Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 18. helmikuuta 2009 - Bryssel EUVL-painos

Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen uudelleentarkastelu (keskustelu)
MPphoto
 

  Cem Özdemir, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, minäkin haluan onnitella esittelijä Szymańskia erinomaisesta mietinnöstä. Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden väline voi olla tehokas väline vain, jos se tarjoaa kannustimia demokraattisen uudistuksen toteuttamiseen sekä edistää kestävää, ekologista ja tasapuolista kehitystä.

Välineen tehokkuuden arviointi edellyttää, että kaikkia Euroopan naapuruuspolitiikkaan liittyviä toimintasuunnitelmia varten määritetään selkeät, erityiset ja mitattavissa olevat tavoitteet. Me Verts/ALE-ryhmässä vetoamme erityisesti siihen, että kaikki Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmiin liittyvät ihmisoikeusvälineet olisivat yhtenäisiä ja että eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen avulla edistettävistä oikeudenkäyttöä koskevista hankkeista laadittaisin perusteellinen arvio.

Mietinnössä korostetaan oikeutetusti myös erästä toista tärkeää asiaa eli kansalaisyhteiskunnan saamista entistä paremmin mukaan naapuruuden välineen suunnitteluun ja valvontaan. Georgian sota kesällä 2008 teki selväksi, ettei Euroopan unioni ole toistaiseksi kehittänyt ja pannut täytäntöön kestävää konfliktinratkaisupolitiikkaa Kaukasusta varten.

Lukkiutuneet konfliktit, kuten Vuoristo-Karabahin konflikti, jarruttavat yhä naapuruuspolitiikan kehittämistä Etelä-Kaukasuksen alueella. Kehotammekin neuvostoa toimimaan entistä aktiivisemmin konfliktien ratkaisussa. Naapuruuden väline antaa Euroopan unionille mahdollisuuden toimia aktiivisesti lähiympäristössään demokraattisen uudistuksen ja kestävän kehityksen eteenpäin viemiseksi.

Euroopan unionin on etenkin oman uskottavuutensa tähden syytä ottaa kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin sisältyvät demokratia- ja ihmisoikeuslausekkeet vakavasti sekä ryhdyttävä asianmukaisiin ihannetapauksessa myönteisiin mutta tarvittaessa myös kielteisiin. toimiin.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö