nuteistiems nusikaltėliams, o ES privalo neleisti žudikams išvengti bausmės.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, UEN frakcijos vardu.(IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, šiame bendrame pasiūlyme dėl rezoliucijos Parlamentas tarptautiniu lygmeniu išsako autoritetingą nuomonę dėl Cesare Battisti ekstradicijos, bet visų pirma jis išreiškia pagarbą aukų atminimui ir parodo solidarumą su jų šeimomis, kurios daugiau nei dvidešimt metų laukė, kol bus suteikta pagrindinė teisė į teisingumą, kurios taip ilgai jie neturėjo. Nereikia nieko daugiau sakyti ir todėl, gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau keletą likusių kalbos sekundžių skirti atminimui pagerbti tylos minutei.

 
  
 

(Parlamentas pagerbė atminimą tylos minute)

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, dėkoju R. Angelilli už šį svarbų gestą, rodantį, kokių skirtingų požiūrių turi Parlamentas ir Europos Sąjunga, kuri kaip Poncijus Pilotas veidmainiškai nusiplauna rankas, nors akivaizdu, kad šiuo atveju dalyvauja dvi šalys: Italija, kuri savo aukomis labai sunkiais metais sumokėjo ypač didelę kainą už terorizmą, ir Prancūzija, iki kaklo įtraukta į šiuos dalykus dėl liūdnai pagarsėjusių prastos reputacijos kairiosios pakraipos „caviar“ grupuotės interesų, jau paaiškėjusių Petrella byloje, ir tikriausiai dar pasižymėjusi slaptųjų tarnybų vaidmeniu.

Taip Europa kenkia kovos su terorizmu direktyvoms ir praranda autoritetą pasaulinėje kovos su terorizmu strategijoje. Norėčiau žinoti, ar tas pats dalykas nutiktų, jei tai būtų Vokietijos Raudonosios armijos frakcijos (RAF) teroristas? Vis dėlto Europa praneša Brazilijai, kad šiai neišdavus tokio nusikaltėlio ir komunisto kaip Battisti, kuris net kalėjime šiandien drįsta tyčiotis iš savo aukų, reikštų nusileisti iki tokios šalies lygio, kurioje prieglobstį randa didžiausi nusikaltėliai ir teroristai.

Toks elgesys keltų abejonių dėl visų pasirašytų partnerystės susitarimų ir, manau, dėl dalyvavimo G8 organizacijoje. Turime pakankamai aiškiai akcentuoti: nepriimtina sudarinėti susitarimus su teroristais. Teroristai, nuteisti teisėto proceso metu – kadangi mūsų šalis turi puikią teisinę sistemą, kurioje nieko nekankinama, o šis procesas yra teisėtas – privalo atlikti bausmę iki paskutinės dienos. Teroristai, žudikai ir komunistai!

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE).(DE) Gerb. pirmininke, paprašiau žodžio, nes dešimt metų Vokietijos Bundestage buvau Vokietijos ir Brazilijos parlamentinės grupės pirmininku ir labai gerai pažįstu Braziliją. Esu nustebintas, kad L. I. Lula vyriausybė Europos valstybėms narėms neišduoda šio nuteisto žudiko. Tikiuosi, kad procesas Brazilijoje bus labai greitai baigtas.

L. I. Lula vyriausybė yra ypač įsipareigojusi dėl žmogaus teisių. Vienas iš žmogaus teisių aspektų yra teisėtos bausmės skyrimas nuteistiems žudikams, todėl tikiuosi, kad šis pasiūlymas sulauks plačios paramos. Asmeniškai galėčiau pasinaudoti ryšiais su Brazilijos parlamento nariais, kad šalies viduje būtų galima didinti spaudimą, kad Vyriausybė patenkintų šį išdavimo reikalavimą.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE).(PL) Gerb. pirmininke, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Europoje, daug nacistų nusikaltėlių pabėgo į Pietų Ameriką, kad galėtų išvengti teisingumo. Bandymai juos grąžinti ir teisti buvo labai nelengvi. Todėl iš nusivylimo buvo imtasi tokių žingsnių, kaip Izraelio operatyvinių darbuotojų surengta operacija, per kurią Pietų Amerikoje jie tiesiog pagrobė K. A. Eichmanną ir todėl jam pavyko surengti teismo procesą.

Akivaizdu, kad bėgimo į Pietų Ameriką tradicijos neišnyko, taip pat neišnyko įsitikinimas, kad ten galima rasti prieglobstį ir nugyventi likusį gyvenimą ramiai ir nenubaustam nepaisant padarytų nusikaltimų. Tokie veiksmai, kuriuos įvykdė Brazilijos Vyriausybė, palaiko šį įsitikinimą ir, deja, gali labai padėti plisti nebaudžiamumo idėjai. Todėl labai svarbu, kad šis pasiūlymas dėl ekstradicijos būtų patvirtintas.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, Komisijos narė. − Gerb. pirmininke, Komisija žino dėl Brazilijos teisingumo ministro sprendimo Italijos piliečiui Cesare Battisti, kurį Italijos teismas jam nedalyvaujant nuteisė kalėti iki gyvos galvos, suteikti politinį prieglobstį.

Mes atidžiai apsvarstėme Komisijos vaidmenį šioje situacijoje, ypač po to, kai praėjusią savaitę Italijos Europos reikalų ministras Andrea Ronchi paragino pirmininko pavaduotoją Jacques’ą Barrotą, kad ES remtų Italijos prašymą Brazilijos Vyriausybei dėl ekstradicijos.

Italijos Vyriausybei buvo paaiškinta, kad šis atvejis nepriklauso Komisijos kompetencijos sričiai. ES Sutarties nuostatos šiuo klausimu yra labai aiškios: Europos Sąjungos ir Komisijos įgaliojimai bendradarbiavimo baudžiamųjų bylų srityje apsiriboja dvidešimt septynių ES valstybių narių teisine erdve. Europos Sąjunga gali palengvinti ekstradiciją tarp valstybių narių, tačiau jai nesuteikta įgaliojimų, susijusių su valstybių narių ir trečiųjų šalių santykiais bendradarbiaujant baudžiamosiose bylose. Italijos ir Brazilijos dvišalius santykius šiuo klausimu reglamentuoja 1989 m. pasirašytas dvišalis susitarimas.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkė. – Diskusijos baigtos.

Pereisime prie balsavimo.

 
  

(1)(Žr. protokolą)

Teisinė informacija - Privatumo politika