Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 18. februára 2009 - Brusel Verzia Úradného vestníka

Revízia nástroja európskej susedskej politiky a politiky partnerstva (rozprava)
MPphoto
 

  Cem Özdemir,mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, dámy a páni, tiež by som chcel začať poďakovaním spravodajcovi, pánovi Szymańskému, za veľmi dobrú správu. Nástroj európskej susedskej politiky a politiky partnerstva (ENPI) sa môže stať účinným nástrojom len vtedy, keď poskytne stimuly pre demokratickú reformu a keď bude podporovať udržateľný ekologický a spravodlivý rozvoj.

Ak má byť možné overiť účinnosť tohto nástroja, je potrebné definovať jasné, konkrétne a merateľné ciele pre všetky akčné plány v rámci európskej susedskej politiky (ESP). My v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii preto v súvislosti s akčnými plánmi ESP obzvlášť vyzývame na koherenciu v rámci všetkých nástrojov v oblasti ľudských práv, ako aj na dôsledné prešetrenie všetkých projektov v oblasti spravodlivosti, ktoré sú podporované prostredníctvom ENPI.

Ďalším dôležitým bodom, ktorý je v správe správne zdôraznený, je zvýšená angažovanosť občianskej spoločnosti v procese návrhu a monitorovania ENPI. Vojna v Gruzínsku v lete 2008 jasne ukázala, že až dovtedy Európska únia nemala vypracovanú a nevykonávala žiadnu udržateľnú politiku riešenia konfliktov v kaukazskom regióne.

Zmrazené konflikty, ako napríklad konflikt v Náhornom Karabachu, stále brzdia rozvoj ESP v regióne južného Kaukazu. Preto vyzývame Radu, aby aktívnejšie pracovala v oblasti riešenia konfliktov. Tento nástroj dáva Európskej únii príležitosť zohrávať aktívnu úlohu v susediacich štátoch s cieľom posunúť ďalej demokratickú reformu a udržateľný rozvoj.

Vzhľadom na zachovanie dôveryhodnosti Európskej únie, našej dôveryhodnosti, musí EÚ začať brať vážne ustanovenia o demokracii a ľudských právach v dohodách s tretími krajinami a začať primerane konať v ideálnom prípade pozitívne, ak to však bude potrebné, aj negatívne.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia