Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Време за въпроси (Комисия)
MPphoto
 
 

– Въпрос № 49 от Marian Harkin (H-0041/09)

Относно: Подкрепа за пазара

В началото на януари Комисията се ангажира с обещанието да въведе нови мерки в подкрепа на сектора на млекопроизводството доходите на производителите в цяла Европа в усилието си да се пребори с някои от отрицателните последици на настоящата икономическа криза върху сектора на млечните продукти. Планира ли Комисията да поеме подобни ангажименти за подкрепа и на други селскостопански сектори и производители, които също бяха засегнати негативно от икономическата криза?

Въпрос № 51 от Seán Ó Neachtain (H-0053/09)

Относно: Секторът на млекопроизводството в ЕС

Комисията въведе мерки, за да подпомогне сектора на млекопроизводството. Комисията ще въведе повторно системата на възстановявания при износ за масло, обезмаслено мляко на прах (ОМП), пълномаслено мляко на прах и сирене. В допълнение, Комисията ще изкупи по-големи от фиксираните количества масло и ОМП, в случай че пазарната ситуация изисква това. Комисията смята ли, че тези мерки ще бъдат достатъчни, за да се прекрати спиралата на ценовия спад в ЕС и особено в ирландския сектор на млекопроизводството?

 
Правна информация - Политика за поверителност