Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2211(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0076/2009

Rozpravy :

PV 05/02/2009 - 11.3
CRE 05/02/2009 - 11.3

Hlasovanie :

PV 05/02/2009 - 12.3

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0056

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 5. februára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11.3. Odmietnutie Brazílie vydať Cesareho Battistiho
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Nasledujúcim bodom je rozprava o šiestich návrhoch uznesení o odmietnutí Brazílie vydať Cesareho Battistiho.(1)

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro , autor. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Antonio Santoro, dozorca vo väzení, Lino Sabadin, mäsiar, Perluigi Torregiani, klenotník a Andrea Campagna, príslušník štátnej polície: to sú mená štyroch občanov, ktorí spolu s ďalšími prišli o život v čase od 6. júna 1978 do 19. apríla 1979. Zabilo ich šialené vraždenie teroristických organizácií, ktoré sa pokúšali zvrhnúť demokratický poriadok v Taliansku. A meno jedného z vrahov je Cesare Battisti.

V prvom rade by som chcel zopakovať poľutovanie, ktoré už vyjadril prezident Talianska, pán Napolitano, nad rozhodnutím, ktoré prijal pán Lula, prezident Brazílie, o udelení statusu utečenca talianskemu teroristovi Cesaremu Battistimu, ktorého súd odsúdil na doživotný trest za spáchanie týchto štyroch vrážd počas „Rokov olova“.

Dovoľte mi pripomenúť, že Battistiho uznalo za vinného nielen talianske súdnictvo, ale aj francúzske súdnictvo a Európsky súd pre ľudské práva. Toto je nevysvetliteľný a veľmi závažný čin, ktorý európske inštitúcie nesmú prehliadnuť. Nesieme zodpovednosť voči príbuzným Battistiho obetí, ale najmä nás viaže aj to, že Európska únia už dlhé roky razí protiteroristickú stratégiu na ochranu bezpečnosti občanov a na zabezpečenie demokratických inštitúcií. Keby sme len stáli a prizerali sa, zmarilo by to úsilie vynaložené za dlhé roky na spoločný boj proti všadeprítomnej hrozbe.

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov tiež dúfa, že Brazília prehodnotí a zváži túto veľmi chúlostivú, ale úplne oprávnenú a legitímnu požiadavku. Brazília je obrovská demokratická krajina, ktorá mala vždy výborné vzťahy s Európou a Talianskom, a práve preto nás tak prekvapilo toto chladné odmietnutie. Kvôli nášmu priateľstvu a rešpektu, ktoré naše krajiny zbližujú, a kvôli dohodám o partnerstve, ktoré spájajú Brazíliu s Európskou úniou, či už politicky alebo hospodársky, odpoveď všetkých strán musí byť rozhodne presvedčivá a účinná.

Aby sa mohla vykonať spravodlivosť, musí sa Európa pripojiť ku konaniu talianskej vlády, ktorá využíva každú legitímnu formu politického a diplomatického tlaku a všetky právne prostriedky. Rozhodnutie Brazílie je v ostrom rozpore s obrazom Európskej únie, keďže sa môže javiť, že v jednom z jej členských štátov sa praktizuje politické prenasledovanie a týranie. Stručne povedané, ide o neprijateľnú situáciu, ktorá najmä nemá žiadny reálny základ.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, autor. (ES) Vážená pani predsedajúca, myslím si, že pán Mauro opísal fakty veľmi dobre. Tento muž je vrah: zabil štyroch ľudí. Talianske súdy ho uznali vinným aj za iné činy, ako napríklad členstvo v ozbrojenej skupine, prechovávanie zbraní – vážny zločin vo väčšine európskych krajín – a násilné činy.

Tohto muža uznal taliansky súd vinným. Napriek tomu sa dozvedáme, že 17. decembra mu brazílska vláda, demokratická vláda, udelila status politického utečenca.

Ako pán Mauro povedal, Európska únia musí prejaviť solidaritu s talianskou vládou a Brazílii, priateľskej a demokratickej krajine, objasniť, že sa stala chyba.

Brazílske orgány nás informovali, že v tejto záležitosti sa ešte očakáva odvolanie na federálnom najvyššom súde, ale je smutné, že prípad sa viedol takýmto spôsobom.

Nesmieme zabudnúť ani na to, že Európsky súd pre ľudské práva zamietol žiadosť pána Battistiho na ochranu a že Európska únia teraz svoje konanie stavia na dodržiavaní základných ľudských práv, čo je najpodstatnejšou súčasťou európskej ústavy.

Preto musíme pri prihliadaní na priateľské väzby medzi Európskou úniou a Brazíliou pripomenúť brazílskym orgánom, že EÚ je dobrý spojenec a priateľ, a dúfame, že na oplátku nebudú konať takýmto spôsobom, tak ako tomu bolo aj v minulosti.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, autor. − (SV) Škoda, že nediskutujeme radšej o Filipínach, kde EÚ mohla reálne prispieť k záchrane životov mnohých ľudí. Teraz tu diskutujeme o individuálnom právnom spore, o ktorom sa práve vedie súdny proces, a v súvislosti s ktorým máme tú drzosť povedať, že obhajujeme princípy právneho poriadku. Tam, odkiaľ pochádzam, je to, že parlament nezasahuje do jednotlivých súdnych sporov, jedna zo základných zásad právneho poriadku.

Moja skupina a ja si myslíme, že je nesprávne v Parlamente diskutovať o prebiehajúcom súdnom spore. Bohužiaľ to nie je ani prvý, ani posledný raz, pretože čoskoro budeme hlasovať o správe pána Medinu, ktorá je presne o tom istom. V pretrvávajúcom spore o porušovaní autorských práv proti Pirate Bay na švédskom súde sa Parlament vyjadril k otázke viny počas trvania súdneho sporu. Naozaj dúfam, že sa to nestane zvykom pretože, ak áno, budeme to my v Európe, kto bude porušovať a odmietať svoje vlastné zásady právneho poriadku, a to by bolo nesmierne nešťastné. Ďakujem.

Prepáčte, zabudol som spomenúť niečo dôležité.

Keď nie sme spokojní s tým, ako Brazília a Európa riešia vydania stíhaných osôb, a keď nie sme spokojní s tým, ako vnútroštátne súdy interpretujú naše zákony, mali by sme ich zmeniť, aby boli pre každého rovnaké. Nemali by sme sa miešať do jednotlivých prípadov a ovplyvňovať ich. To je práca sudcov, prokurátorov a obhajcov, nie Parlamentu. My zákony tvoríme a zásady právneho poriadku určujú, že sú to súdy, ktoré ich následne interpretujú.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini, autorka. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, je skutočne nehanebné, že poslanec Európskeho parlamentu tu vystúpi bez toho, aby si prečítal text uznesenia, ktoré prečítali a podpísali všetky väčšie skupiny, a povie niečo, čo nie je pravda – súdne procesy sú už dávno uzavreté.

Dovoľte mi objasniť náš problém. Šialené činy teroristu a viacnásobného vraha, ktorý bol mnoho ráz odsúdený, nemôže obhajovať vláda spriatelenej krajiny, s ktorou spolupracujeme. Chceli by sme poukázať na potrebu, ktorú sme už vyjadrili v liste úradujúcemu predsedovi Únie, o začatí rozpravy v Rade, ktorá počnúc touto neuveriteľnou situáciou a berúc do úvahy nový, internacionalizovaný terorizmus bude riešiť a rozhodne o spoločnom pravidle o vydávaní stíhaných osôb, či už v rámci 27 krajín Únie alebo medzi Úniou a tretími krajinami.

Nikto nemôže dovoliť niekomu, kto zabil neozbrojených ľudí a využil všetky možné prostriedky na únik pred spravodlivosťou a príbuznými obetí, aby sa tváril ako obeť prenasledovania a vytvoril nebezpečný precedens, ktorý škodí právu a spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, tí, ktorých naše súdy uznajú vinnými, musia čeliť dôsledkom a žiadna krajina na svete im nesmie udeliť štatút utečenca.

Cesare Battisti je vrah odsúdený v Taliansku a postoj, aký zaujali brazílske orgány, tým že ho chránia pred dosahom spravodlivosti EÚ, je nielen neprijateľný, ale rozhodne tiež odsúdeniahodný a úbohý. My a akékoľvek iné orgány alebo inštitúcie v EÚ máme plné právo to povedať. Dúfam, že brazílska vláda príde k rozumu a pri prehodnotení tohto prípadu urobí, čo sa od nej očakáva, a čo najskôr vydá pána Battistiho Taliansku, ešte predtým ako táto záležitosť začne mať vážne následky na inak dobré vzťahy medzi EÚ a Brazíliou. Brazília sa pre odsúdených zločincov nesmie stať bezpečným útočiskom a EÚ nesmie dovoliť, aby sa vrahovia vyhli spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, v mene skupiny UEN. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, týmto spoločným návrhom uznesenia tento Parlament nahlas vyslovil autoritatívnu požiadavku na medzinárodnej úrovni, aby sa prehodnotilo vydanie Cesareho Battistiho a najmä, vzdá hold pamiatke obetí a preukáže solidaritu s ich rodinami, ktoré už viac ako 20 rokov čakajú, že sa konečne naplní ich základné právo na spravodlivosť, ktoré im bolo tak dlho odopierané. Nie je potrebné povedať viac a preto, vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rada by som zostávajúce sekundy môjho rečníckeho času venovala minúte ticha na pamiatku.

 
  
 

(Parlament povstal a zachoval minútu ticha.)

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN). (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ďakujeme pani Angelilliovej za toto dôležité gesto, ktoré preukazuje, aký rozdielny je postoj tohto Parlamentu od postoja Európskej únie, ktorá si tak ako Poncius Pilát pokrytecky umyla ruky nad touto záležitosťou, hoci sa tento prípad týka dvoch krajín: Talianska, ktoré za terorizmus zaplatilo mimoriadne vysokú cenu obeťami a veľmi náročnými rokmi, a Francúzska, ktoré je v tom až po krk vďaka úbohým záujmom neslávne známej ľavicovej „kaviárovej“ lobby, ktorá sa už vyznamenala v prípade Petrellová a pravdepodobne aj v úlohe tajných služieb.

Takýmto spôsobom Európa podkopáva svoje protiteroristické smernice a stráca všetku autoritu v globálnej stratégii boja proti terorizmu. Zaujímalo by ma, či by sa stala rovnaká vec, ak by išlo napríklad o nemeckého teroristu z Frakcie Červenej armády. Európa však Brazílii hovorí, že odmietnutie vydať takého obyčajného zločinca a komunistu ako Battistiho, ktorý sa dokonca ešte aj dnes vo väzení odváži vysmievať svojim obetiam, by viedlo k jej degradovaniu na krajinu, kde môžu nájsť útočisko najhorší zločinci a teroristi.

Takéto správanie by spochybnilo všetky dohody o partnerstve a domnievam sa, že aj členstvo v G8. Musíme jasne prehlásiť: uzatvárať dohody s teroristami je neprijateľné. Teroristi odsúdení v legálnych súdnych konaniach (pretože naša krajina má dobrý právny systém, v ktorom nikoho nemučia a súdne konania sú legitímne) si teda musia odpykať svoj trest do posledného dňa. Teroristi, vrahovia a komunisti!

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, požiadal som o dovolenie hovoriť, pretože som bol desať rokov predsedom nemecko-brazílskej parlamentárnej skupiny v nemeckom Spolkovom sneme a Brazíliu veľmi dobre poznám. Som skutočne prekvapený, že vláda pána prezidenta Lulu odmietla vydať odsúdeného vraha členskému štátu EÚ. Dúfam, že súdne konanie v Brazílii sa veľmi rýchlo skončí.

Lulova administratíva sa špeciálne zaviazala dodržiavať ľudské práva. Jeden aspekt ľudských práv je aj to, že odsúdení vrahovia sú postavení pred súd, a preto dúfam, že tento návrh uznesenia získa silnú podporu. Ja osobne využijem svoje kontakty s poslancami brazílskeho parlamentu a postarám sa o to, aby bol na vládu vyvinutý tlak, aby vyhovela tejto požiadavke o vydanie aj na vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE). (PL) Vážená pani predsedajúca, po skončení druhej svetovej vojny v Európe mnoho nacistických zločincov utieklo do Južnej Ameriky, aby unikli pred spravodlivosťou. Pokusy dostať ich späť a postaviť ich pred súd boli veľmi náročné. To viedlo k zúfalým krokom, akým bol napríklad aj čin izraelských agentov, ktorí Eichmanna z Južnej Ameriky jednoducho uniesli, aby mohol byť postavený pred súd.

Je zrejmé, že tradícia útekov do Južnej Ameriky nevymrela a nevymrel ani názor, že sa tam dá nájsť útočisko a je tam možné dožiť v pokoji a beztrestne napriek spáchaným zločinom. Konanie, akým je konanie brazílskej vlády, tento názor podporujú a, bohužiaľ, môže vyvolať dojem, že sa pocit beztrestnosti značne rozšíri. Preto je mimoriadne dôležité, aby sa prijal tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 

  Mariann Fischer Boel, členka Komisie. − Vážená pani predsedajúca, Komisia si je vedomá nedávneho rozhodnutia brazílskeho ministra spravodlivosti o udelení politického azylu talianskemu občanovi, Cesaremu Battistimu, ktorého talianske súdnictvo odsúdilo in absentia na doživotie.

Dôkladne sme zvážili úlohu Komisie v tejto situácii najmä po tom, čo taliansky minister pre európske záležitosti Andrea Ronchi minulý týždeň vyzval pána podpredsedu Barrota, aby EÚ podporila žiadosť Talianska o vydanie adresovanú brazílskej vláde.

Ako sme už talianskej vláde vysvetlili, v tomto prípade je zaangažovanosť Komisie nad rámec jej kompetencie. Zmluva EÚ hovorí o tejto záležitosti veľmi jasne: zákonné právomoci Európskej únie a Komisie v oblasti spolupráce v trestných veciach sú obmedzené na právny priestor 27-člennej EÚ. Európska únia môže napomôcť pri vydaní stíhaných osôb medzi členskými štátmi, ale nemá žiadne kompetencie týkajúce sa vzťahov členských štátov s tretími krajinami, pokiaľ ide o spoluprácu v trestných veciach. Talianske dvojstranné vzťahy s Brazíliou sa v tejto záležitosti riadia dvojstrannou dohodou podpísanou v roku 1989.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Rozprava sa skončila.

Teraz pristúpime k hlasovaniu.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia