Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2528(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0073/2009

Debaty :

PV 05/02/2009 - 11.2
CRE 05/02/2009 - 11.2

Głosowanie :

PV 05/02/2009 - 12.2
CRE 05/02/2009 - 12.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0055

Debaty
Czwartek, 5 lutego 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

12.2. Sytuacja uchodźców birmańskich w Tajlandii (głosowanie)
PV
  

- Przed głosowaniem nad punktem 2:

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. − Pani przewodnicząca! Chciałbym przypomnieć, że urzędnicy nie zapisali ustnych poprawek w tym samym porządku, w jakim odbywa się głosowanie, a więc będę bardzo ostrożny by tym razem dokonać odpowiedniego wyboru. Jeśli chodzi o punkt 2, to chcielibyśmy dodać na końcu „jak również do zaprzestania celowego pozbawiania wolności, arbitralnego opodatkowania i konfiskaty ziemi.”

 
  
 

(Parlament zgodził się przyjąć ustną poprawkę)

- Przed głosowaniem nad punktem 5:

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. − Pani przewodnicząca! Ustnie zmieniony punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: „z zadowoleniem przyjmuje współpracę rządu Tajlandii z Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i wzywa do natychmiastowego i pełnego dostępu do przetrzymywanych uchodźców Rohingya w celu określenia potrzeby zapewnienia im ochrony; wzywa jednocześnie rząd Tajlandii do podpisania konwencji ONZ z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców oraz protokołu do konwencji z 1967 r.;”.

 
  
 

(Parlament zgodził się przyjąć ustną poprawkę)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. − Pani przewodnicząca! Przeczytam głośno pełny tekst punktu 6 po poprawkach ustnych. „Podkreśla, że problem ”boat people”, który nęka Tajlandię i inne państwa, stanowi zasadniczo zjawisko regionalne; przychylnie odbiera wysiłki rządu tajskiego zmierzające do rozwoju współpracy między państwami sąsiadującymi w regionie celem rozwiązania kwestii uchodźców Rohingya; z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście spotkanie Stałego Sekretarza ds. zagranicznych Kasita Piromya z ambasadorem Indii, Indonezji, Bangladeszu, Malezji i Birmy, które odbyło się 23 stycznia; oraz zwraca się do członków Stowarzyszenia krajów Azji południowo-wschodniej (ASEAN), a w szczególności do sprawującej przewodnictwo Tajlandii i właściwych organizacji międzynarodowych, z apelem o znalezienie rozwiązania tego utrzymującego się od dawna problemu;’.

 
  
 

(Parlament wyraził zgodę na przyjęcie ustnej poprawki)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. − Pani przewodnicząca! Litera E preambuły otrzymuje następujące brzmienie: „mając na uwadze, że agencja ONZ ds. uchodźców wyraziła zaniepokojenie z powodu doniesień o złym traktowaniu birmańskich uchodźców i uzyskała dostęp do niektórych z 126 członków mniejszości Rohingya, w dalszym ciągu przetrzymywanych w areszcie przez władze tajskie”;.

 
  
 

(Parlament wyraził zgodę na przyjęcie ustnej poprawki)

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności