Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 18. helmikuuta 2009 - BrysselEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevan pyynnön johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 204 a artikla): ks. pöytäkirja
 8.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 9.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 10.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Euroopan unionin rooli Lähi-idässä (keskustelu)
 15.Äänestykset
  15.1.Euroopan unionin rooli Lähi-idässä (äänestys)
 16.Tervetulotoivotukset
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 19.YUTP:n tärkeimpiä näkökohtia ja perusvalintoja koskeva vuosittainen selvitys 2007 - Euroopan turvallisuusstrategia ja ETPP - Naton merkitys EU:n turvallisuusjärjestelmässä (keskustelu)
 20.Barcelonan prosessi: Välimeren unioni (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen uudelleentarkastelu (keskustelu)
 23.Muiden kuin viralliseen kehitysapuun sisältyvien toimien rahoittaminen asetuksen (EY) N:o 1905/2006 soveltamisalaan kuuluvissa maissa (keskustelu)
 24.Eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja (ERI) koskeva yhteisön oikeudellinen kehys (keskustelu)
 25.Lasten erityisasema EU:n ulkoisissa toimissa (lyhyt esittely)
 26.Työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä annetun direktiivin 2002/14/EY soveltaminen (lyhyt esittely)
 27.Osuus- ja yhteisötalous (lyhyt esittely)
 28.Mielenterveys (lyhyt esittely)
 29.Energiatehokkuutta koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien ensimmäisen arvioinnin seuranta (lyhyt esittely)
 30.Soveltava tutkimus yhteisen kalastuspolitiikan alalla (lyhyt esittely)
 31.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 32.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (621 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1400 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö