Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 18. veebruar 2009 - Brüssel EÜT väljaanne

Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi läbivaatamine (arutelu)
MPphoto
 

  Cem Özdemir, fraktsiooni Verts/ALE nimel.(DE) Härra juhataja, proua volinik, daamid ja härrad, ka mina soovin alustuseks tänada raportöör Konrad Szymańskit väga hea raporti eest. Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument (ENPI) saab olla tõhus üksnes siis, kui see annab tõukejõu demokraatlikuks reformiks ning edendab jätkusuutlikku – keskkonnahoidlikku ja õiglast – arengut.

Et kõnealuse rahastamisvahendi tõhusust saaks kontrollida, tuleb määratleda kõigi Euroopa naabruspoliitika tegevuskavade selged, konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid. Meie, Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni liikmed, kutsume üles eelkõige tagama ühtsuse kõigis Euroopa naabruspoliitika tegevuskavade raamesse jäävates inimõigustega seotud õigusvahendites ning analüüsima põhjalikult ka ENPI kaudu edendatavaid kohtusüsteemi projekte.

Teine oluline punkt, mida on raportis samuti õigesti rõhutatud, puudutab kodanikuühiskonna suuremat kaasamist ENPI planeerimisse ja järelevalvesse. Gruusias 2008. aasta suvel toimunud sõda näitas selgelt, et Euroopa Liidul ei olnud konfliktide jätkusuutliku lahendamise poliitikat Kaukaasia piirkonna jaoks veel välja töötatud ega ellu viidud.

Külmutatud konfliktid, nagu näiteks Mägi-Karabahhis toimuv, takistavad jätkuvalt Euroopa naabruspoliitika edasist arengut Lõuna-Kaukaasias. Kutsume seega nõukogu üles tegelema konfliktide lahendamisega aktiivsemalt. Rahastamisvahend annab Euroopa Liidule võimaluse mängida naaberpiirkonnas aktiivset rolli, et edendada demokraatlikku reformi ja säästvat arengut.

Ennekõike oma – meie – usaldusväärsuse säilitamisele mõeldes peab Euroopa Liit lõpuks hakkama tõsiselt suhtuma kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepetes sisalduvatesse klauslitesse demokraatia ja inimõiguste kohta ning võtma vastavasisulised meetmed, mis peaks ideaalis olema kõigile vastuvõetavad, kuid sisaldavad vajaduse korral ka ebapopulaarseid otsuseid.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika