Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 9. marts 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 6.Reaktion på anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 9.Anmodning om uopsættelig forhandling: se protokollen
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Andragender: se protokollen
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 14.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 15.Arbejdsplan
 16.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 17.2010-budgettet – Sektion III, Kommissionen: "Budgetretningslinjer 2010" – Retningslinjerne for 2010-budgetproceduren – Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX (forhandling)
 18.Statutten for det europæiske private selskab – Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted – "Small Business Act" – Arbejdstagernes deltagelse i selskaber med europæisk statut (forhandling)
 19.Det fælles europæiske asylsystems fremtid (forhandling)
 20.Romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU (kortfattet forelæggelse)
 21.Integreret struktur for intern kontrol (kortfattet forelæggelse)
 22.Sikkerhed ved onlinespil (kortfattet forelæggelse)
 23.Sikring af fødevarekvalitet (kortfattet forelæggelse)
 24.Bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (kortfattet forelæggelse)
 25.Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (kortfattet forelæggelse)
 26.Udfordringer i forbindelse med olieforsyningen (kortfattet forelæggelse)
 27.Beretninger om konkurrencepolitikken 2006 og 2007 (kortfattet forelæggelse)
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
 30.Afslutning af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (399 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (999 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik