Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 10. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
MPphoto
 
 

  Puhemies.

(PT) Silvia-Adriana Ţicăun laatima kysymys numero 31 (H-0068/09).

Aihe: Toimet sellaisten tuotteiden ja palvelujen edistämiseksi, jotka osaltaan parantavat energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen kehitystä.

Keväällä 2008 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa valtioiden ja hallitusten päämiehet ilmoittivat energiaverodirektiivin tarkistamisesta, jonka avulla pyritään edistämään uusiutuvien energialähteiden osuutta energian kokonaiskulutuksesta.

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi nopeimmista, varmimmista ja edullisimmista ratkaisuista EU:n riippuvuuden vähentämiseksi kolmansien maiden energialähteistä, energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä Euroopan kansalaisten energialaskuihin hupenevien kustannusten keventämiseksi.

Vaikka energiatehokkuuden parantaminen vaikuttaakin välttämättömältä, voiko komissio kertoa, mihin rahoitus- ja verotusvälineisiin se aikoo tarttua energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi?

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö