Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Време за въпроси (Комисия)
MPphoto
 
 

  Председател.

– Въпрос № 31 от Silvia-Adriana Ţicău (H-0068/09)

Относно: Мерки за популяризиране на продукти и услуги, благоприятстващи увеличаването на енергийната ефективност и насърчаването на възобновяеми енергийни източници

На пролетното заседание на Европейския съвет през 2008 г., държавните и правителствени ръководители на държавите-членки постигнаха съгласие относно бъдещо преразглеждане на Директивата за данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията, чиято цел е насърчаване на увеличаването на процента на възобновяемата енергия като дял от общата използвана енергия.

Повишаването на енергийната ефективност е един от най-бързите, най-безопасните и най-евтините начини да се намали зависимостта на ЕС от енергийните ресурси на трети страни, да се намали енергийното потребление и да се съкратят емисиите на CO2, както и публичните разходи в Европа по отношение на разходите за енергия.

В светлината на необходимостта да се увеличи енергийната ефективност, би ли могла Комисията да посочи какви мерки, финансови и фискални инструменти възнамерява да приложи, за да насърчи използването на продукти и услуги, благоприятстващи енергийната ефективност и насърчаващи възобновяемите енергийни източници?

 
Правна информация - Политика за поверителност