Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 9. marca 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 6.Kroky podniknuté na základe žiadosti o ochranu imunity: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 9.Žiadosť o naliehavý postup: pozri zápisnicu
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Petície: pozri zápisnicu
 13.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 14.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Rozpočet na rok 2010: oddiel III – Komisia: Usmernenia na rok 2010 – Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2010 – oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (rozprava)
 18.Štatút európskej súkromnej spoločnosti – Cezhraničné premiestňovanie sídiel spoločností – Iniciatíva „Small Business Act“ – Účasť pracovníkov v spoločnostiach s európskym štatútom (rozprava)
 19.Budúcnosť spoločného európskeho azylového systému (rozprava)
 20.Sociálna situácia Rómov a zlepšenie ich prístupu na pracovný trh v EÚ (krátke prednesenie)
 21.Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (krátke prednesenie)
 22.Bezúhonnosť hazardných hier na internete (krátke prednesenie)
 23.Zabezpečenie kvality potravinárskych výrobkov: harmonizácia alebo vzájomné uznávanie noriem (krátke prednesenie)
 24.Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (krátke prednesenie)
 25.Uplatňovanie smernice 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (krátke prednesenie)
 26.Riešenie problémov v oblasti dodávok ropy (krátke prednesenie)
 27.Správy Komisie o politike hospodárskej súťaže za roky 2006 a 2007 (krátke prednesenie)
 28.Program nasledujúceho rokovania: pozri zápisnicu
 29.Skončenie rokovania
 30.Skončenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (429 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (954 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia