Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2247(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0014/2009

Predkladané texty :

A6-0014/2009

Rozpravy :

PV 09/03/2009 - 25
CRE 09/03/2009 - 25

Hlasovanie :

PV 10/03/2009 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0090

Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 9. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

25. Uplatňovanie smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je krátke prednesenie správy (A6-0014/2009) pána Doorna o uplatňovaní smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (2008/2247(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Bert Doorn, spravodajca.(NL) Vážená pani predsedajúca, táto správa je o uplatňovaní ôsmej smernice o štatutárnom audite ročných účtovných závierok. Je dobre, že Parlament venuje viac pozornosti uplatňovaniu a transpozícii právnych predpisov, ktoré tu prijímame. My tu v Parlamente môžeme rozhodovať o prijatí tých najúžasnejších pravidiel a nariadení, ale ak sa tieto pravidlá v členských štátoch neuplatňujú a nedodržiavajú, len tu zbytočne strácame čas.

Aj pri transpozícii ôsmej smernice sa veľa vecí neurobilo tak, ako bolo treba. Kľúčové definície sa v rôznych krajinách vykladajú odlišne a počet členských štátov, ktoré zaviedli nezávislý verejný dohľad, je oveľa nižší ako 27. Správa Komisiu vyzýva, aby rýchlo prijala kroky na odstránenie týchto nedostatkov.

Tiež máme pochybnosti, či zvolená metóda harmonizácie, teda minimálna harmonizácia, je skutočne tým správnym spôsobom na dosiahnutie jednotného uplatňovania kľúčových koncepcií. Možno by sme mali znovu zvážiť, či kľúčové definície tohto charakteru skutočne znamenajú cestu vpred, alebo či netreba uplatniť inú metódu harmonizácie – takú, ktorá neumožňuje nejednotný výklad.

Napokon, vážená pani predsedajúca, správa sa tiež venuje odporúčaniu Komisie o obmedzení občianskoprávnej zodpovednosti účtovníkov. Ak budú na dosiahnutie konvergencie v Európe potrebné ďalšie opatrenia, budeme sa tešiť na návrhy Komisie.

Cieľom musí zostať a zostane dosiahnutie účinnej a nezávislej kontroly účtovníkov. Hospodárska kríza nás naučila, že prísna kontrola a dohľad sú nevyhnutné.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, podpredseda Komisie.(FR) Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, najprv by som chcel pánovi Doornovi poďakovať za jeho správu o uplatňovaní smernice o štatutárnom audite ročných účtovných závierok. Tiež by som chcel poďakovať Výboru pre hospodárske a menové veci, obzvlášť pani van den Burgovej, ktorá prispela k vypracovaniu tejto správy.

V kontexte finančnej krízy je veľmi dôležité, aby všetky členské štáty, ktoré v súčasnosti zaostávajú, rýchlo smernicu transponovali, aby mohli dosiahnuť stanovené ciele. Komisia neustále monitoruje stav transpozície smernice v členských štátoch. Na našej webovej stránke sa o tom pravidelne zverejňujú príslušné informácie.

Výsledky dosiahnuté členskými štátmi by sa mali túto jar jednoznačne zlepšiť. Správa pána Doorna tomuto zlepšeniu určite napomohla. Ako zdôrazňuje vaša správa, Komisia už prijala odporúčanie o zabezpečení kvality a odporúčanie o obmedzení občianskoprávnej zodpovednosti štatutárnych audítorov. Ďakujem Parlamentu za jeho podporu týmto dvom iniciatívam.

Odporúčanie o obmedzení občianskoprávnej zodpovednosti štatutárnych audítorov je súčasťou stratégie na zníženie koncentrácie na audítorskom trhu. S cieľom preskúmať iné možnosti v rámci tohto cieľa boli v novembri zverejnené konzultácie o kontrolných štruktúrach v audítorských spoločnostiach a o ich dôsledkoch na audítorský trh.

Európsky parlament Komisiu žiada, aby zhodnotila vnútroštátne právne predpisy z hľadiska transpozície smernice a aby Parlament informovala o účinkoch opatrení prijatých členskými štátmi v reakcii na odporúčanie o obmedzení občianskoprávnej zodpovednosti štatutárnych audítorov. V správny čas tieto hodnotenia radi vypracujeme, pričom zohľadníme všetky otázky nastolené v správe pána Doorna. Osobne sa k tomu zaviazal pán komisár McCreevy a ja vám jeho záväzok s radosťou tlmočím. Ďakujem pánovi Doornovi a dovolím si dúfať, že sa dočkáme praktických výsledkov.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Bod je uzavretý.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia