Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 19 februari 2009 - Bryssel EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

Ingiven text : A6-0502/2008

  John Attard-Montalto (PSE), skriftlig. − (EN) Barcelonaprocessen, som antogs av stats- och regeringscheferna på det Medelhavstoppmöte som hölls i Paris den 13 juli 2008, bidrar till fred och välstånd och utgör ett steg på vägen mot ekonomisk och regional integration och miljö- och klimatsamarbete mellan Medelhavsländerna. Eftersom mitt hemland är ett av Medelhavsländerna, följer vi processen med mycket uppmärksamhet. Jag håller med om att genom att öppna processen för länder som inte deltar i partnerskapet ökar möjligheterna att skapa jämställda relationer mellan EU och Medelhavspartnerländerna och angripa problemen i regionen på ett allsidigt sätt. Eftersom jag kommer från Medelhavsområdets Malta och Gozo kan jag verkligen uppskatta de bidrag som processen ger.

Det är dock nödvändigt att det strategiska värdet av Europa-Medelhavsförbindelserna och resultaten av Barcelonaprocessen bekräftas med hjälp av regionala och lokala program och gemensamma riktlinjer som ligger till grund för det bilaterala samarbetet. Detta har fått ökad betydelse efter de senaste händelserna i Gaza och tillkännagivandena i Cypern.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy