Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 10 maart 2009 - Straatsburg Uitgave PB

Vragenuur (vragen aan de Commissie)
MPphoto
 
 

Vraag nr. 49 van Marian Harkin (H-0041/09)

Betreft: Marktsteun

Begin januari heeft de Commissie toegezegd nieuwe maatregelen te nemen ter ondersteuning van de zuivelsector en het inkomen van producenten in heel Europa. Zij beoogt hiermee de zuivelsector te beschermen tegen een aantal negatieve gevolgen van de economische crisis. Gaat de Commissie soortgelijke beloften doen aan andere agrarische sectoren en producenten die ook getroffen worden door de economische crisis?

Vraag nr. 51 van Seán Ó Neachtain (H-0053/09)

Betreft: De zuivelsector in de EU

De commissaris heeft maatregelen ingevoerd om hulp te verlenen aan de zuivelsector. Zo zal de Commissie uitvoerrestituties herinvoeren voor boter, mageremelkpoeder (MMP), vollemelkpoeder en kaas. Bovendien zal zij meer dan de vastgestelde hoeveelheden boter en MMP opkopen als de marktsituatie het zou rechtvaardigen. Denkt de commissaris dat deze maatregelen zullen volstaan om een einde maken aan de neerwaartse prijzenspiraal in de EU en vooral in de Ierse zuivelsector?

 
Juridische mededeling - Privacybeleid