Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 18 lutego 2009 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

Przegląd instrumentu europejskiej polityki sąsiedztwa (debata)
MPphoto
 

  Cem Özdemir, w imieniu grupy Verts/ALE.(DE) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Ja także chciałbym zacząć od podziękowań dla sprawozdawcy, pana posła Szymańskiego, za bardzo dobre sprawozdanie. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) może być skuteczny, jeżeli tylko zapewni środki zachęcające do demokratycznej reformy i będzie promował zrównoważony – ekologiczny i uczciwy – rozwój.

Sprawdzenie skuteczności tego instrumentu wymaga określenia wyraźnych, konkretnych i mierzalnych celów dla wszystkich planów działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). My wszyscy z Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego szczególnie apelujemy o spójność wszystkich instrumentów dotyczących praw człowieka w kontekście planów działania w ramach EPS, jak również o gruntowne zbadanie projektów z obszaru sprawiedliwości, korzystających ze wsparcia ENPI.

Kolejnym ważnym punktem, który również słusznie został uwydatniony w sprawozdaniu, jest większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w proces projektowania i monitorowania w odniesieniu do ENPI. Wojna w Gruzji, która miała miejsce latem 2008 r., wyraźnie dowiodła, że Unia Europejska dotychczas nie ukształtowała ani nie wdrożyła zrównoważonej polityki na rzecz rozwiązania konfliktu w regionie Kaukazu.

Zamrożone konflikty, takie jak konflikt o Górski Karabach, nadal utrudniają dalszy rozwój europejskiej polityki sąsiedztwa w regionie Południowego Kaukazu. Dlatego też wzywamy Radę do zwiększenia aktywności na rzecz rozwiązywania konfliktów. Przedmiotowy instrument umożliwia Unii odegranie aktywnej roli w sąsiednim regionie na rzecz zapewnienia postępu w dziedzinie demokratycznych reform i zrównoważonego rozwoju.

Mając w szczególności na względzie ochronę swojej –

czyli naszej –wiarygodności, Unia Europejska musi w końcu zacząć poważnie traktować klauzule dotyczące demokracji i praw człowieka w swoich umowach z państwami trzecimi, podejmując również właściwe działania – najlepiej pozytywne, ale w razie konieczności – także negatywne.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności