Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2528(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0073/2009

Разисквания :

PV 05/02/2009 - 11.2
CRE 05/02/2009 - 11.2

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 12.2
CRE 05/02/2009 - 12.2

Приети текстове :

P6_TA(2009)0055

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 5 февруари 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

12.2. Положението на бежанците от Бирма в Тайланд (гласуване)
Протокол
  

- Преди гласуването на точка 2:

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, автор. (EN) Г­жо Председател, още веднъж отбелязвам, че длъжностните лица всъщност не са написали устните изменения в същия ред, в който те са гласувани, така че този път самият аз ще внимавам много да спазя правилния ред. По отношение на точка 2 искаме да добавим думите в края на точката, „както и целенасочено обричане на бедност, произволно данъчно облагане и изземване на земи“.

 
  
 

(Парламентът се съгласи да приеме устното предложение за изменение)

- Преди гласуването на точка 5:

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, автор. (EN) Г­жо Председател, устното изменение на точка 5 е както следва: „Приветства сътрудничеството на тайландското правителство с Върховния комисар на ООН за бежанците и призовава за незабавен и пълен достъп до всички пристигнали с лодки задържани лица от общността рохингия, за да може да се установи нуждата им от защита; същевременно призовава правителството на Тайланд да подпише Конвенцията на ООН от 1951 г. за статута на бежанците и протокола от 1967 г. към нея;“.

 
  
 

(Парламентът се съгласи да приеме устното предложение за изменение)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, автор. (EN) Г­жо Председател, ще прочета целия текст на точка 6 с устното изменение: „Подчертава, че проблемът, свързан с лицата от лодките, който засяга Тайланд и други държави, е основно от регионално естество; има положително отношение към усилията на тайландското правителство да засили сътрудничеството между съседите в региона с цел разрешаване на проблема, свързан с общността рохингия; в тази връзка приветства проведената на 23 януари среща между постоянния секретар на външните работи г­н Kasit Piromya и посланиците на Индия, Индонезия, Бангладеш, Малайзия и Бирма; и призовава членовете на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, и по­специално тайландското председателство и съответните международни организации, да работят в посока намиране на трайно решение на този останал дълго неразрешен проблем;“.

 
  
 

(Парламентът се съгласи да приеме устното предложение за изменение)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, автор. (EN) Г­жо Председател, съображение Д трябва да гласи: „като има предвид, че Агенцията на ООН за бежанците изрази своята загриженост във връзка със сведенията за малтретиране на бежанците от Бирма и получи достъп до някои от 126­те лица от общността рохингия, все още задържани от тайландските органи“.

 
  
 

(Парламентът се съгласи да приеме устното предложение за изменение)

 
Правна информация - Политика за поверителност