Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till kommissionen)
MPphoto
 
 

  Talmannen.

– Fråga nr 45 från Yiannakis Matsis (H-0095/09)

Angående: Konfiskering av grekcypriotisk egendom i den ockuperade delen av Cypern med finansiering från Turkiet

Cyperns förra utrikesminister Erato Markoulli har offentligt gått ut med anklagelser om att konfiskeringen av grekcypriotisk egendom på den ockuperade Karpasiahalvön tilltar och att detta sker med finansiering från Turkiet.

Erato Markoulli deltar i samtal om en lösning på Cypernfrågan, och det är naturligtvis härigenom, men även via andra informationskanaler, som denna företeelse har kommit i dagen. Turkiet, som är ett kandidatland till EU och som samtidigt ockuperar en bit av en EU-medlemsstat, nämligen Cypern, organiserar konfiskeringen av egendom som tillhör EU-medborgare och bryter på så vis mot folkrätten, mot de individuella rättigheterna och mot de principer och värderingar som EU bygger på.

Hur skulle kommissionen beteckna denna turkiska politik? Är den förenlig med den politik som anstår ett kandidatland till EU? Tänker kommissionen vidta några åtgärder, och i så fall vilka, mot Turkiet för konfiskeringen av grekcypriotisk egendom i den ockuperade delen av Cypern?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy