Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

Frågestund (frågor till kommissionen)
MPphoto
 

  Talmannen. – Frågor som på grund av tidsbrist inte har besvarats kommer att besvaras skriftligen (se bilaga).

Frågestunden är härmed avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.05 och återupptogs kl. 21.00.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy