Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 19 februari 2009 - Bryssel EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A6-0047/2009

  John Attard-Montalto (PSE), skriftlig. − (EN) I dag röstade vi om betänkandet om reducerade mervärdesskattesatser. I ändringsförslagen betonas att reducerade mervärdesskattesatser på dessa områden skulle ha en positiv inverkan när det gäller att omforma många tjänstesektorer eftersom de skulle minska omfattningen av odeklarerat arbete.

När det gäller bostadssektorn är det möjligt att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på renoverings- och reparationsarbeten för ökade energibesparingar och ökad energieffektivitet.

I förslaget, som dateras från sommaren 2008, föreslås att vissa lokalt tillhandahållna tjänster ska omfattas, inklusive restaurangtjänster.

Förutom bostadssektorn och restaurang- och cateringtjänster kommer arbetsintensiva tjänster att kunna permanent tillämpa reducerade mervärdesskattesatser. Kategorin breddas för att inkludera övriga lokalt tillhandahållna tjänster av liknande typ, som till exempel mindre reparationer av flyttbara varor, inklusive cyklar, skor, kläder, datorer, klockor. Dessutom städ- och underhållstjänster för alla dessa varor. Andra tjänster inkluderar hemtjänster, samtliga omvårdnadstjänster, inklusive frisör, skönhetsvård, trädgårdstjänster; renoverings- och underhållstjänster för platser för tillbedjan, kulturarv och historiska monument.

Även kategorin läkemedelsprodukter vidgas till att omfatta samtliga absorberande hygienprodukter, särskilt barnblöjor och medicinsk utrustning för funktionshindrade.

Tryckta böcker, inklusive ljudböcker, under den nuvarande lagstiftningen kommer också att kunna tillämpa de aktuella reducerade satserna.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy