Index 
 Teljes szöveg 
Viták
2009. február 18., Szerda - Brüsszel HL kiadás

Az európai szomszédságpolitikai eszköz felülvizsgálata (vita)
MPphoto
 

  Cem Özdemir, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, én is azzal kezdeném, hogy megköszönöm Szymański úrnak a kiváló jelentést. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz csak akkor lehet hatékony, ha ösztönzi a demokratikus átalakulást, és elősegíti a fenntartható – környezetbarát és tisztességes – fejlődést.

Ahhoz, hogy lehetővé tegyük az eszköz hatékonyságának ellenőrzését, tiszta, egyértelmű és mérhető célokat kell kitűznünk minden, az ENP keretén belüli cselekvési terv elé. Mi, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport tagjai kifejezetten kérjük az ENP-vel kapcsolatos cselekvési tervek kontextusában az emberi jogokra vonatkozó eszközök következetes használatát és az ENPI által népszerűsített „Justice” projektek átfogó vizsgálatát.

Egy másik fontos pont, amelyet joggal hangsúlyoz a jelentés, az a civil társadalom fokozottabb bevonása az ENPI-vel kapcsolatos tervezési és ellenőrzési folyamatba. A 2008 nyarán kitört grúziai háború egyértelműen bebizonyította, hogy egészen addig az időpontig az Európai Unió nem fejlesztett ki és nem is vezetett be a kaukázusi térségre vonatkozó fenntartható konfliktusrendezési politikát.

A Hegyi-Karabah esetéhez hasonló „befagyott konfliktusok” továbbra is akadályozzák az ENP fejlődését a Dél-Kaukázusban. Ezért kérjük a Tanácsot, hogy aktívabban vegyen részt a konfliktus rendezésében. Ez az eszköz alkalmat ad az Európai Uniónak arra, hogy aktív szerepet játsszon a szomszédos régión belüli demokratikus átalakulás és fenntartható fejlődés elősegítésében.

Különösen a saját – a mi – szavahihetőségünk megőrzése érdekében az Európai Uniónak végre komolyan kell vennie a harmadik országokkal megkötött megállapodásaiban foglalt, a demokráciára és az emberi jogokra vonatkozó záradékokat, és megfelelő lépéseket tennie – ideális esetben pozitívakat vagy ha kell, negatívakat is.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat