Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Ponedeljek, 9. marec 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Socialni položaj Romov in boljše dostopanje do trga dela v EU (kratka predstavitev)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), v pisni obliki. – (HU) Gospe Kósáné Kovács bi rada čestitala za njeno poročilo, ki predstavlja obsežno analizo socialno-ekonomskega statusa romskih skupnosti. Njeno poročilo oblikuje številna priporočila, usmerjena v prihodnost, ki na primer pozivajo Komisijo, da v svojih tehničnih politikah upošteva vpliv politik na Rome in da priporoči uvedbo enotnega sistema zahtev v razvojne programe. Neutemeljeni načrti in razdrobljeni projekti držav članic, med katerimi večino financira Evropska unija, ne prinašajo pravih rezultatov. Potrebujemo skupen akcijski načrt, ki temelji na pravni osnovi in ki lahko s pomočjo sankcij zagotovi izvajanje obvez držav članic. Romske skupnosti morajo biti vključene v postopek načrtovanja, izvajanja in spremljanja, od najnižje ravni do mednarodnih posvetovalnih organov; določiti je treba skupna merila uspešnosti in roke, da se potrdi, da so vložena finančna sredstva učinkovito porabljena.

Revščina in socialna izključenost sta geografsko osredotočeni in raziskave so jasno zarisale zemljevid evropske revščine. Večina Romov živi v malih regijah, „obsojenih na smrt“, in celo ohranjanje njihove trenutne kakovosti življenja je ogromen strošek. Po dolgem obdobju bi lahko ohromilo proračune in obstaja nevarnost, da se bo zrušila širša socialna kohezija. Zato mora strategija Skupnosti omogočiti takojšnje nujno posredovanje na teh področjih s pomočjo jasnih programov, financiranih iz razvojnih skladov, namenjenih na ravni EU, ki bi morali reševati probleme v vsej njihovi zapletenosti kot tudi zagotavljati prepustnost med skladi in po potrebi z uvedbo oblik podpore, prilagojenih posameznim regijam.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov