Index 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 18 februarie 2009 - Bruxelles Ediţie JO

Cadrul juridic comunitar aplicabil infrastructurilor europene de cercetare (ERI) (dezbatere)
MPphoto
 
 

  Preşedinte. – Următorul punct este raportul (A6-0007/2009) întocmit de dna Riera Madurell, în numele Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, referitor propunerea de Regulament al Consiliului privind cadrul legal comunitar aplicabil infrastructurilor europene de cercetare (ERI) (COM(2008)0467 - C6-0306/2008 - 2008/0148(CNS)).

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate