Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2004(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0057/2009

Συζήτηση :

PV 09/03/2009 - 17
CRE 09/03/2009 - 17

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.15
CRE 10/03/2009 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0096

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. Προϋπολογισμός 2010 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή: "Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2010" - Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2010 - τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο στοιχείο είναι η κοινή συζήτηση για τις παρακάτω εκθέσεις:

- A6-0111/2009 του κυρίου Surján, εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010 – Τμήμα III – Επιτροπή (2009/2005(BUD)

- A6-0111/2009 του κυρίου Maňka, εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2010 – Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX (2009/2004(BUD)).

 
  
MPphoto
 

  László Surján, εισηγητής. (HU) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2010 θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και τους πολίτες να ξεπεράσουν τη σημερινή κρίση. Αυτή είναι τώρα η μεγαλύτερη ανησυχία μας. Με άλλα λόγια, ο προϋπολογισμός πρέπει να μειώσει την ανυσηχία των ευρωπαίων πολιτών και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη ότι θα έχουν δουλειές και ότι θα μπορούν να κερδίσουν τα προς το ζην, καθώς και ότι θα μπορούν να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια. Μιλούμε για τους πολίτες των οποίων τα χρήματα ξοδεύουμε και προς τους οποίους είμαστε υπόλογοι.

Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι Ευρωπαίοι δεν είναι σίγουροι αν τα χρήματά τους είναι ασφαλή στις τράπεζες, και δεν γνωρίζουν αν θα έχουν δουλειά στο άμεσο μέλλον. Αντιμετωπίζουν όμως κι άλλες ανησυχίες και προβλήματα: για πόσο θα μπορούν να αγοράζουν θέρμανση για τα σπίτια τους ή αν υπάρχουν επικίνδυνα χημικά ή άλλοι ανησυχητικοί παράγοντες στις τροφές τους κ.λπ. Έτσι, πρέπει να φτιάξουμε έναν προϋπολογισμό που να αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών όχι μόνο προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά προς τους συμπολίτες τους, καθώς και την αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να λυθούν όλα τα προβλήματα με το 1% του ΑΕΕ, αλλά έχει σημασία αν θα λάβουν ενθάρρυνση και υποστήριξη οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις. Βρίσκεται υπό ανάπτυξη μια εναρμονισμένη, κοινή ενεργειακή πολιτική; Κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατό για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και για να ενθαρρύνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; Θα είναι πιο αποτελεσματική η προστασία των κοινών συνόρων μας; Θα είναι πιο αποδοτική η πολιτική συνοχής, πιο γρήγορη η διαδικασία συντονισμού και πιο ασφαλή τα τρόφιμα;

Το Κοινοβούλιο βλέπει ότι ο προϋπολογισμός είναι μικρός σε σχέση με αυτούς τους στόχους, αλλά γνωρίζει επίσης ότι τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούν πλήρως το τρέχον πλαίσιο προϋπολογισμού. Έτσι, αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει αποφασιστική δράση προκειμένου να εξαλείψει τα εμπόδια που θέτει η γραφειοκρατία, να συγκεντρώσει τις δαπάνες σε τομείς όπου η αξιοποίηση ήταν αποτελεσματική και να αποσύρει την υποστήριξη από τομείς όπου υπάρχουν τακτικά πλεονάσματα. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να συνεργαστεί στην παρακολούθηση του εάν τα προγράμματα που τέθηκαν σε εφαρμογή σημειώνουν πραγματικά επιτυχία και του εάν πληρούν το στόχο για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε απλά και μόνο στον καθορισμό του ότι οι δαπάνες είναι νόμιμες. Ζητούμε εγγυήσεις ότι ικανοποιούν το σκοπό τους. Ζητούμε αξία, αποτελέσματα σε αντάλλαγμα των εισφορών των ευρωπαίων πολιτών και περιμένουμε από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα προγράμματα γρήγορα και αποτελεσματικά. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει στα σοβαρά τα αιτήματά μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της ΕΕ μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν άμεσα επιρροή. Στεκόμαστε στο πλευρό τους και στην έκθεση που υποβάλαμε αναφέρουμε συνοπτικά τις απόψεις τους. Εξακολουθούμε να έχουμε στη διάθεσή μας πάνω από ένα μήνα πριν από την υποβολή του προσχεδίου προϋπολογισμού. Επομένως, ο χρόνος αρκεί για να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη γνώμη του Κοινοβουλίου και να την συμπεριλάβει στις προτάσεις.

Επιπλέον, θα μου προξενούσε μεγάλη χαρά αν, αντίθετα με ό,τι συνηθίζεται, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν φέρουν τροποποιήσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους, αλλά και τα τρία θεσμικά όργανα συνεργαστούν για να ξεπεραστεί η κρίση.

Κυρίες και κύριοι, θα ολοκληρώσω τις παρατηρήσεις μου ευχαριστώντας όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτή την έκθεση με την εργασία τους, συμπεριλαμβανομένης της γραμματείας της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους εμπειρογνώμονες της πολιτικής μου ομάδας και όσους υπέβαλαν τροποποιήσεις. . Σας ζητώ να συζητήσετε τις προτάσεις και στη συνέχεια να τις υποστηρίξετε με την ψήφο σας. Ας δώσουμε ελπίδα και ασφάλεια στους πολίτες της Ευρώπης!

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, εισηγητής. (SK) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να επικεντρώσουμε στη βασική αποστολή μας και να κάνουμε βέλτιστη χρήση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας, με στόχο τη βελτίωση του νομοθετικού έργου του Κοινοβουλίου. Πρέπει όσο μπορούμε να αφήσουμε απέξω από τον προϋπολογισμό θέματα που δεν σχετίζονται με την αποστολή μας.

Αν επιθυμούμε τα μέλη του Κοινοβουλίου να εργάζονται αποτελεσματικά, πρέπει να έχουν την επιλογή της πραγματοποίησης της εργασίας τους στις εθνικές τους γλώσσες, αν αυτό αποφασίσουν. Σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε δυσκολίες και να αποφύγουμε την κατασπατάληση χρημάτων αν μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε γρήγορη εναλλαγή γλωσσών ανάλογα με την πραγματική και όχι με την προγραμματισμένη προσέλευση στις συζητήσεις.

Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ασφαλώς ότι σε κάποιες κοινοβουλευτικές επιτροπές ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα εγκαίρως για έγκριση ούτε καν στις βασικές γλώσσες. Αν πρέπει να πραγματοποιηθεί έκτακτη συνέλευση της επιτροπής γι’ αυτό το λόγο ή αν υπάρχουν άλλες μη απαραίτητες καθυστερήσεις, χάνουμε χρόνο και χρήμα.

Επιπλέον, πρέπει να αυξηθεί η ευελιξία όχι μόνο των υπηρεσιών μετάφρασης, αλλά και των υπηρεσιών διερμηνείας. Κατά τις συζητήσεις μου με εκπροσώπους των διαφόρων γενικών γραμματειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπόρεσα να συγκεντρώσω κάποιες πολύ χρήσιμες προτάσεις και πληροφορίες. Οι εκπρόσωποι των ίδιων των διευθύνσεων προτείνουν να καταργηθούν κάποια αποθεματικά. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστούν τη βοήθειά μας.

Τα παραδείγματα είναι πολλά. Κυρίες και κύριοι, σίγουρα κανείς από εσάς δεν θα σκεφτόταν ότι το Κοινοβούλιο θα γινόταν λιγότερο ασφαλές αν σε περιόδους εκτός των συνεδριάσεων σε ολομέλεια δεν κρατούσαμε ανοιχτές και τις δύο εισόδους στο κτήριο του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αλλά μόνο τη μία. Ούτε και είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία φρουρών σε ορισμένα μέρη, ιδιαίτερα στο Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο.

Από την άλλη, το σημερινό σύστημα ασφαλείας έχει τα κενά του. Γίναμε μάρτυρες αυτού στην πρόσφατη επίθεση εναντίον του υποκαταστήματος της τράπεζας ING στο κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, καθώς και στην απειλή κατά της ζωής των δύο ευρωβουλευτών στο Μουμπάι.

Πιστεύω ότι οι προτάσεις που καταρτίζει η γενική διεύθυνση θα επιφέρουν βελτιώσεις καθώς και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και εκπληκτική εξοικονόμηση χρηματοοικονομικών πόρων. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε περισσότερα, ακόμη και εκατομμύρια, αν βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Οι ελεύθεροι πόροι κάθε θεσμικού οργάνου πρέπει να τεθούν στη διάθεση των υπολοίπων.

Η έλλειψη προγραμματισμού, καθώς και η ανεπαρκής ή και ανύπαρκτη επικοινωνία αναφορικά με τη διαθεσιμότητα μεταφραστικών πόρων αποτρέπει την αποδοτική χρήση αυτών των πόρων. Ο φορέας που υποτίθεται ότι είναι αρμόδιος για την παροχή μεταφράσεων πολύ συχνά δίνει αυτόματα εντολές σε εξωτερικούς μεταφραστές, χωρίς καν να ελέγχει τη διαθεσιμότητα των εσωτερικών πόρων. Μόνο από τον τομέα των μεταφράσεων μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι θα υποστηρίξετε την πρόταση να κάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή χρήση ανεξάρτητων μελετών για τη χρήση πόρων και για την οργάνωση της εργασίας.

Οι ευρωβουλευτές πρέπει να λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τους πόρους και τα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να επιτελούν την εργασία τους υπεύθυνα και αποδοτικά. Έτσι ζητήσαμε από τη διοίκηση να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης, το οποίο θα μας επιτρέπει την αποδοτική εργασία με όλα τα έγγραφα. Οι πρώτες συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτό τον τομέα θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Μια ακόμα προτεραιότητα είναι να παρέχουμε στους πολίτες καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το έργο των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σχετικά με το πώς το έργο του Κοινοβουλίου οφελεί τους πολίτες της ΕΕ. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουμε, να ενοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά την τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κέντρο επισκεπτών και το νέο οπτικοακουστικό κέντρο.

Στα στοιχεία διοικητικών δαπανών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ συγκαταλέγονται δαπάνες για την αγορά και τη μίσθωση κτηρίων. Σε διάφορες περιπτώσεις, θεσμικά όργανα κατά το παρελθόν αγόρασαν ή μίσθωσαν κτήρια σε μεγαλύτερες τιμές από εκείνες της αγοράς. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα θεσμικά όργανα δεν πραγματοποίησαν καν αξιολόγηση των συμβολαίων από κοινού, αλλά σε μεμονωμένη βάση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια κοινή πολιτική σχετικά με τα κτήρια, προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη συνεργασία σε αυτό τον τομέα. Αναμένουμε ένα έγγραφο στρατηγικής σημασίας όσο το δυνατόν συντομότερα, το οποίο να ασχολείται με την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική σχετικά με τα κτήρια, προκειμένου να μπορέσουμε να λάβουμε μια κατάλληλη απόφαση μετά την πρώτη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να ανταλλάξω απόψεις με το Κοινοβούλιο σε ασυνήθιστα πρώιμο στάδιο φέτος. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή Προϋπολογισμών για τη σχετική της πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε ήδη πολύ σοβαρά τις οδηγίες του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2010 και συμφωνεί με τα περισσότερα σημεία του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά επίσης την εξέταση της Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής του 2010 από το Κοινοβούλιο – η οποία αντικατοπτρίζεται ήδη μέσα στην απόφασή σας – και μοιράζεται μαζί σας πολλές από τις προτεραιότητες πολιτικής που ορίσατε.

Είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι απροσδόκητες προκλήσεις, όπως η πιστωτική, η οικονομική και η κοινωνική ανάκαμψη. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντική η ανεύρεση λύσεων διαρκείας για άλλα θέματα, όπως για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης στην Ευρώπη. Με αυτή τη βάση, η Επιτροπή στις 29 Απριλίου πρόκειται να εγκρίνει το προσχέδιο προϋπολογισμού της για το 2010.

Η Επιτροπή υπέδειξε ήδη ότι το 2010 θα απαιτηθούν προσπάθειες στον τομέα των χρηματοοικονομικών, ιδιαίτερα για το πρόγραμμα για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε επίσης την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για πιο αποδοτικά επίπεδα διοικητικών δαπανών, και θα εξακολουθεί να ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Όσο για τα πιλοτικά έργα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, είμαι βεβαία ότι θα μπορέσουμε να εξακολουθήσουμε την περυσινή άριστη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού θα βασίζεται σε υγιείς εκτιμήσεις των αναγκών επίτευξης των κοινών μας προτεραιοτήτων και ανάληψης των προκλήσεων που μας περιμένουν. Είμαι σίγουρη ότι θα επιτευχθεί και αυτή τη φορά μια ικανοποιητική συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2010 μέσω μιας καλής συνεργασίας με όλα τα θεσμικά όργανα, ιδίως δε με το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κυρία Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επόμενη χρονιά θα έχει τρία νέα στοιχεία. Θα είναι μια χρονιά στην οποία η συνέλευση αυτή θα έχει ένα νέο Γενικό Γραμματέα, θα είναι μια χρονιά που κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργήσει με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και θα είναι μια χρονιά που θα λειτουργήσει με τους δύο νέους κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης, για τους βουλευτές και τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς.

Η πολιτική μου ομάδα προσπάθησε να απεικονίσει με πολλές τροπολογίες αυτές τις νέες εξελίξεις στην έκθεση Maňka και με μεγάλη χαρά διαπιστώνουμε ότι η Επιτροπή μπόρεσε να απεικονίσει αυτές τις καινούργιες δυναμικές σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες.

Αυτές οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες της ομάδας μου είναι:

Πρώτον, η έμφαση στο νομοθετικό έργο. Το Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν ασκεί τις νομοθετικές του δραστηριότητες, και πρέπει η διοίκηση να μας αποδείξει ότι μπορεί να στρέψει τους πόρους του Κοινοβουλίου εκεί που κάνουμε τη διαφορά.

Η δεύτερη προτεραιότητα είναι –και εκεί συμφωνούμε με τη Σοσιαλιστική Ομάδα– η απόλυτη κατοχύρωση της πολυφωνίας και η πρόσβαση των βουλευτών σε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης από και προς τη μητρική τους γλώσσα.

Η τρίτη προτεραιότητα είναι το να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την πορεία υλοποίησης των μεγάλων σχεδίων τα οποία έχουμε ήδη εγκρίνει, όπως είναι το Europarl TV, ή το Κέντρο Επισκεπτών, το οποίο θα θέλαμε να ήταν ήδη έτοιμο πριν τις ευρωεκλογές, αλλά δυστυχώς δεν είναι, και το Σπίτι για την Ευρωπαϊκή Ιστορία. Θέλουμε αυτά τα πολυετή σχέδια να λειτουργήσουν ομαλά και να αξιολογηθούν όπως πρέπει.

Τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε προσπάθεια η οποία σε καιρούς κρίσης δείχνει στον Ευρωπαίο φορολογούμενο πολίτη ότι αυτό το σπίτι ξοδεύει ορθολογικά αυτά που χρειάζεται για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μποτόπουλος, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η συζήτηση για την έκθεση Surján, για την οποία έχω την τιμή να είμαι σκιώδης εισηγητής, είναι μια πολιτική συζήτηση με πάρα πολύ κρίσιμη σημασία ειδικά αυτή τη χρονιά. Η σημασία της ξεκινά από το γεγονός ότι θα είναι η μόνη καθαρά πολιτική συζήτηση επί πολιτικών προτεραιοτήτων καθότι, όπως ξέρετε, σε εκλογική χρονιά δεν θα έχουμε την ευκαιρία για άλλη· θα μπούμε μετά κατευθείαν στη νέα φάση της διαδικασίας, στις κρίσιμες τεχνικές διαφοροποιήσεις και συζητήσεις.

Είναι όμως και μία συζήτηση σε μία χρονιά όπου η Ευρώπη –όπως είπαν όλοι και όπως ξέρουμε όλοι ως πολιτικοί αλλά και ως πολίτες– έχει μπει σε πολύ βαθιά κρίση και δυστυχώς, όλα δείχνουν ότι και το 2010, που αφορά η έκθεσή μας και η συζήτησή μας, θα είναι και αυτή μια χρονιά κρίσης.

Άρα η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι, μπορεί τούτη τη στιγμή η έκθεση που συζητάμε και που θα ψηφιστεί να αρκεί να ψηφιστεί με απλή πλειοψηφία, θα πρέπει να είναι όμως μία έκθεση που να εκφράζει όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι μόνο μία πολιτική παράταξη. Θα πρέπει να είναι μία έκθεση που να εκφράζει την αγωνία των πολιτών και των πολιτικών αλλά όχι –και εκεί είναι μία πολιτική διαφωνία μας με τον εισηγητή και με την παράταξή του– όχι με έμφαση μόνο στους φόβους και στις ανησυχίες αλλά με τις προοπτικές προς το μέλλον.

Θα πρέπει να δώσουμε μέσα από τον προϋπολογισμό τη δυνατότητα στους πολίτες να καταλάβουν ότι ο προϋπολογισμός είναι ένα πολιτικό εργαλείο με το οποίο όχι μόνο απαντάμε σε φόβους αλλά δίνουμε πολιτική προοπτική για το μέλλον. Αυτό είναι, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό και οι προσπάθειες της ομάδας μας τόσο κατά τη φάση της συζήτησης στην επιτροπή όσο και σε τούτη τη φάση της συζήτησης στην ολομέλεια, είναι για μια ισορροπία αυτού του κειμένου και αυτής της πολιτικής δυναμικής που θα αποπνέει, έτσι ώστε να μη δίνεται η εικόνα της Αποκάλυψης (μόνο φόβοι και ανησυχίες) αλλά να ανοίγεται και η προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί, ξαναλέω, σήμερα μπορεί να αρκεί η απλή πλειοψηφία και μπορεί να μπορεί μια παράταξη να επιβάλει τις δικές της γραμμές, είναι κρίσιμο όμως ενόψει της συζήτησης που θα ολοκληρωθεί με ενισχυμένη πλειοψηφία να ακουστεί, η άποψη του Κοινοβουλίου, δηλαδή σε τελική ανάλυση των πολιτών.

Σε περίοδο κρίσης εμείς οι Σοσιαλιστές πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μέσα από τον προϋπολογισμό της πρέπει να απαντήσει με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρέπει η απάντηση αυτή του προϋπολογισμού μας και της πολιτικής Ευρώπης, πρώτον, να είναι συντονισμένη· να μην δώσουμε την εντύπωση ότι αφήνουμε τα κράτη να πάνε το καθένα μόνο του απέναντι σ’ αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Δεύτερον, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κοινωνική προστασία των πολιτών· τον κοινωνικό αυτό δείκτη, που ακριβώς αποτελεί και την ιδιοτυπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει πάση θυσία να τον φροντίσουμε. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να ειπωθούν κάποια πράγματα στην έκθεση με διαφορετικό τρόπο. Πρέπει, τέλος, αυτή η απάντηση στην κρίση να είναι τέτοια ώστε οι πολίτες να την καταλαβαίνουν, να απηχεί τις προτεραιότητες: περιβάλλον, ενέργεια, ναι στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με όλους τους δρόμους ανοιχτούς, με όλες τις δυνατότητες ανοιχτές, ώστε να επιτύχουμε αυτό ακριβώς το οποίο θέλουμε.

Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία συμφωνούμε με τη γενική αίσθηση της έκθεσης αυτής, με την αίσθηση του επείγοντος, με την αίσθηση του πολιτικά αναγκαίου. Τονίζουμε όμως ότι η απάντηση που θέλουμε να δώσουμε μέσα από τον προϋπολογισμό πρέπει να είναι μια απάντηση με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Ραντεβού λοιπόν το Σεπτέμβρη και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου!

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, εκ μέρους της ομάδας ALDE. (DA) Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Surján επέλεξε την «ασφάλεια» ως επικεφαλίδα του προϋπολογισμού για το 2010, υπό την πιο ευρεία έννοια της λέξης: την ανακούφιση της πιστωτικής και οικονομικής κρίσης, τη σπουδαιότητά της για τις θέσεις εργασίας και την οικονομική ασφάλεια, την ασφάλεια των ενεργειακών αποθεμάτων, τις ασφαλείς μεταφορές, την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών αναφορικά με τα προβλήματα που προκαλεί η μετανάστευση και τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω των δημογραφικών αλλαγών, με όλο και λιγότερους νέους να είναι υπεύθυνοι για όλο και περισσότερους ηλικιωμένους, την ανάγκη για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, την ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας και την ανάγκη προαγωγής της ασφάλειας και της προστασίας σε όλο τον κόσμο, μέσω του ρόλου της ΕΕ. Η επικεφαλίδα «ασφάλεια» δηλώνει την πληθώρα τομέων για τους οποίους είναι σημαντικός ο προϋπολογισμός της ΕΕ και το βαθμό στον οποίο είναι ζωτικής σημασίας ο προϋπολογισμός να καλύψει τις ανάγκες μας.

Το 2010 θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έτος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με διάφορους τρόπους. Για τα διαρθρωτικά ταμεία, το 2010 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο τίθεται σε ισχύ ο κανόνας «n+3». Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πιστώσεις που δεν απορροφήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια θα κοπούν. Θα δούμε τώρα αν τα κράτη μέλη μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν έγκαιρα τις πιστώσεις. Ασφαλώς ελπίζω ότι δεν θα τεθεί σε ισχύ η ρήτρα προθεσμίας, ο κανόνας n+3, αλλά, σε περίπτωση που τεθεί, πρέπει βέβαια να ελέγξουμε αν οι κανόνες για τα διαρθρωτικά ταμεία είναι αρκετά ευέλικτοι και αν ευνοούν τη γραφειοκρατία.

Το 2010, η εξωτερική πολιτική θα είναι ακανθώδες ζήτημα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει ποιες είναι οι απαραίτητες πιστώσεις, παρότι το ανώτατο όριο για αυτή την κατηγορία δαπανών είναι πολύ χαμηλό. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών συζητήσαμε επανειλημμένα σχετικά με τη θέση μας όσον αφορά την χρηματοδότηση της ΕΕ για τον αγωγό πετρελαίου Nabucco. Θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για ένα σημείο το οποίο εμείς στην Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη δίνουμε μεγάλη σπουδαιότητα. Η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να διασφαλιστεί με διάφορες πρωτοβουλίες, αλλά συγκεκριμένα θα θέλαμε να υποστηριχθεί ο αγωγός Nabucco, έργο το οποίο εν τέλει είναι ανεξάρτητο από τη Gazprom.

Η εφετινή διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού θα είναι δύσκολη. Πρόκειται βέβαια για έτος εκλογών. Οι εκθέσεις του κυρίου Maňka και του κυρίου Surján αντιστοιχούν στη μοναδική ευκαιρία που θα δοθεί στο Κοινοβούλιο για να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με τον προϋπολογισμό. Το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί η διαδικασία που είχαμε ακολουθήσει πέρυσι με την έκθεση της κυρίας Haug και με τη σημαντική παρέμβαση των επιτροπών εμπειρογνωμόνων. Πρέπει βέβαια να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή και δομημένη και χαίρομαι που ακούω, κυρία Επίτροπε, ότι το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Θεωρώ ότι τόσο ο κύριος Surján όσο και ο κύριος Maňka παρείχαν καλή πρόταση για κάτι τέτοιο.

 
  
MPphoto
 

  Wiesław Stefan Kuc, εκ μέρους της ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η προετοιμασία του προϋπολογισμού για το 2010 απαιτεί πολύ κουράγιο. Εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε την πλήρη έκταση της οικονομικής κρίσης που άρχισε να εκτυλίσσεται πέρυσι. Δυστυχώς, παρά τις σημαντικές προσπάθειες των μεμονωμένων χωρών για να την ελέγξουν, η κρίση εξακολουθεί να προχωρά – επιχειρήσεις κλείνουν, η ανεργία αυξάνεται και ολόκληρες χώρες, καθώς και τμήματα της κοινωνίας, πόλεις και χωριά, γίνονται ολοένα και φτωχότερα.

Η υλοποίηση των εργασιών που εγκρίθηκαν μέσω των πολυετών χρηματοοικονομικών πλαισίων για τα έτη 2007-2013 παρουσιάζει όλο και περισσότερες δυσκολίες. Πέρυσι, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2009, το εκτιμώμενο επίπεδο χρηματοδότησης επετεύχθη με μεγάλη δυσκολία. Θα καταστεί δυνατό να διατηρηθεί το επίπεδο αυτό το 2010; Το ελπίζω. Αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη χρονιά.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι σε δύσκολους καιρούς η αλληλεγγύη είναι η σημαντικότερη αρετή. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τους υψηλούς στόχους που εγκρίναμε με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομική ποικιλομορφία των κρατών μελών της ΕΕ – δεν είναι όλα σε θέση να ξεπεράσουν την κρίση, αλλά η κοινή δράση μπορεί να παράσχει σημαντική στήριξη. Εξακολουθούμε να έχουμε την δυνατότητα, στο στάδιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, να τροποποιήσουμε τις πολιτικές μας και να επικεντρώσουμε στην καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, πράγμα που πρέπει να αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους συναδέλφους της Επιτροπής Προϋπολογισμών, László Surján και Vladimír Maňka, για τη συνεισφορά τους σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, εκ μέρους της ομάδας GUE/NGL. (PT) Ενόψει της επιδεινούμενης κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της απουσίας τυχόν στόχων και αποτελεσματικών μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο για την αντιμετώπισή της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας συμφωνήσει τον περασμένο Δεκέμβριο στον προϋπολογισμό για το 2009, ο οποίος είναι μικρότερος περίπου κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το ύψος που καθορίζεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2007-2013, επιθυμεί τώρα ο τελικός προϋπολογισμός για το 2010 να πλησιάζει περισσότερο αυτά τα ανώτατα όρια. Εντούτοις, κατά τη γνώμη μας, το λιγότερο το οποίο θα μπορούσε να έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πραγματικότητα δεν αρκεί.

Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβάλλονται από το τρέχον ΠΔΠ, το οποίο περιορίζει τον κοινοτικό προϋπολογισμό στο 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ, είναι σαφώς ανεπαρκείς για να επιτύχουν την ανακηρυχθείσα πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, αυτοί οι ανεπαρκείς περιορισμοί δεν χρησιμοποιούνται πλήρως για αυτό το σκοπό, δεν τηρούνται και βέβαια δεν εφαρμόζονται στο έπακρο. Η διαρκής ελλιπής τήρηση του προϋπολογισμού και η μη εφαρμογή των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Ταμείων Συνοχής, τα οποία βρίσκονται δύο χρόνια πίσω στην υλοποίησή τους, απαιτούν την έγκριση σειράς μέτρων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των εν λόγω ταμείων, ιδιαίτερα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της αποτελούν μια από τις βαθύτερες αιτίες της σημερινής οικονομικής κρίσης.

Μπροστά στην αύξηση της ανεργίας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώχειας, πρέπει να επαναλάβουμε ότι είναι επείγουσα ανάγκη, ανάμεσα σε άλλα μέτρα, να ενισχύσουμε τους δημοσιονομικούς πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και των Ταμείων Συνοχής, να επιταχύνουμε και να διασφαλίσουμε την πλήρη υλοποίησή τους, να αυξήσουμε το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης και να ακυρώσουμε την εφαρμογή των κανόνων n+2 και n+3 σε αυτά τα ταμεία. Τα ταμεία αυτά πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση της απασχόλησης με δικαιώματα και για την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, για την αποτελεσματική στήριξη των μικρών και οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των ιχθυοτροφείων, για την προστασία και την ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων κάθε κράτους μέλους, ιδιαίτερα των χωρών συνοχής, και για την αποτελεσματική στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και του συνεταιριστικού τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, εκ μέρους της ομάδας IND/DEM. (SV) Κυρία Πρόεδρε, η ΕΕ αντιμετωπίζει τη διεθνή οικονομική κρίση με έναν προϋπολογισμό ο οποίος καταρτίστηκε πριν από μισό αιώνα. Σύμφωνα με τον εισηγητή, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει το σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο κόσμο με έναν προϋπολογισμό στον οποίο όλα τα χρήματα δεσμεύονται από μια παράλογη γεωργική πολιτική και από μια αναποτελεσματική περιφερειακή πολιτική. Είναι σαν να χρησιμοποιούμε ιππικό για να επιτεθούμε σε ένα σύγχρονο, μηχανοκίνητο στρατό με τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους.

Η διαφορά των μεγεθών είναι πέρα από κάθε φαντασία. Είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να υπολογίσουμε το κόστος της επίλυσης της χρηματοοικονομικής κρίσης, αλλά ένας υπολογισμός που προτάθηκε δίνει ύψος γύρω στα 50 000 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι παρά το ένα ή δύο τοις εκατό αυτού του ποσού, και είναι ήδη δεσμευμένος από τη γεωργία και την περιφερειακή πολιτική. Η ΕΕ απαίτησε από κάθε κράτος μέλος να εφαρμόσει ένα πακέτο τόνωσης το οποίο αντιστοιχεί μόλις στο 1% του ΑΕΠ του. Αυτό είναι ήδη περισσότερο από ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος, ασφαλώς, ανέρχεται μόνο στο 1%.

Είναι επίσης αξιοθρήνητο να διαβάζουμε τη διατύπωση και των δύο εκθέσεων όσον αφορά τη χρηματοδότηση της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και της ενεργειακής πολιτικής. Και σε αυτούς τους τομείς, ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι εντελώς αμελητέος. Δουλειά της ΕΕ είναι να επιτύχει συνεργασία και δεσμεύσεις, με το κόστος των οποίων πρέπει να επιβαρυνθούν τα κράτη μέλη, αφού πρώτα δεσμευτούν με μια δημοκρατική διαδικασία.

Το ίδιο ισχύει και για την ενεργειακή πολιτική. Είναι περισσότερο οικονομικά συμφέρον να τοποθετηθούν οι αγωγοί φυσικού αερίου στην ξηρά απ’ ό,τι στον θαλάσσιο πυθμένα. Όταν τώρα η Ρωσία και η Γερμανία κατασκευάζουν παρόλα αυτά έναν αγωγό φυσικού αερίου στο θαλάσσιο πυθμένα ακριβώς ανάμεσα στις δύο χώρες, αυτό το κάνουν για να απομονωθούν. Πρόκειται για ένα νέο Ράπαλλο και η ΕΕ δεν λέει λέξη. ‘Τα λόγια μου ανεβαίνουν, κατ’ ο νους μου μένει’, λέει ο βασιλιάς στον Άμλετ.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Η βασική λογική πίσω από τη δομή του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως την προτείνει ο εισηγητής της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κύριος Vladimír Maňka, είναι υγιής. Συμπεριλαμβάνει προβλέψεις για εκείνα τα σημεία τα οποία είναι αποδεδειγμένα πιο αδύναμα και τα οποία δεν είχαν αναλυθεί πλήρως ή εφαρμοστεί επαρκώς τα προηγούμενα έτη.

Πρώτα και κύρια, αυτό συμπεριλαμβάνει επιτέλους τη διευθέτηση των πόρων μετάφρασης και διερμηνείας που χρησιμοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλες τις προσδοκίες, δεν καταφέραμε στο σημείο αυτό να εξασφαλίσουμε την πλήρη υλοποίηση μιας από τις βασικές θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι η ισότητα της πρόσβασης και η απουσία διακρίσεων βάσει της γλώσσας.

Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ίση πρόσβαση και στην απουσία των διακρίσεων βάσει της γλώσσας σχετικά με τις δραστηριότητες των ευρωβουλευτών, αλλά ειδικά στη δυνατότητα των πολιτών της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη μητρική τους γλώσσα, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και με τα αποτελέσματα συζητήσεων στο θεσμικό όργανο στο οποίο οι πολίτες στέλνουν τους εκπροσώπους τους με άμεση ψηφοφορία.

Παρότι σημειώθηκε μια μαζική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια καθυστέρηση πέντε ετών πραγματικά μοιάζει παράλογη. Αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη προς τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης, ιδιαίτερα στα μικρότερα κράτη, και δημιουργεί γόνιμο έδαφος για εθνικιστικές πολιτικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πρόκειται για τον τελευταίο προϋπολογισμό της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας και, με λίγη τύχη, θα είναι επίσης ο τελευταίος προϋπολογισμός πριν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, μαζί με τις νέες διατάξεις περί του προϋπολογισμού.

Η συζήτηση που λαμβάνει χώρα σήμερα αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό, γιατί περί αυτού πρόκειται, και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει εδώ να εγκρίνουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό εγκαίρως, προκειμένου να επηρεάσουμε την εκπόνηση του προσχεδίου προϋπολογισμού που προετοιμάζει η Επίτροπος, όπως μόλις μας ανακοίνωσε. Πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές, καθώς συμπεριλαμβάνουν τις πολιτικές προτεραιότητες του παρόντος Κοινοβουλίου, στις οποίες πρέπει να παρασχεθούν περιεχόμενα και παροχές από τον προϋπολογισμό.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνεται μάχη για πενιχρούς πόρους, ιδίως δε σε καιρό πιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Η απόφαση που λαμβάνουμε τώρα, για το ποιες πρέπει να είναι οι πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι επομένως εξαιρετικά σημαντική, ιδίως από τη στιγμή που αυτός ο προϋπολογισμός θα αποτελέσει γέφυρα μεταξύ των δυο θητειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και μεταξύ των δύο θητειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκείνοι που αρχίζουν τώρα αυτή τη διαδικασία δεν είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα την ολοκληρώσουν το Δεκέμβριο και ενδέχεται να υπάρξουν μέχρι και τρεις αρμόδιοι επίτροποι για θέματα προϋπολογισμού από τώρα ως το Δεκέμβριο – και θα ήθελα να αδράξω αυτή την ευκαιρία για να συγχαρώ την Επίτροπο για το διορισμό της. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να επιτύχουμε συμβιβασμό στο πλαίσιο αυτού του σώματος σχετικά με τις προτεραιότητές μας.

Απ’ ό,τι φαίνεται, φέτος, όπως και πέρυσι, στόχος του προϋπολογισμού θα είναι η παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας στους πολίτες μας. Αυτή η ασφάλεια συμπεριλαμβάνει πολλές ξεχωριστές παραμέτρους, όπως η κοινωνική συνοχή, η εύρεση εργασίας και η σύγκλιση και – όπως δυστυχώς αναφέρθηκε κατά την έναρξη της παρούσας συνεδρίασης – είναι επίσης απαραίτητο να αυξήσουμε την ασφάλεια και να εντείνουμε τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Ας μην λησμονούμε ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας εξακολουθεί δυστυχώς να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βέβαια, μια άλλη προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης. Το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης έχει παρουσιάσει τους περιορισμούς και τις ανεπάρκειες του ετήσιου προϋπολογισμού, του πολυετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου, ακόμη και της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτό που λείπει είναι ο πραγματικός διάλογος για να εξετάσουμε, για παράδειγμα, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τη χρήση των πλεονασμάτων στις κατηγορίες των δαπανών για τη χρηματοδότηση των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό που λείπει είναι η συναίνεση και ο διάλογος.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα συμπεριλάβουν πολιτικές αποφάσεις οι οποίες θα αντικατοπτρίζονται στο συμβιβασμό του Ιουλίου και οι οποίες στη συνέχεια θα αποτελούν μέρος της πρώτης ανάγνωσης.

Θα ήθελα ο εισηγητής, κύριος Surján, να λάβει επαρκή υποστήριξη και να φέρει επιτυχώς εις πέρας τις κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον μπορεί να το κάνει αυτό, και ελπίζω ως το Δεκέμβριο να μπορέσει να έχει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Ralf Walter (PSE). - (DE) Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Όπως είπε ο κύριος Surján, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι περιορισμένος – 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Έτσι, πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί με τις χρηματοδοτήσεις, ιδίως όσον αφορά την κρίση που αποκτά όλο και μεγαλύτερο βάρος στην κοινή γνώμη. Πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κοινές αποφάσεις.

Υπάρχει ένα μέρος αυτής της έκθεσης για το οποίο δεν είναι δυνατό να ληφθούν κοινές αποφάσεις. Αυτό αφορά την παροχή ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Αναρωτιέμαι αν, σε μια εποχή κατά την οποία πρέπει να είναι δικαιολογημένη η εκταμίευση ακόμα και ενός ευρώ, είναι πραγματικά ανάγκη να επενδύουμε χρήματα σε τομείς όπου οι παίκτες της αγοράς έχουν οφέλη δισεκατομμυρίων. Προτείνεται υποστήριξη για τους αγωγούς φυσικού αερίου, όπως για το έργο South Stream του ιταλικού ομίλου Eni, ο οποίος σημείωσε κέρδη 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Nord Stream είναι έργο της E.ON, γερμανικού ομίλου με κέρδη 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και για τον Nabucco συνεργάζονται μια γερμανική, μια αυστριακή και μια τουρκική εταιρεία με συνολικά κέρδη που υπερβαίνουν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σωστό να επενδύουμε τα χρήματα των φορολογούμενων σε τομείς όπου σημειώνονται τόσο μεγάλα κέρδη; Μήπως οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα έπρεπε να πραγματοποιούν οι ίδιοι τις σχετικές επενδύσεις και μήπως θα έπρεπε να συμμετέχουμε μόνο σε τομείς τους οποίους οι φορολογούμενοι επιθυμούν να υποστηρίξουν; Ας μην πετάμε χρήματα σε εκείνους που κερδίζουν ήδη αρκετά, έτσι κι αλλιώς. Επομένως, το ερώτημα είναι: αυτό πραγματικά θέλουμε;

Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξής: Αν θέλουμε να υποστηρίζουμε εταιρείες, γιατί να ευνοήσουμε την κατασκευή του Nabucco; Γιατί να θέλουμε να δημιουργήσουμε ανισορροπίες σε αυτό τον τομέα; Γιατί, για παράδειγμα, να θέλουμε να ευνοήσουμε μια ουγγρική εταιρεία και όχι μια ιταλική; Πώς το δικαιολογείτε αυτό; Η ανταγωνιστική ουδετερότητα είναι εκ των ων ουκ άνευ, αλλά παραβιάζεται από αυτά που ελπίζετε ότι θα εγκριθούν.

Το τρίτο σημείο μου είναι ότι τα χρήματα πρέπει να ξοδευτούν στην Ευρώπη. Γιατί να πραγματοποιούμε επενδύσεις στο Αζερμπαϊτζάν; Μπροστά στην κρίση οι ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να τους παρέχουμε μηχανισμούς λύσης. Περιμένουν από εμάς να τους υποστηρίξουμε.

Δεν είναι δυνατό να υποστηρίξουμε την έκθεση Surján ως έχει, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι προάγουμε μέτρα που αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό και ότι πετάμε ακόμη περισσότερα χρήματα σε οργανισμούς και εταιρείες των υψηλών κερδών. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους πενιχρούς της πόρους, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, η εκπόνηση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος θα είναι πρόκληση. Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ερχόμενη άνοιξη θα έχουν ως αποτέλεσμα μια παρατεταμένη διακοπή της διαδικασίας εκπόνησης, και η πιθανή έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός θα χαραχθεί βάσει κανόνων που θα διαφέρουν σε σχέση με εκείνους που θα ισχύουν κατά την έναρξη της εφαρμογής του. Επομένως, εύχομαι καλή επιτυχία στον κύριο Surján και τον κύριο Maňka, ως γενικοί εισηγητές του προϋπολογισμού, στο γιγαντιαίο έργο που έχουν επωμισθεί.

Η διαρθρωτική πολιτική της ΕΕ έχει παγιδευτεί στον χαώδη φαύλο κύκλο της γραφειοκρατίας. Αυτό οφείλεται στο απελπιστικά περίπλοκο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης, το οποίο έχει ρυθμιστεί για να καλύπτει μόνο το 20% των προγραμμάτων του Κοινωνικού Ταμείου και μόλις το 7% των προγραμμάτων του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση που πραγματοποιείται αφορά μόνο το 2% των έργων μεγάλης σημασίας. Επιπλέον, έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια της νέας περιόδου προγραμματισμού. Για παράδειγμα, πέρυσι αποσύρθηκαν ή ακυρώθηκαν τουλάχιστον 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ από διάφορες δεσμεύσεις και τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ από πιστώσεις πληρωμών.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, οι προϋπολογισμοί που εγκρίνονται κάθε χρόνο είναι κατά πολύ μικρότεροι από τα ποσά που εγκρίνονται στα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια. Επιπλέον, οι προϋπολογισμοί υλοποιούνται σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο, πράγμα το οποίο οδηγεί σε σημαντικό βαθμό δημοσιονομικών δεσμεύσεων υπό εκκρεμότητα. Αυτό το φαινόμενο ειδικά προέρχεται από ένα σύστημα περίπλοκων κανόνων και απαιτήσεων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από τους αναλυτικούς κανονισμούς, αναφορικά με τους δικαιούχους, που εισάγουν τα κράτη μέλη.

Προκειμένου να βελτιωθεί η υλοποίηση του προϋπολογισμού, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα επιμέρους κράτη μέλη οφείλουν να μειώσουν σημαντικά το βάρος της γραφειοκρατίας. Κατά δεύτερο λόγο, ενόψει της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης στην ΕΕ είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τόσο τους πόρους του προϋπολογισμού όσο και τη χρηματοδότηση της ΕΕ, με μορφή δανείων και πιστώσεων, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη στα κράτη μέλη και ειδικά στον τομέα των ΜΜΕ. Τέλος, είναι επίσης σημαντικό να γίνει ακόμα μεγαλύτερη χρήση των πόρων προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και της χρηματοδότησης που παρέχεται από τις τράπεζες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματική διαφοροποίηση όσον αφορά τις ενεργειακές μας προμήθειες, ειδικότερα δε το έργο Nabucco. Αν δεν διαφοροποιήσουμε τις προμήθειες πρώτων υλών για την παροχή ενέργειας, ιδιαίτερα του φυσικού αερίου, θα βρισκόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με κρίσεις όπως εκείνη του Ιανουαρίου.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Κυρία Πρόεδρε, έχουμε δίκιο όταν μιλάμε για οικονομική κρίση, όχι όμως και όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει χρήματα στον προϋπολογισμό της για να χρηματοδοτήσει τα σχετικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας συμπεριλαμβάνει 144 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία με κάποιον τρόπο αφαιρέθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη πρότασή μου είναι η εξής: Ας μετατρέψουμε αυτά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 50 δισεματομμύρια ευρώ χωρίς να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. Πώς είναι δυνατό κάτι τέτοιο; Από την πλευρά της διοίκησης, αν συμπεριλάβουμε όλες τις διοικητικές δαπάνες της ΕΕ που είναι κρυμμένες στα επιχειρησιακά προγράμματα θα πάρουμε 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Λέω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με 5 δισεκατομμύρια ευρώ, πράγμα που θα μας αφήσει 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταπολεμήσουμε την οικονομική κρίση. Στη συνέχεια θα κάνουμε αυτό που συνεχώς απαιτούμε από όλους τους άλλους, δηλαδή θα υποβάλουμε τα προγράμματά μας και τις δραστηριότητες μας για να τις εξετάσουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Πιστεύω ότι, αν επιτέλους εξεταστούν οι συγκεκριμένες σημερινές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε ενδεχομένως να επιτύχουμε επιπλέον εξοικονόμηση 30 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουμε τους στόχους μας.

Υπάρχουν επίσης και κάποια μικρά θέματα σε αυτή την αίθουσα. Ο προϋπολογισμός μας είναι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η έναρξη των συνεδριάσεων στην ώρα τους θα ήταν αποδοτική για τη δουλειά μας – η οποία αξίζει 700 εκατομμύρια ευρώ – και τα υπόλοιπα 300 μπορούμε να τα πάρουμε από το Συμβούλιο, το οποίο εργάζεται κατασπαταλώντας πόρους τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με το παρόν Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge (PPE-DE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2010, η ολομέλεια του Κοινοβουλίου δεν θα καθορίσει μόνο τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική για τον προϋπολογισμό, αλλά επίσης, απουσία σχετικής πρότασης ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων, θα εκφράσει την αντίδρασή της για την Ετήσια Πολιτική Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο λόγος για τον οποίο ο προϋπολογισμός είναι τόσο περίπλοκη υπόθεση είναι, ασφαλώς, το ότι συμπεριλαμβάνει δύο στάδια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα εξακολουθήσουν να φέρουν την ευθύνη για τον συμβιβασμό του Ιουλίου και δεν μπορούμε σήμερα να προβλέψουμε ποιες είναι οι νέες προκλήσεις και τα συμπληρωματικά μέτρα που θα προκύψουν, για παράδειγμα, από την πιθανή έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ή από τις νέες απαιτήσεις που ίσως προκύψουν από τις παγκόσμιες και τις ευρωπαϊκές κυκλικές τάσεις. Ταυτόχρονα, ο προϋπολογισμός του 2010 θα αποτελέσει στη συνέχεια τη γέφυρα μεταξύ της αναθεώρησης του προϋπολογισμού και της ενδιάμεσης αναθεώρησης των πολυετών προγραμμάτων, οι οποίες θα λάβουν αμφότερες μέρος το 2010. Χαίρομαι που ο εισηγητής, κύριος Surján, όταν ασχολείται με τις πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον προϋπολογισμό, επισημαίνει το ότι η Ευρώπη μπορεί να στηρίξει την παροχή ευκαιριών και την προστασία, δηλαδή, εγγυούμενη τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική ασφάλεια, παρέχοντας προστασία στους ευρωπαίους πολίτες και βοηθώντας στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων, δίνοντας νέα ώθηση στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για τα καινούργια χρήματα· αναφερόμαστε επίσης, ειδικά, στην απλοποίηση και την επιτάχυνση των υφιστάμενων μέτρων, έτσι ώστε να μην είμαστε συνεχώς υποχρεωμένοι να επιστρέφουμε τις συμφωνηθείσες πληρωμές στα προγράμματα αλληλεγγύης, τα οποία αποτελούν ήδη μέρος του προϋπολογισμού κάθε χρόνο, ως τρόπος επιπλέον προϋπολογισμών.

Χαιρετίζω επίσης τις πρωτοβουλίες που παρουσίασε στην έκθεση του ο κύριος Maňka σχετικά με το Κοινοβούλιο. Εκτός από την ανάγκη για βελτίωση των γλωσσικών διευθετήσεων, όσον αφορά τη βελτίωση της συνολικής διάρθρωσης του Κοινοβουλίου, απαιτείται η εξακολούθηση της διαδικασίας παρακολούθησης που τέθηκε σε εφαρμογή, αντί να απαιτούμε συνεχώς νέες θέσεις. Αν σκοπεύουμε να θέσουμε σε ισχύ περισσότερους νόμους, πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο σε άλλους τομείς· δεν είναι δυνατόν να απαιτούμε νέες θέσεις και τοποθετήσεις κάθε που μας αρέσει. Σχετικά με αυτό, μας περιμένει ακόμα πολλή δουλειά.

 
  
MPphoto
 

  István Szent-Iványi (ALDE). - (HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, χαιρετίζω το γεγονός ότι η έκθεση λαμβάνει μια σταθερή σχέση υπέρ της υποστήριξης εκ μέρους της Κοινότητας προς το έργο του αγωγού Nabucco. Η ρωσο-ουκρανική κρίση του φυσικού αερίου κατέδειξε την εξάρτηση της Ευρώπης όσον αφορά την παροχή φυσικού αερίου. Το έργο Nabucco είναι το μοναδικό ρεαλιστικό, εφικτό σχέδιο που μπορεί να μετριάσει τη μονομερή εξάρτηση της Ευρώπης στην προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Μπορεί να σας έχω κουράσει κάθε χρόνο στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό με τις επισημάνσεις μου σχετικά με την ανεπαρκή χρηματοδότηση του τομέα των εξωτερικών υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ανταποκριθεί εγκαίρως στις νέες προκλήσεις μόνο αν ο προϋπολογισμός της καταστήσει δυνατή πραγματική ευελιξία και αναδιανομή πόρων εντός και μεταξύ των τομέων· διαφορετικά, μπορούμε να εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε τους σημαντικότερους στόχους μας με τεχνάσματα και με αδιαφανείς χειρισμούς του προϋπολογισμού. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια λύση στα σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης του τομέα των εξωτερικών σχέσεων στο πλαίσιο μιας πραγματικής ενδιάμεσης αναθεώρησης, καθώς και να διασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία του προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 

  James Elles (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, καθώς πλησιάζουμε στο πρώτο στάδιο του προϋπολογισμού για το 2010, θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές. Είναι σαφές – και το ανέφεραν και άλλοι ομιλητές – ότι αυτό το φθινόπωρο θα κάνουμε μια συζήτηση διαφορετικού τύπου, επειδή αυτή τη στιγμή ενεργούμε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκλογών οι οποίες πρόκειται να λάβουν χώρα υπό τις χειρότερες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων 60 ετών.

Επομένως, κύριε Surján, έχω την υποψία ότι όταν το φθινόπωρο ασχοληθούμε ξανά με τον προϋπολογισμό, οι παραδοσιακές προκλήσεις που θέσατε σε αυτό το έγγραφο θα έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό από τις συζητήσεις που θα έχουν ως τότε πραγματοποιηθεί, επικεντρώνοντας μάλλον στο πού θα βρισκόμαστε, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για το μέλλον, παρά στο παρελθόν. Η έμφαση θα δοθεί στα στοιχεία του εγγράφου σας, όπως είναι οι πράσινες τεχνολογίες, οι τεχνολογίες μηδενικού άνθρακα και, πρωτίστως, στη διαπίστωση του βαθμού στον οποίο οι ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν την καινοτομία και να δώσουν στην ευρωπαϊκή οικονομία την ώθηση που χρειάζεται.

Κύριε Maňka, στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν σκεφτόμαστε την διαδικασία παρακολούθησης που μόλις αναφέρθηκε, παρακαλώ ας μην ξεχνάμε το ρόλο των τεχνολογιών και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν όλα να γίνουν με πιο απλό τρόπο. Για να το επιτύχουμε αυτό δεν χρειαζόμαστε παραδοσιακούς τρόπους: χρειάζεται να σκεφτούμε τους νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες μας. Υποπτεύομαι ότι μέχρι το πέρας της επόμενης κοινοβουλευτικής θητείας, κάθε βουλευτής θα διαθέτει ένα ή δυο ιστολόγια. Στο παγκόσμιο σύστημα σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ιστολόγια· δεν υπήρχαν ιστολόγια το 2004, οπότε και ξεκίνησε η τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Πρέπει να είμαστε συντονισμένοι στο μέλλον και να μην είμαστε προσκολλημένοι στους συνήθεις τρόπους που ακολουθούμε σε πολυάριθμα πλαίσια.

Τέλος, υποστηρίζω ένθερμα την πρόταση του κυρίου Surján, επειδή αναφέρεται και στους δύο προϋπολογισμούς σε αυτό που αποκαλώ «αποδοτικότητα», και το οποίο άλλοι αποκαλούν «ποιοτική βελτίωση» του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούμε δαπάνες. Η οικονομική ύφεση θα μας πλήξει με δριμύτητα και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δικαιολογήσουμε τα χρηματικά ποσά που δαπανούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για ό,τι έκανε κατά τη θητεία της, όσον αφορά την δυνατότητα παρακολούθησης των δαπανών. Αν μπορεί να υπάρξει μια ανάλυση για το νέο Κοινοβούλιο, σχετικά με τα πιο ισχυρά και τα πιο αδύναμα σημεία, κάτι τέτοιο θα είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SIWIEC
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω το συνάδελφό μου, κύριο Surján, για τις προσπάθειές του. Ειδικότερα, θα ήθελα να υπογραμμίσω μερικά πράγματα, καθώς συζητάμε για τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία εκπόνησης του προϋπολογισμού του 2010, πράγμα που αποτελεί πρακτικά πολιτική συζήτηση.

Κατά τη γνώμη μου, η οποία αποτελεί επίσης έκφραση της γνώμης του ρουμανικού κράτους, απαιτείται ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματωθεί στις γραμμές του προϋπολογισμού του 2010: το έργο Nabucco. Όπως όλοι ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βίωσε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία τον περασμένο χειμώνα, καθώς μεγάλο μέρος της βρέθηκε χωρίς καθόλου φυσικό αέριο. Επιπλέον, το γεγονός αυτό δεν αφορά μόνο το φυσικό αέριο, αλλά και όλες τις ενεργειακές πηγές που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΕ είναι εξαρτημένη από τους προμηθευτές της, και η εξάρτηση αυτή δεν αφορά μόνο την τιμή, αλλά και την παροχή. Γι’ αυτό το λόγο είναι απολύτως αναγκαίο να διαφοροποιήσουμε τους προμηθευτές και τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε, καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες μεταφέρουμε τις προμήθειες αυτές, προκειμένου να εγγυηθούμε στους πολίτες μας αδιάλειπτη παροχή και να τους προστατεύσουμε από διαταραχές της παροχής, ιδιαίτερα κατά τους παγωμένους μήνες του χειμώνα.

Από την άλλη πλευρά, νιώθω πρέπει να επενδύσουμε και να ενθαρρύνουμε την έρευνα και την ανάπτυξη σε νέες τεχνολογίες, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει στις βιομηχανίες να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια. Πρέπει να ενισχύσουμε τις εκστρατείες μας για την εξοικονόμηση ενέργειας, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους πολίτες. Τόσο η διαφοροποίηση των πηγών ανεφοδιασμού όσο και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι λύσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και την αντίδραση στις ενεργειακές κρίσεις που απειλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE-DE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο έτος: τα θέματα που κυριαρχούν είναι οι εκλογές και η οικονομική κρίση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά, ευτυχώς, με το θέμα αυτό ασχολούνται ο κύριος Surján και ο κύριος Maňka. Γνωρίζω ότι και οι δύο αντιμετωπίζουν την ευθύνη τους με σοβαρότητα και ότι είναι πολύ ικανοί όσον αφορά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ειδικά τα έργα του Κοινοβουλίου και ότι θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα στο ευρύ κοινό και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του, ως αποτέλεσμα. Πρέπει πραγματικά να πάρουμε το μεγεθυντικό φακό και να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στα έργα που μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την περίοδο. Τα έργα αυτά δεν πρέπει να είναι καθόλου μεγαλεπήβολα.

Θα ήθελα στην ομιλία μου να επικεντρώσω σε μια λεπτομέρεια. Ο εφετινός προϋπολογισμός απέκτησε ένα νέο κεφάλαιο, τη «Στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα» και ελπίζω ότι φέτος τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο θα λάβουν αποφάσεις για κατάλληλα έργα και θα βρουν τη σωστή χρηματοδότηση για τα μέτρα που πρέπει να αναληφθούν. Οι κάτοικοι της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας περιμένουν κάτι να κερδίσουν από αυτή τη Στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα και αν δώσουμε την κατάλληλη προσοχή, είναι πιθανό ότι θα τα καταφέρουμε.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, εισηγητής. (HU) Σας ευχαριστώ για τα σχόλια και έχω την εντύπωση ότι το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής και οι περισσότερες από τις τροπολογίες που υπεβλήθησαν πηγάζουν από μια κοινή πηγή. Θέλω να πω ότι πρόκειται μάλλον για θέματα χρήσης των λέξεων παρά πραγματικής αντίθεσης. Υπάρχει μια κύρια πηγή συζήτησης, η υποστήριξη για το θέμα του Nabucco. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι επιθυμία μας δεν είναι να υποστηρίξουμε εταιρείες και ότι δεν τίθεται θέμα έργων αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ· ωστόσο, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση προς την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης, σύμβολο της οποίας – μεταξύ άλλων – είναι και το έργο Nabucco.

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ επιτρέψτε μου να επισημάνω μια άλλη σκέψη. Το εύρος αυτού του έργου είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σήμερα, οι πολίτες της Ευρώπης δεν έχουν πλέον την αίσθηση ανωτερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν οι θεμελιωτές της, δηλαδή ότι θα δημιουργήσει ειρήνη, ότι δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να ξεκινήσει ένας πόλεμος. Σήμερα διακυβεύεται και κάτι ακόμα. Δεν ζούμε υπό απειλή πολέμου, δεχόμαστε όμως άλλου είδους επιθέσεις, όπως για παράδειγμα, η σημερινή κρίση. Αν μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, και αν καταφέρουμε να αποδείξουμε σε εμάς τους ίδιους, αλλά και στους πολίτες της Ευρώπης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ενωμένη, από κοινού να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές, τότε η ΕΕ θα στείλει ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες της ότι αξίζει να γίνουν θυσίες, ότι αξίζει να συνεργαστούν. Η Ένωση μάς είναι απαραίτητη. Περιμένω ότι θα μειωθεί ο ευρωσκεπτικισμός εάν εγκρίνουμε έναν επιτυχή προϋπολογισμό για το 2010, και ζητώ τη στήριξή σας τώρα, αλλά και αργότερα, το φθινόπωρο. Σας ευχαριστώ για το σεβασμό και την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, εισηγητής. – (SK) Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσοι λάβατε μέρος σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθώς και τους εισηγητές υποστήριξης για την εποικοδομητική συνεργασία τους. Χάρη στις προτάσεις τροπολογιών που υπεβλήθησαν, το συνολικό προσχέδιο είναι καλύτερης ποιότητας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα, κύριο Rømer για τη συνεργασία του, ενώ προσδοκώ ήδη να συνεργαστώ με τον επόμενο Γενικό Γραμματέα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των γενικών γραμματειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Με τους οποίος συναντήθηκα και συζήτησα. Θα ήθελα να πω στους εκπροσώπους των άλλων γενικών γραμματειών ότι με ενδιαφέρει να συναντηθώ και να συνεργαστώ και μαζί τους, προκειμένου να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους οικονομικούς πόρους των ευρωπαίων πολιτών.

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών συνεργάστηκε επίσης εποικοδομητικά με άλλα θεσμικά όργανα κατά το παρελθόν και κατά την προηγούμενη διαδικασία προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι οι απαιτήσεις προϋπολογισμού που υποβάλλουν τώρα τα εν λόγω θεσμικά όργανα είναι ρεαλιστικές.

Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τον τρόπο με τον οποίο εκπονούνται οι προϋπολογισμοί στα εν λόγω θεσμικά όργανα, καθώς κατά τη δημιουργία του προϋπολογισμού δεν λαμβάνεται υπόψη αυτόματα μόνο ο συντελεστής του πληθωρισμού, αλλά και οι πραγματικές ανάγκες, οι οποίες αποτελούν πολύ μεγάλη πρόκληση την τρέχουσα περίοδο. Τις επόμενες ημέρες θα συναντηθώ με εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων, προκειμένου να ακούσω τις απόψεις τους προτού συζητήσουμε αυτές τις εκτιμήσεις στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά όλους τους συναδέλφους. Θα χαρώ να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση ολοκληρώθηκε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009.

Γραπτές ανακοινώσεις (Κανόνας 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Εν μέσω τραπεζικής και οικονομικής κρίσης, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς προσπαθούν να λάβουν χρηματοδότηση για επιστημονική έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία· σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, θα ήταν δυνατό να παράσχουν αποτελεσματική στήριξη σε δραστηριότητες των ΜΜΕ που σχετίζονται με την καινοτομία· δίνεται επομένως έμφαση στη σημασία της χορήγησης επαρκούς χρηματοδότησης στο ΠΚΑ.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών παρέχουν πρώτης τάξεως ευκαιρίες για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της καινοτομίας, βοηθώντας έτσι να υλοποιηθούν οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας και να ξεπεραστεί η τρέχουσα οικονομική κρίση· ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, αποτελεί σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, τη βάση της κοινωνίας της πληροφορικής για την Ευρώπη και είναι ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση τυχόν ασυνεπειών στις επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες, τα προγράμματα και τις πολιτικές στην Ευρώπη· η επαρκής χρηματοδότηση είναι επαρκής για να εξασφαλιστεί η ροή καταρτισμένων επιστημόνων, οι οποίοι είναι ικανοί να μετακινούνται ελεύθερα και να υποστηρίζουν την παγκόσμια υποδομή επιστημονικής έρευνας, πρόσβαση στην οποία έχουν όλες οι ομάδες ερευνητών στην Ευρώπη.

Η προστασία της ασφάλειας των ενεργειακών προμηθειών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η αρχή της αλληλεγγύης στον τομέα της ενέργειας είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες στην ατζέντα της ΕΕ και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση του προϋπολογισμού της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), γραπτώς.(BG) Η ευθύνη του ΕΚ κατά την προπαρασκευή του προϋπολογισμού για το 2010 είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Κι αυτό λόγω της τραπεζικής και οικονομικής κρίσης, μαζί με την ασταθή κατάσταση στο χώρο της ενέργειας, πράγμα που επηρέασε τα κράτη μέλη της ΕΕ. Απαιτείται υπέρμετρη ακρίβεια κατά τη διαδικασία εκπόνησης του προϋπολογισμού, καθώς και ευέλικτες επιλογές, καθώς η δυναμική της κρίσης προϋποθέτει μια εξίσου δυναμική αντιμετώπισή της.

Πρέπει να έχουμε περισσότερη επιτυχία στην εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής συνοχής σε όλη την ΕΕ. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε κάθε προτεραιότητα, πράγμα που είναι ακόμα πιο δύσκολο στο πλαίσιο μιας οικονομικής κρίσης, έτσι ώστε να μην επιτρέψουμε να δημιουργηθούν διαχωρισμοί μεταξύ των κρατών μελών και να βοηθήσουμε τα νέα κράτη μέλη να αντέξουν.

Πιστεύω ότι χρησιμοποιώντας τα όργανα προϋπολογισμού, θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση το 2010 στα δίκτυα ενέργειας και μεταφορών και τα εσωτερικά δίκτυα ενέργειας της ΕΕ θα σχεδιαστούν καλά, ώστε να εγγυηθούν μια εναλλακτική στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη ενεργειακού ανεφοδιασμού. Άλλα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα είναι η ευελιξία και η αποδοτικότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των διόδων μεταφορών, με στόσο την διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την επέκταση των συνδέσεων επικοινωνίας μεταξύ των χωρών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα δίκτυα βορρά-νότου.

Πολύ περισσότερη ένταση απαιτείται στην επέκταση των έργων έρευνας και ανάπτυξης. Η πολιτική καινοτομίας πρέπει να στοχεύει σε τομείς που είναι κατάλληλοι για τις εκάστοτε χώρες, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αποδοτικότητα από τη χρήση των χρηματοδοτήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE), - γραπτώς. (HU) Ως ο συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων αναφορικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2010, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το υλικό που έχουμε μπροστά μας.

Χαιρετίζω ιδίως την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη, στην ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Συμφωνώ απολύτως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει πιο εκτεταμένες αποφάσεις για την οικονομία και τον προϋπολογισμό, οι οποίες θα της επιτρέψουν να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο κυρίως στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η προστασία του περιβάλλοντος - δηλαδή, το Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – μπορεί, βρίσκοντας λύσεις στην τρέχουσα οικονομική κρίση, να αποτελέσει πρώτης τάξεως ευκαιρία για την αύξηση της υποδομής των πράσινων τεχνολογιών.

Το πρόβλημα της προμήθειας φυσικού αερίου στις αρχές του έτους ανέδειξε για ακόμα μια φορά την απουσία εναλλακτικών διόδων ανεφοδιασμού ενέργειας, την ελλιπή ικανότητα αποθήκευσης πηγών ενέργειας και την έλλειψη ενεργειακών μεταφορικών διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Έτσι, είναι σημαντικό ο προϋπολογισμός της ΕΕ να αντικατοπτρίζει επαρκώς την ανάγκη αύξησης της ασφάλειας όσον αφορά την προμήθεια και τη μεταφορά ενέργειας και ακριβώς σε αυτούς τους τομείς πρέπει να επενδύσουμε σημαντικά ποσά.

Όπως υποδεικνύει καθαρά η έκθεση, η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, είναι μεταξύ τους στενά συνδεδεμένα. Ταυτόχρονα, δυστυχώς τα μέτρα για τη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής εξακολουθούν να μην συμπεριλαμβάνονται ικανοποιητικά στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Επομένως, αντιλαμβάνομαι ότι έργο του Κοινοβουλίου είναι κυρίως να ασκήσει πίεση σχετικά με αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επαγρυπνήσει ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τους προαναφερθέντες τομείς.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου