Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

– Ερώτηση Νο 49 από την Marian Harkin (H-0041/09)

Θέμα: Στήριξη της αγοράς

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Επιτροπή δεσμεύθηκε να καθιερώσει νέα μέτρα για τη στήριξη του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων και του εισοδήματος των παραγωγών σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων που έχει η τρέχουσα οικονομική κρίση στο συγκεκριμένο τομέα. Σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις για τη στήριξη άλλων αγροτικών τομέων και παραγωγών που έχουν επίσης πληγεί από την τρέχουσα οικονομική κρίση

Ερώτηση Νο 51 από τον Seán Ó Neachtain (H-0053/09)

Θέμα: Ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ

Ο Επίτροπος έχει θεσπίσει μέτρα για τη στήριξη του γαλακτοκομικού τομέα. Η Επιτροπή θα επανεισαγάγει τις επιστροφές κατά την εξαγωγή για το βούτυρο, το αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, το πλήρες γάλα σε σκόνη και το τυρί. Επιπλέον, η Επιτροπή θα αγοράσει παραπάνω από τις προβλεπόμενες ποσότητες βουτύρου και αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη, αν αυτό το επιτρέπει η κατάσταση της αγοράς. Πιστεύει ο Επίτροπος ότι τα μέτρα αυτά θα είναι αρκετά για να τερματίσουν τις πτωτικές τιμές στην ΕΕ, και ιδίως στον ιρλανδικό γαλακτοκομικό τομέα;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου