Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Trečiadienis, 2009 m. vasario 18 d. - Briuselis Tekstas OL

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės persvarstymas (diskusijos)
MPphoto
 

  Cem Özdemir, Verts/ALE frakcijos vardu.(DE) Gerb. pirmininke, gerb. Komisijos nare, ponios ir ponai, aš taip pat norėčiau pradėti kalbą padėkodamas pranešėjui K. Szymańskiui, už labai gerą pranešimą. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė (EKPP) galės būti veiksminga priemonė tik tuomet, jei ji suteiks stimulų demokratinei reformai ir skatins tvarų – ekologišką ir sąžiningą – vystymąsi.

Kad būtų įmanoma patikrinti šios priemonės veiksmingumą, turi būti nustatyti aiškūs, konkretūs, išmatuojami tikslai visiems veiksmų planams pagal Europos kaimynystės politiką (EKP). Mes Žaliųjų frakcijoje / Europos laisvajame aljanse labai raginame visų žmogaus teisių priemonių nuoseklumą atsižvelgiant į EKP veiksmų planus, taip pat išsamų EKPP lėšomis remiamų „Teisingumo“ projektų tyrimą.

Kitas svarbus momentas, taip pat teisingai pabrėžiamas pranešime – padidėjęs pilietinės visuomenės dalyvavimas kūrimo ir stebėsenos procese EKPP atžvilgiu. 2008 m. vasarą karas Gruzijoje parodė, kad iki to laiko Europos Sąjunga nebuvo sukūrusi ir įgyvendinusi tvarios konflikto sureguliavimo politikos Kaukazo regionui.

„Įšaldyti“ konfliktai, pvz., konfliktas Kalnų Karabache, vis dar kliudo tolesniam EKP vystymui Pietų Kaukazo regione. Todėl raginame Tarybą aktyviau dirbti konfliktų sureguliavimo srityje. Ši priemonė suteikia Europos Sąjungai galimybę suvaidinti aktyvų vaidmenį kaimyniniame regione, siekiant toliau siekti demokratinės reformos ir tvaraus vystymosi.

Ypač siekdama išsaugoti savo – mūsų – patikimumą, Europos Sąjunga turi pagaliau pradėti rimtai žiūrėti į demokratijos ir žmogaus teisių sąlygas savo susitarimuose su trečiosiomis šalimis ir imtis atitinkamų veiksmų – idealiu atveju teigiamų, bet jei būtina, neigiamų.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika