Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 10. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Hodina otázok (Komisia)
MPphoto
 
 

– Otázka č. 49, ktorú predkladá Marian Harkinová (H-0041/09)

Vec: Podpora trhu

Komisia začiatkom januára prisľúbila zaviesť nové opatrenia na podporu sektora mlieka a mliečnych výrobkov a príjmov výrobcov v rámci celej Európy s cieľom bojovať proti niektorým negatívnym dôsledkom súčasnej hospodárskej krízy pre tento sektor. Plánuje Komisia podobný prísľub na podporu iných poľnohospodárskych sektorov a výrobcov, ktorých negatívne postihla súčasná hospodárska kríza?

Otázka č. 51, ktorú predkladá Seán Ó Neachtain (H-0053/09)

Vec: Sektor mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ

Komisia zaviedla opatrenia na pomoc sektoru mlieka a mliečnych výrobkov. Komisia opätovne zavedie vývozné náhrady za maslo, sušené odstredené mlieko, sušené plnotučné mlieko a syr. Komisia okrem toho zakúpi viac ako pevne stanovené množstvo masla a sušeného odstredeného mlieka, ak si to situácia na trhu bude vyžadovať. Domnieva sa Komisia, že tieto opatrenia budú dostatočné na to, aby sa v EÚ, a najmä v írskom sektore mlieka a mliečnych výrobkov, zastavila špirála poklesu cien?

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia