Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Četrtek, 19. februar 2009 - Bruselj Edition JOIzdaja UL

Obrazložitve glasovanja
MPphoto
 
 

Predloženo besedilo : A6-0015/2009

  Lívia Járóka (PPE-DE), v pisni obliki. − (HU) Rada bi čestitala gospe Toia za njeno poročilo o socialni ekonomiji, ki izpostavlja ključno vlogo podjetij socialne ekonomije v vključevanju na trg dela, saj lahko ta podjetja v veliki meri prispevajo k razvoju in doseganju socialne kohezije zahvaljujoč njihovi tesni povezavi z lokalnimi skupnostmi. Poleg tega lahko udeleženci socialne ekonomije s ciljem socialne blaginje vključijo proizvodne procese v svoje aktivnosti in spodbujajo samoupravljanje. Tako je učinkovito delovanje socialne ekonomije ali tretjega sektorja pomembno zlasti za prikrajšane ljudi. To zajema vprašanje zaposlenosti romske populacije, ki se v vsej Evropi sooča z nesprejemljivo stopnjo brezposelnosti.

Da bi socialna ekonomija delovala učinkovito, je potreben ustrezen pravni okvir, kar pomeni pravno priznavanje njenih sestavnih delov, najsi so to fundacije, zadruge ali druga združenja. Pomembno je olajšati dostop do posojil, davčnih olajšav kot tudi pobud za te organizacije. Smiselno bi bilo razmisliti o uvedbi enotnega financiranja Skupnosti za podjetja, ki so najbolj učinkovita za socialno kohezijo.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov