Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 18. helmikuuta 2009 - Bryssel EUVL-painos

Eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja (ERI) koskeva yhteisön oikeudellinen kehys (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Puhemies. (PT) Esityslistalla on seuraavana Teresa Riera Madurellin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja (ERI) koskevasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä (KOM(2008)0467 – C6-0306/2008 – 2008/0148(CNS)) (A6-0007/2009).

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö