Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 10. marts 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
MPphoto
 
 

  Formanden.

– Spørgsmål nr. 31 af Silvia-Adriana Ţicău (H-0068/09):

Om: Foranstaltninger til fremme af produkter og tjenester, som bidrager til at øge energieffektiviteten og fremme vedvarende energi

På Det Europæiske Råds forårstopmøde i 2008 fastlagde stats- og regeringscheferne den næste revision af energibeskatningsdirektivet med henblik på at øge væksten i den vedvarende energis andel af det samlede energiforbrug.

Øget energieffektivitet er en af de hurtigste, sikreste og billigste løsninger til at reducere EU's afhængighed af energikilder fra tredjelande, nedsætte energiforbruget og CO2-emissionerne samt mindske borgernes varmeudgifter.

I forbindelse med behovet for at øge energieffektiviteten bedes Kommissionen oplyse, hvilke afgiftsmæssige og finansielle instrumenter den agter at bruge for at fremme produkter og tjenester, som bidrager til at øge energieffektiviteten og fremme vedvarende energi.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik