Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 5. februar 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Markedsføring og anvendelse af foder (forhandling)
 4.Oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter (A6-0004/2009, Constantin Dumitriu) (afstemning)
  5.2.Modtagelsesvilkår for asylansøgere og flygtninge (A6-0024/2009, Martine Roure) (afstemning)
  5.3.Europæiske SMV'ers rolle i international handel (A6-0001/2009, Cristiana Muscardini) (afstemning)
  5.4.International handel og internettet (A6-0020/2009, Georgios Papastamkos) (afstemning)
  5.5.Markedsføring og anvendelse af foder (A6-0407/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (afstemning)
  5.6.Økonomiske partnerskabsaftaler (A6-0513/2008, Jürgen Schröder) (afstemning)
  5.7.Kosovo (afstemning)
  5.8.Handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Kina (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 10.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  11.1.Situationen i Sri Lanka
  11.2.Situationen for de burmesiske flygtninge i Thailand
  11.3.Brasiliens afvisning af kravet om udlevering af Cesare Battisti
 12.Afstemningstid
  12.1.Situationen i Sri Lanka (afstemning)
  12.2.Situationen for de burmesiske flygtninge i Thailand (afstemning)
  12.3.Brasiliens afvisning af kravet om udlevering af Cesare Battisti (afstemning)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 17.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 18.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 19.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (Skriftlige svar)
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (530 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1320 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik