Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (Komisia)
MPphoto
 
 

– Otázka č. 31, ktorú predkladá Silvia-Adriana Ţicăuová (H-0068/09)

Vec: Opatrenia na podporu výrobkov a služieb, ktoré pomáhajú zvyšovať energetickú účinnosť a podporujú obnoviteľné zdroje energie

Na jarnom zasadnutí Európskej rady v roku 2008 sa hlavy štátov a predsedovia vlád dohodli na budúcej revízii smernice o zdaňovaní energií zameranej na podporu zvyšovania percentuálneho podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovom množstve využívanej energie.

Zvyšovanie energetickej účinnosti je jedným z najrýchlejších, najbezpečnejších a najlacnejších spôsobov obmedzovania závislosti EÚ od energetických zdrojov tretích krajín, znižovania spotreby energie a znižovania emisií CO2 a európskych verejných výdavkov na účty za energiu.

Vzhľadom na potrebu zvyšovať energetickú účinnosť by Komisia mohla uviesť, aké kroky a finančné a fiškálne nástroje plánuje s cieľom podporiť výrobky a služby, ktoré pomôžu zvýšiť energetickú účinnosť a podporia obnoviteľné zdroje energie.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia