Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 18. února 2009 - Brusel Vydání Úř. věst.

Revize evropského nástroje sousedství a partnerství (rozprava)
MPphoto
 

  Cem Özdemir, jménem skupiny Verts/ALE. - (DE) Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, i já chci především poděkovat panu zpravodaji Szymańskému za velmi dobrou zprávu. Evropský nástroj sousedství a partnerství může být nástrojem účinným pouze pokud poskytne pobídky pro demokratické reformy a bude podporovat udržitelný – ekologický a spravedlivý – rozvoj.

Aby bylo možné ověřit jeho účinnost, je třeba definovat jasné, konkrétní, měřitelné cíle pro všechny akční plány v rámci evropské politiky sousedství (EPS). My ve skupině Zelených/Evropské svobodné aliance vyzýváme zejména k soudržnosti všech nástrojů pro lidská práva v rámci akčních plánů EPS a rovněž k důkladnému prošetření projektů „Spravedlnosti“ prosazovaných prostřednictvím EPS.

Dalším důležitým bodem, který je rovněž zdůrazněn ve zprávě, je větší zapojení občanské společnosti do plánování a monitorování procesu v souvislosti s EPS. Válka v Gruzii v létě 2008 jasně ukázala, že až do té doby Evropská unie nevyvinula a neprováděla udržitelnou politiku pro řešení konfliktů v oblasti Kavkazu.

Nevyřešené konflikty, jako je například konflikt v Náhorním Karabachu, stále brání vývoji EPS v regionu jižního Kavkazu. Proto Radu vyzýváme, aby v oblasti řešení konfliktů pracovala aktivněji. Tento nástroj poskytuje Evropské unii příležitost hrát aktivní roli v sousedních regionech a napomoci pokroku demokratických reforem a udržitelnému rozvoji.

Zejména s ohledem na udržení své – naší – důvěryhodnosti musí Evropská unie konečně začít brát vážně doložky o demokracii a lidských právech ve smlouvách se třetími zeměmi a přistoupit k příslušným akcím – v ideálním případě pozitivním, ale v případě potřeby i negativním.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí