Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2009 m. vasario 18 d. - Briuselis Tekstas OL

2007 m. metinis pranešimas (2007 m.) dėl BUSP pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų. Europos saugumo strategija ir ESGP. NATO vaidmuo ES saugumo sistemoje (diskusijos)
MPphoto
 

  Angelika Beer, Verts/ALE frakcijos vardu.(DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, pastaraisiais metais Europos užsienio ir saugumo politika sparčiai vystėsi. Tačiau lygiai tokį patį spartų vystymąsi ir permainas turime užtikrinti ir grėsmių bei krizių šalinimo procese.

Mano frakcija pasisako prieš tai, kad vengiama kalbėti apie savo pačių darbo trūkumus. Todėl nesu pasiruošusi palankiai aptarinėti šios dienos pranešimų. J. Saryusz-Wolski parengė pagrįstą ir išsamų pranešimą, ir būtent jam mes pritarsime. Strateginė dilema yra aiški. J. Solana, jūs esate visiškai teisus. Minėjote, kad Europos bendradarbiavimą reikia stiprinti strateginiu lygmeniu. Tačiau svarbiausia, kad tai, ko siekiame ir į ką nukreipiame pastangas, t. y. bendroji Europos strategija užsienio ir saugumo politikoje, yra tai, kas dar nepasiekta.

Mes išgyvename istorinį momentą. Šie pranešimai – ypač Ari’o Vataneno apie NATO vaidmenį – parengti naujosios JAV vyriausybės šešėlyje. Ari Vatanen savo pranešime atsisakė spręsti branduolinio nusiginklavimo klausimą, dėl kurio vėl balsuosime rytoj. Tai apie ką gi mes kalbame?

Karlo von Wogau pranešime aptariama nauja koncepcija: SAFE. Tai gražus žaidimas žodžiais – Suderintosios Europos ginkluotosios pajėgos – tačiau ši koncepcija paprasčiausiai neegzistuoja. Be to, nesuprantu, kodėl turėtume jai pritarti, jeigu tokia koncepcija net nėra niekur svarstoma. Šiame pranešime Karl von Wogau užmiršo aptarti žmogaus saugumą. Mano frakcija reikalauja, kad mes, kaip ir Europos Sąjunga, aiškiai nustatytume šį tikslą tarptautinėje politikoje. Jis užmiršo, jog kalbame apie taikos palaikymo partnerystę arba civilinio taikos korpuso kūrimą. Dėl šių priežasčių drįstu teigti, kad šis pranešimas yra visiškai netinkamas, jeigu sutinkame, kad Europa privalo veikti dabar, pradedant šia diena, artimiausiais mėnesiais – būtent tai buvo aiškiai pasakyta Miuncheno konferencijoje saugumo politikos klausimais.

Po rinkimų Jungtinėse Valstijose atsiveria „galimybių langas“. Negaliu pasakyti, ar ilgai tas langas bus atviras. Kaip europiečiai privalome nedelsiant apibrėžti savo strateginius interesus ir įtraukti juos į NATO aljansą. Taip pat privalome apibrėžti saugumo sąvoką Rusijos atžvilgiu, kaip pastebėjo B. Ferrero-Walder. Priešingu atveju po kelių mėnesių JAV administracija bus toliaregiškesnė nei Europos Sąjunga ir dvišalėse derybose su Rusija nuspręs kurti esmines saugumo strategijos pozicijas be Europos galios – politinės galios, konfliktų užkirtimo galios – galėdama daryti įtaką šiam transatlantinės saugumo politikos stabilizavimui iš naujo.

Todėl kreipiuosi į visus ragindama atsisakyti nuo Šaltojo karo laikų įsisenėjusio požiūrio, pasirinkti vieną stovyklą, laikytis jos ir žengti į priekį. Europa įsipareigojusi savo piliečiams sukurti saugumo partnerystę, kuri atneštų taiką, o ne karą.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika