Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Διάθεση στην αγορά και χρήση ζωοτροφών (συζήτηση)
 4.Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων (A6-0004/2009, Constantin Dumitriu) (ψηφοφορία)
  5.2.Εφαρμογή στην ΕΕ της οδηγίας 2003/9/EΚ για τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων και των προσφύγων: επισκέψεις της επιτροπής LIBE από το 2005 έως το 2008 (A6-0024/2009, Martine Roure) (ψηφοφορία)
  5.3.Ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στις διεθνείς συναλλαγές (A6-0001/2009, Cristiana Muscardini) (ψηφοφορία)
  5.4.Διεθνές εμπόριο και Διαδίκτυο (A6-0020/2009, Γεώργιος Παπαστάμκος) (ψηφοφορία)
  5.5.Διάθεση στην αγορά και χρήση ζωοτροφών (A6-0407/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (ψηφοφορία)
  5.6.Αντίκτυπος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης στην ανάπτυξη (A6-0513/2008, Jürgen Schröder) (ψηφοφορία)
  5.7.Κοσσυφοπέδιο (ψηφοφορία)
  5.8.Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  11.1.Η κατάσταση στη Σρι Λάνκα
  11.2.Η κατάσταση των Βιρμανών προσφύγων στην Ταϊλάνδη
  11.3.Άρνηση εκδόσεως του Cesare Battisti από την Βραζιλία
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Η κατάσταση στη Σρι Λάνκα (ψηφοφορία)
  12.2.Η κατάσταση των βιρμανών προσφύγων στην Ταϊλάνδη (ψηφοφορία)
  12.3.Άρνηση εκδόσεως του Cesare Battisti από την Βραζιλία (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (944 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1065 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου