Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Środa, 18 lutego 2009 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

Wspólnotowe ramy prawne europejskiej infrastruktury badawczej (ERI) (debata)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie (A6-0007/2009) sporządzone przez panią poseł Riera Madurell w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej infrastruktury badawczej (ERI) (COM(2008)0467 - C6-0306/2008 - 2008/0148(CNS)).

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności