Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Commissie)
MPphoto
 
 

Vraag nr. 31 van Silvia-Adriana Ţicău (H-0068/09)

Betreft: Maatregelen ter bevordering van producten en diensten die bijdragen aan de verbetering van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie

De staatshoofden en regeringsleiders hebben op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad van 2008 een herziening van de richtlijn inzake energiebelasting aangekondigd, teneinde het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik te vergroten.

De energie-efficiëntie verbeteren is een van de snelste, zekerste en goedkoopste oplossingen om de Europese Unie minder afhankelijk te maken van energiebronnen uit derde landen, het energieverbruik te beperken, de CO2-emissies te verlagen en de energie-uitgaven van de Europese burgers te verminderen.

Welke maatregelen is de Commissie van plan te treffen en welke financiële en fiscale instrumenten zal zij aanwenden om producten en diensten te bevorderen die bijdragen aan de noodzakelijke verbetering van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energie?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid