Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 18 februari 2009 - BrysselEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Åtgärder till följd av begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 5.Valprövning: se protokollet
 6.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 7.Rättelse (artikel 204 a i arbetsordningen): se protokollet
 8.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 11.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Europeiska unionens roll i Mellanöstern (debatt)
 15.Omröstning
  15.1.Europeiska unionens roll i Mellanöstern (omröstning)
 16.Välkomsthälsning
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 19.Årlig rapport (2007) om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) - EU:s säkerhetsstrategi och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) - Natos roll i EU:s säkerhetsuppbyggnad (debatt)
 20.Barcelonaprocessen: En union för Medelhavsområdet (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Översynen av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (debatt)
 23.Finansiering av andra åtgärder än offentligt utvecklingsbistånd i länder som faller under förordning (EG) 1905/2006 (debatt)
 24.Gemenskapens rättsliga ram för en europeisk forskningsinfrastruktur (ERI) (debatt)
 25.En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder (kortfattad redogörelse)
 26.Genomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen (kortfattad redogörelse)
 27.Social ekonomi (kortfattad redogörelse)
 28.Psykisk hälsa (kortfattad redogörelse)
 29.Uppföljning av de nationella energieffektivitetsplanerna: en första granskning (kortfattad redogörelse)
 30.Tillämpad forskning inom den gemensamma fiskeripolitiken (kortfattad redogörelse)
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 32.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (602 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1486 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy