Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 5. února 2009 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Uvádění na trh a používání krmiv (rozprava)
 4.Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (A6-0004/2009, Constantin Dumitriu) (hlasování)
  5.2.Uplatňování směrnice 2003/9/ES v EU, kterou se stanoví podmínky pro přijímání žadatelů o azyl a uprchlíků: delegace výboru LIBE v období od 2005 do 2008 (A6-0024/2009, Martine Roure) (hlasování)
  5.3.Posílení role malých a středních podniků EU v mezinárodním obchodu (A6-0001/2009, Cristiana Muscardini) (hlasování)
  5.4.Mezinárodní obchod a internet (A6-0020/2009, Georgios Papastamkos) (hlasování)
  5.5.Uvádění na trh a používání krmiv (A6-0407/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (hlasování)
  5.6.Dopad dohod o hospodářském partnerství na rozvoj (A6-0513/2008, Jürgen Schröder) (hlasování)
  5.7.Kosovo (hlasování)
  5.8.Obchodní a hospodářské vztahy s Čínou (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 10.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 11.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  11.1.Situace na Srí Lance
  11.2.Situace barmských uprchlíků v Thajsku
  11.3.Odmítnutí vydání Cesare Battisti Brazílií
 12.Hlasování
  12.1.Situace na Srí Lance (hlasování)
  12.2.Situace barmských uprchlíků v Thajsku (hlasování)
  12.3.Odmítnutí vydání Cesare Battisti Brazílií (hlasování)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 16.Předání přijatých textů během schůze: viz zápis
 17.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis
 18.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 19.Přerušení zasedání
 PŘÍLOHA (Písemné odpovědi)
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (548 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1247 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí