Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 5 februari 2009 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Utsläppande på marknaden och användning av foder (debatt)
 4.Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i länder utanför EU (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i länder utanför EU (A6-0004/2009, Constantin Dumitriu) (omröstning)
  5.2.Genomförandet inom EU av direktiv 2003/9/EG om mottagningsvillkoren för asylsökande och flyktingar: LIBE-utskottets besök från 2005 till 2008 (A6-0024/2009, Martine Roure) (omröstning)
  5.3.Att förstärka de europeiska små och medelstora företagens roll i den internationella handeln (A6-0001/2009, Cristiana Muscardini) (omröstning)
  5.4.Internationell handel och Internet (A6-0020/2009, Georgios Papastamkos) (omröstning)
  5.5.Utsläppande på marknaden och användning av foder (A6-0407/2008, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) (omröstning)
  5.6.De ekonomiska partnerskapsavtalens inverkan på utvecklingen (A6-0513/2008, Jürgen Schröder) (omröstning)
  5.7.Kosovo (omröstning)
  5.8.Handel och ekonomiska förbindelser med Kina (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 11.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  11.1.Situationen i Sri Lanka
  11.2.Situationen för flyktingar från Burma/Myanmar i Thailand
  11.3.Vägran att utlämna Cesare Battisti från Brasilien
 12.Omröstning
  12.1.Situationen i Sri Lanka (omröstning)
  12.2.Situationen för flyktingar från Burma/Myanmar i Thailand (omröstning)
  12.3.Vägran att utlämna Cesare Battisti från Brasilien (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (669 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (627 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy