Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των Ερωτήσεων (Ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
MPphoto
 

  Πρόεδρος . – Οι ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί εξαιτίας έλλειψης χρόνου θα απαντηθούν γραπτώς (βλέπε Παράρτημα).

Ολοκληρώνεται η Ώρα των Ερωτήσεων.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8.05 μμ και συνεχίζεται στις 9 μμ.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου