Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 18. februar 2009 - Bruxelles EUT-udgave

Revision af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (forhandling)
MPphoto
 

  Cem Özdemir, for Verts/ALE-Gruppen. (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil også gerne begynde mit indlæg med at takke ordføreren, hr. Szymański, for en meget god betænkning. Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) kan kun være et effektivt instrument, hvis det giver incitamenter til demokratiske reformer og fremmer en bæredygtig – økologisk og retfærdig – udvikling.

Hvis det skal være muligt at efterprøve dette instruments effektivitet, skal der fastlægges klare, specifikke og målelige målsætninger for alle handlingsplaner under den europæiske naboskabspolitik (ENP). Vi i Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance vil især udtrykke et ønske om sammenhæng i alle menneskerettighedsinstrumenterne i forbindelse med handlingsplanerne under ENP og også en grundig undersøgelse af "Justice"-projekterne, som bliver fremmet gennem ENPI.

Et yderligere vigtigt punkt, der også med rette er fremhævet i betænkningen, er den øgede inddragelse af civilsamfundet i udformningen af og kontrollen med gennemførelsen af ENPI. Krigen i Georgien i sommeren 2008 gjorde det klart, at EU indtil da ikke havde udviklet en bæredygtig konfliktløsningspolitik for Kaukasusregionen.

Fastfrosne konflikter som konflikten i Nagorno-Karabakh er stadig en hindring for den videre udvikling af ENP i Sydkaukasusregionen. Derfor opfordrer vi Rådet til at arbejde mere aktivt inden for konfliktløsning. Dette instrument giver EU mulighed for at spille en aktiv rolle i sin naboregion for at fremme demokratiske reformer og bæredygtig udvikling.

Særligt med henblik på at bevare sin – vores – troværdighed, må EU endelig begynde at tage betingelserne om demokrati og menneskerettigheder i sine aftaler med tredjelande alvorligt og reagere i overensstemmelse hermed – idealt set positivt, men om nødvendigt negativt.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik